Történelem általános iskolásoknak

Egy olyan tankönyvcsalád, mely képes ámulatba ejteni olvasóit. Korszerű tartalmának, megjelenésének, stílusának köszönhetően egyfajta tisztelet övezi a diákok körében. Azok közé a könyvek közé tartozik, amelyeket a szülők is szívesen lapozgatnak. A tankönyvekhez atlasz is tartozik az 5-8. osztályosok számára, amely az emberiség kialakulásától napjainkig vezeti végig a gyerekeket. A több mint 120 térkép elkészítésénél három alapvető szempont dominált: a történelmi-tudományos hitelesség, a könnyű átláthatóság és az információközlés. A topográfiai ismeretek mellett történelmi és művelődéstörténeti képanyag teremti meg a többszempontú megközelítést.

Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0042H
CR-0042H
5-8. évfolyam, 5. kiadás (2022. 07. 11.)
Cartographia Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 64 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 880 Ft
Kosárba

Az új kerettantervnek megfelelő, 64 oldalasra bővített, tankönyvfüggetlen atlasz változatos lehetőségeket nyújt a 10-14 éves tanulók foglalkoztatásához. Ehhez ad ötleteket az atlasz bevezető oldala. Több száz művészi grafikája és a térképek tartalma jól igazodik a korosztályi sajátosságokhoz. A térképhasználat elsajátításán túl fejleszti a tér- és időbeli tájékozódás képességét, a logikus és absztrakt gondolkodás kialakulását, valamint az esztétikai érzéket. A történelmi események bemutatása mellett támogatja az életmódtörténet tanítását is.

A kötet szerepel a tankönyvjegyzéken.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 5. tk. - Történelem tankönyv 5. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal, az őskortól a középkorig. A kiadvány mellékletként már tartalmazza a NAT2020-hoz készült MS-2955U kiegészítő anyagot. MS-2655UMS-2655U2 140 Ft
Történelem 6. tk. - Történelem tankönyv 6. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A középkor és a kora újkor történetéről. MS-2656VMS-2656V2 140 Ft
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem. Tankönyvjegyzéken szerepel MS-4115MS-41151 780 Ft
Történelem 7. tk. - Történelem tankönyv 7. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A nemzetállamok korától a II. világháborúig MS-2657UMS-2657U2 140 Ft
Történelem 8. tk. - Történelem tankönyv 8. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A hidegháború korától napjainkig. (NAT2012) MS-2658UMS-2658U2 140 Ft
 
Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza CR-0062
CR-0062
5-12. évfolyam, 10. kiadás (2022. 05. 31.)
Cartographia Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 48 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
OM engedélyszám: TKV/54-8/2019
1 200 Ft
Kosárba

A tankönyvfüggetlen kiadvány megfelel az új kerettantervnek. Terjedeleménél, tartalmánál fogva jól használható több iskolatípusban is. Térképei kronologikus sorrendben követik a történelem eseményeit. A térképeket diagramok, grafikák, társadalomszerkezeti ábrák egészítik ki. A jelentősebb korszakoknál időszalagok segítik az időben való tájékozódást.

A kötet szerepel a tankönyvjegyzéken.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 5. tk. - Történelem tankönyv 5. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal, az őskortól a középkorig. A kiadvány mellékletként már tartalmazza a NAT2020-hoz készült MS-2955U kiegészítő anyagot. MS-2655UMS-2655U2 140 Ft
Történelem 6. tk. - Történelem tankönyv 6. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A középkor és a kora újkor történetéről. MS-2656VMS-2656V2 140 Ft
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem. Tankönyvjegyzéken szerepel MS-4115MS-41151 780 Ft
Történelmi atlasz középiskolásoknak - A szakmailag hiteles atlasz teljes körű segítséget nyújt az érettségire készüléshez. Tankönyvjegyzéken szerepel MS-4116MS-41162 224 Ft
 
Történelem 6. munkafüzet - NAT2020 6. osztályos történelem munkafüzet interaktív 3D-animációkkal, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2861U
MS-2861U

Interaktív 3D-animációkkal

6. évfolyam, 2. kiadás (2021. 08. 27.)
Mozaik Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 88 oldal
tanterv: NAT 2020
1 680 Ft
Kosárba

Az új szemléletű, a tantervi előírásokhoz teljes mértékben igazodó kiadvány valójában egy teljes értékű munkafüzet, amely kalandos felfedezésekre, időutazásra csábítja a tanulókat. Egy motiváló kiadvány, amely interaktív digitális tartalmakkal megkönnyíti a "tanulós" történelem tantárgy feldolgozását.

A kiadvány látványos 3D animációs jelenetekkel életre kelti a történelmet

Ajánljuk minden olyan osztály számára, ahol vagy a történelem iránt különösen érdeklődő gyerekek vannak, vagy éppen olyanok számára, akik a hagyományos taneszközökkel dolgozva nem motiválhatók eléggé.

Otthoni, egyéni használatra is kiváló, hiszen szórakoztatva, a 3D-s animácók segítségével rendkívül látványosan sajátíttatja el a kötelező iskolai tananyagot.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 5. munkafüzet - NAT 2020 - 5. osztályos történelem munkafüzet több mint 100 3D-animációval, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2860UMS-2860U1 680 Ft
Történelem 6. tk. - Történelem tankönyv 6. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A középkor és a kora újkor történetéről. MS-2656VMS-2656V2 140 Ft
Történelem 6. - Hatodikos történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2856VMS-2856V1 340 Ft
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem. Tankönyvjegyzéken szerepel MS-4115MS-41151 780 Ft
Fogalmazás gyakorló 6. osztály - A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott MS-2382UMS-2382U1 560 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
 
Történelem 5. - Kieg. Kiegészítő projektfüzet a 2020-as NAT "Személyes történelem" c. új bevezető témaköréhez és a tantervben megjelent új csaták leírásával. Az MS-2655U tankönyv mellékletként már tartalmazza ezt a kiadványt. MS-2955U
MS-2955U

Kerettantervi kieg. tananyag (NAT2020)

5. évfolyam, 3. kiadás (2022. 04. 20.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 16 oldal
tanterv: NAT 2020
370 Ft
Kosárba

A 2020-as kerettanterv új bevezető témaköre a Személyes történelem. Mivel mindkét témája - Körülöttem a történelem, illetve a Címer, zászló, pecsét, az idő mérése - alkalmas a kulcskompetenciák fejlesztésére, a feldolgozásukhoz a projektmódszert ajánljuk. Ehhez a pedagógusok számára elektronikusan elérhető útmutató, a diákok számára pedig ez a nyomtatott projektfüzetet áll rendelkezésre. Mind az útmutató, mind a füzet magába foglalja a tanterv által elvárt fogalmakat, fejlesztési feladatokat és a javasolt tevékenységeket. A kiadvány tartalmazza a tantervben újonnan megjelent csaták leírását is.

FIGYELEM! A kiegészítő füzetet a 2021. május 5. után szállított MS-2655U tankönyvek ingyenes mellékletként már tartalmazzák.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 5. tk. - Történelem tankönyv 5. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal, az őskortól a középkorig. A kiadvány mellékletként már tartalmazza a NAT2020-hoz készült MS-2955U kiegészítő anyagot. MS-2655UMS-2655U2 140 Ft
Történelem 5. mf. - Ötödikes történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2855UMS-2855U1 340 Ft
Történelem 5. munkafüzet - NAT 2020 - 5. osztályos történelem munkafüzet több mint 100 3D-animációval, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2860UMS-2860U1 680 Ft
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0042HCR-0042H1 880 Ft
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem. Tankönyvjegyzéken szerepel MS-4115MS-41151 780 Ft
Történelem 5. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2791UMS-2791U520 Ft
 
Történelem 6. - Kieg. Kiegészítő füzet az MS-2656V kötet NAT2020-as használatához. MS-2956U
MS-2956U

Kerettantervi kieg. tananyag (NAT2020)

6. évfolyam, 2. kiadás (2022. 06. 08.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 16 oldal
tanterv: NAT 2020
370 Ft
Kosárba

Az MS-2656V történelemkönyvhöz készült kiegészítő füzet tartalmazza a 2020-as kerettantervi előírások által a 7. osztályos tananyagból átemelt két lecke tankönyvi és munkafüzeti anyagát, valamint a tantervi követelménybe újonnan bekerült Élet a 18. századi Magyarországon című leckét. Ez utóbbi egy forrás segítségével Debrecen lakóinak a pestisjárvány idején élt életébe nyújt betekintést. A feldolgozás fő feladata a forráselemzés, amely természetesen lehetőséget teremt a csoportos órai munkára, illetve projektfeladat kiadására is.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 6. tk. - Történelem tankönyv 6. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A középkor és a kora újkor történetéről. MS-2656VMS-2656V2 140 Ft
Történelem 6. - Hatodikos történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2856VMS-2856V1 340 Ft
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem. Tankönyvjegyzéken szerepel MS-4115MS-41151 780 Ft
Történelem 6. munkafüzet - NAT2020 - 6. osztályos történelem munkafüzet interaktív 3D-animációkkal, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2861UMS-2861U1 680 Ft
Hatosztályosba készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a hatosztályos központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2387UMS-2387U2 544 Ft
Hatosztályosba készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi a hatosztályos írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2388UMS-2388U2 864 Ft
Fogalmazás gyakorló 6. osztály - A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott MS-2382UMS-2382U1 560 Ft
 
Történelem 7. - Kieg. Kiegészítő füzet az MS-2657U Történelem 7. kötet NAT2020-as használatához. A korszakhatár változása miatt a kiadvány tartalmazza a korábban a nyolcadikos könyvben levő 1945-1956. közötti leckéket is. MS-2957U
MS-2957U

Kerettantervi kieg. tananyag (NAT2020)

7. évfolyam, 1. kiadás (2022. 07. 15.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 36 oldal
tanterv: NAT 2020
430 Ft
Kosárba

Az MS-2657U hetedikes történelemkönyvhöz készült kiegészítő füzet tartalmazza a 2020-as kerettantervi előírások szerint (korszakhatárok változása miatt) a 8. osztályos tananyagból átemelt néhány 1956. előtti lecke tankönyvi és munkafüzeti anyagát, valamint a tantervi követelménybe újonnan bekerült Salkaházi Sára életét és munkásságát projektmódszerrel feldolgozó leckét.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 7. tk. - Történelem tankönyv 7. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A nemzetállamok korától a II. világháborúig MS-2657UMS-2657U2 140 Ft
Történelem 7. mf. - Hetedikes történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2857UMS-2857U1 340 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2385UMS-2385U2 624 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2386UMS-2386U2 784 Ft
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0042HCR-0042H1 880 Ft
Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza CR-0062CR-00621 200 Ft
 
Történelem 5. tk. Történelem tankönyv 5. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal, az őskortól a középkorig. A kiadvány mellékletként már tartalmazza a NAT2020-hoz készült MS-2955U kiegészítő anyagot. MS-2655U
MS-2655U

Az emberiség története a középkorig

5. évfolyam, 10. kiadás (2023. 01. 24.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 196 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 140 Ft
Kosárba
Díjak

A NAT2020-nak való megfeleltetéshez az MS-2955U projektfüzettel kiegészítve javasoljuk, amelyet a tankönyv mellékleteként biztosítunk.

Ha a történelmet meg akarjuk szerettetni a gyerekekkel, első lépésben adjunk a kezükbe egy olyan könyvet, mely már belelapozáskor lebilincseli őket. A Mozaik Kiadó történelmi sorozata ezt az élményt nyújtja számukra. Célunk az, hogy úgy vezessük végig a gyerekekeket a történelmi eseményeken, hogy közben eléjük tárjuk a nagy korszakok hangulatát, hétköznapi világát.

A könyvnek egyetlen gondolata sincs, melyet ne értelmezne, magyarázna vagy jelenítene meg fotó, ábra, csattanós történet, de mindenek előtt a legapróbb részletekig történelmi hűséggel megalkotott magas művészeti értékű rajzok. A képi anyag a logikus felépítéssel, az egyszerű mondatszerkezetekkel, a lényegre törő kérdésekkel és feladatokkal együtt még a szövegértési problémával küzdő gyerekek számára is biztos alapokat nyújt.

Az 5. osztályosoknak készült kötet az emberiség történetét a kezdetektől a középkorig mutatja be.
Kapcsolódó kiadványok
Történelem 5. munkafüzet - NAT 2020 - 5. osztályos történelem munkafüzet több mint 100 3D-animációval, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2860UMS-2860U1 680 Ft
Történelem 5. mf. - Ötödikes történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2855UMS-2855U1 340 Ft
Történelem 5. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2791UMS-2791U520 Ft
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0042HCR-0042H1 880 Ft
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem. Tankönyvjegyzéken szerepel MS-4115MS-41151 780 Ft
Történelem 5. - Kieg. - Kiegészítő projektfüzet a 2020-as NAT "Személyes történelem" c. új bevezető témaköréhez és a tantervben megjelent új csaták leírásával. Az MS-2655U tankönyv mellékletként már tartalmazza ezt a kiadványt. MS-2955UMS-2955U370 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
 
Történelem 5. mf. Ötödikes történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2855U
MS-2855U

Az emberiség története a középkorig

5. évfolyam, 10. kiadás (2022. 07. 08.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 76 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 340 Ft
Kosárba
A munkafüzet a tananyag feldolgozása és a forráselemzések során kiemeli a lényeges ismeretanyagot, amellyel vázlatot ad a leckékhez. Feladattípusai hatékony segítséget nyújtanak a dolgozatírásokra való készülés során.
Kapcsolódó kiadványok
Történelem 5. munkafüzet - NAT 2020 - 5. osztályos történelem munkafüzet több mint 100 3D-animációval, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2860UMS-2860U1 680 Ft
Történelem 5. tk. - Történelem tankönyv 5. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal, az őskortól a középkorig. A kiadvány mellékletként már tartalmazza a NAT2020-hoz készült MS-2955U kiegészítő anyagot. MS-2655UMS-2655U2 140 Ft
Történelem 5. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2791UMS-2791U520 Ft
Történelem 5. - Kieg. - Kiegészítő projektfüzet a 2020-as NAT "Személyes történelem" c. új bevezető témaköréhez és a tantervben megjelent új csaták leírásával. Az MS-2655U tankönyv mellékletként már tartalmazza ezt a kiadványt. MS-2955UMS-2955U370 Ft
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem. Tankönyvjegyzéken szerepel MS-4115MS-41151 780 Ft
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0042HCR-0042H1 880 Ft
 
Történelem 5. munkafüzet - NAT 2020 5. osztályos történelem munkafüzet több mint 100 3D-animációval, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2860U
MS-2860U

Interaktív 3D-animációkkal

5. évfolyam, 4. kiadás (2021. 04. 08.)
Mozaik Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 80 oldal
tanterv: NAT 2020
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 680 Ft
Kosárba

Az új kiadás már a NAT2020-hoz átdolgozva!

Az új szemléletű kiadvány valójában egy teljes értékű munkafüzet, amely kalandos felfedezésekre, időutazásra csábítja a tanulókat. Egy motiváló kiadvány, amely interaktív digitális tartalmakkal megkönnyíti a felső tagozatba lépő diákoknak a "tanulós" történelem tantárgy feldolgozását.

A kiadvány több mint 100 látványos 3D animációs jelenettel életre kelti a történelmet

Ajánljuk minden olyan osztály számára, ahol vagy a történelem iránt különösen érdeklődő gyerekek vannak, vagy éppen olyanok számára, akik a hagyományos taneszközökkel dolgozva nem motiválhatók eléggé.

Otthoni, egyéni használatra is kiváló, hiszen szórakoztatva, a 3D-s animácók segítségével rendkívül látványosan sajátíttatja el a kötelező iskolai tananyagot.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 5. tk. - Történelem tankönyv 5. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal, az őskortól a középkorig. A kiadvány mellékletként már tartalmazza a NAT2020-hoz készült MS-2955U kiegészítő anyagot. MS-2655UMS-2655U2 140 Ft
Történelem 5. mf. - Ötödikes történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2855UMS-2855U1 340 Ft
Történelem 5. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2791UMS-2791U520 Ft
Történelem 6. munkafüzet - NAT2020 - 6. osztályos történelem munkafüzet interaktív 3D-animációkkal, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2861UMS-2861U1 680 Ft
Helyesírás gyakorló 5. osztály - Az ötödikes helyesírási ismeretek gyakorlása sokféle, érdekes feladattípussal MS-2575UMS-2575U1 480 Ft
Fogalmazás gyakorló 5. osztály - A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott MS-2381UMS-2381U1 560 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
 
Történelem 6. tk. Történelem tankönyv 6. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A középkor és a kora újkor történetéről. MS-2656V
MS-2656V

A kora újkortól a polgári átalakulásig

6. évfolyam, 6. kiadás (2022. 07. 15.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 184 oldal
tanterv: NAT 2012
2 140 Ft
Kosárba

Ha a történelmet meg akarjuk szerettetni a gyerekekkel, első lépésben adjunk a kezükbe egy olyan könyvet, mely már belelapozáskor lebilincseli őket. A Mozaik Kiadó történelmi sorozata ezt az élményt nyújtja számukra. Célunk az, hogy úgy vezessük végig a gyerekekeket a történelmi eseményeken, hogy közben eléjük tárjuk a nagy korszakok hangulatát, hétköznapi világát.

A könyvnek egyetlen gondolata sincs, melyet ne értelmezne, magyarázna vagy jelenítene meg fotó, ábra, csattanós történet, de mindenek előtt a legapróbb részletekig történelmi hűséggel megalkotott magas művészeti értékű rajzok. A képi anyag a logikus felépítéssel, az egyszerű mondatszerkezetekkel, a lényegre törő kérdésekkel és feladatokkal együtt még a szövegértési problémával küzdő gyerekek számára is biztos alapokat nyújt.

A 6. osztályosoknak készült kötet az emberiség történetét a kora újkortól a polgári átalakulásig mutatja be.

A kiadvány szerepel a tankönyvjegyzéken.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 6. - Hatodikos történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2856VMS-2856V1 340 Ft
Történelem 6. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2792VMS-2792V520 Ft
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0042HCR-0042H1 880 Ft
Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza CR-0062CR-00621 200 Ft
Történelem 6. munkafüzet - NAT2020 - 6. osztályos történelem munkafüzet interaktív 3D-animációkkal, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2861UMS-2861U1 680 Ft
Történelem 6. - Kieg. - Kiegészítő füzet az MS-2656V kötet NAT2020-as használatához. MS-2956UMS-2956U370 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
 
Történelem 6. Hatodikos történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2856V
MS-2856V

Munkafüzet - A kora újkortól a polgári átalakulásig

6. évfolyam, 9. kiadás (2022. 07. 14.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 76 oldal
tanterv: NAT 2012
1 340 Ft
Kosárba
A munkafüzet a tananyag feldolgozása és a forráselemzések során kiemeli a lényeges ismeretanyagot, amellyel vázlatot ad a leckékhez. Feladattípusai hatékony segítséget nyújtanak a dolgozatírásokra való készülés során.
Kapcsolódó kiadványok
Történelem 6. tk. - Történelem tankönyv 6. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A középkor és a kora újkor történetéről. MS-2656VMS-2656V2 140 Ft
Történelem 6. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2792VMS-2792V520 Ft
Történelem 6. munkafüzet - NAT2020 - 6. osztályos történelem munkafüzet interaktív 3D-animációkkal, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2861UMS-2861U1 680 Ft
 
Történelem 7. tk. Történelem tankönyv 7. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A nemzetállamok korától a II. világháborúig MS-2657U
MS-2657U

A nemzetállamok korától a II. világháborúig

7. évfolyam, 8. kiadás (2022. 07. 15.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 192 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 140 Ft
Kosárba

A kötet NAT2020 szerinti használatához az MS-2957U kiegészítő tananyag használata javasolt.

Ha a történelmet meg akarjuk szerettetni a gyerekekkel, első lépésben adjunk a kezükbe egy olyan könyvet, mely már belelapozáskor lebilincseli őket. A Mozaik Kiadó történelmi sorozata ezt az élményt nyújtja számukra. Célunk az, hogy úgy vezessük végig a gyerekekeket a történelmi eseményeken, hogy közben eléjük tárjuk a nagy korszakok hangulatát, hétköznapi világát.

A könyvnek egyetlen gondolata sincs, melyet ne értelmezne, magyarázna vagy jelenítene meg fotó, ábra, csattanós történet, de mindenek előtt a legapróbb részletekig történelmi hűséggel megalkotott magas művészeti értékű rajzok. A képi anyag a logikus felépítéssel, az egyszerű mondatszerkezetekkel, a lényegre törő kérdésekkel és feladatokkal együtt még a szövegértési problémával küzdő gyerekek számára is biztos alapokat nyújt.

A 7. osztályosoknak készült kötet a nemzetállamok kialakulásától a II. világháborúig vezeti végig a gyerekeket.
Kapcsolódó kiadványok
Történelem 7. - Kieg. - Kiegészítő füzet az MS-2657U Történelem 7. kötet NAT2020-as használatához. A korszakhatár változása miatt a kiadvány tartalmazza a korábban a nyolcadikos könyvben levő 1945-1956. közötti leckéket is. MS-2957UMS-2957U430 Ft
Történelem 7. mf. - Hetedikes történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2857UMS-2857U1 340 Ft
Történelem 7. AB. - A NAT2012-es MS-2657U tankönyvhöz készült. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2793UMS-2793U520 Ft
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem. Tankönyvjegyzéken szerepel MS-4115MS-41151 780 Ft
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0042HCR-0042H1 880 Ft
Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza CR-0062CR-00621 200 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2385UMS-2385U2 624 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2386UMS-2386U2 784 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
 
Történelem 7. mf. Hetedikes történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2857U
MS-2857U

A nemzetállamok korától a II. világháborúig

7. évfolyam, 8. kiadás (2022. 07. 14.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 72 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 340 Ft
Kosárba

A kötet NAT2020 szerinti használatához az MS-2957U kiegészítő tananyag használata javasolt.

A munkafüzet a tananyag feldolgozása és a forráselemzések során kiemeli a lényeges ismeretanyagot, amellyel vázlatot ad a leckékhez. Feladattípusai hatékony segítséget nyújtanak a dolgozatírásokra való készülés során.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 7. tk. - Történelem tankönyv 7. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A nemzetállamok korától a II. világháborúig MS-2657UMS-2657U2 140 Ft
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem. Tankönyvjegyzéken szerepel MS-4115MS-41151 780 Ft
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0042HCR-0042H1 880 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2385UMS-2385U2 624 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2386UMS-2386U2 784 Ft
Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza CR-0062CR-00621 200 Ft
 
Történelem 8. tk. Történelem tankönyv 8. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A hidegháború korától napjainkig. (NAT2012) MS-2658U
MS-2658U

A hidegháború korától napjainkig

8. évfolyam, 5. kiadás (2021. 08. 03.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 148 oldal
tanterv: NAT 2012
2 140 Ft
Kosárba

Ha a történelmet meg akarjuk szerettetni a gyerekekkel, első lépésben adjunk a kezükbe egy olyan könyvet, mely már belelapozáskor lebilincseli őket. A Mozaik Kiadó történelmi sorozata ezt az élményt nyújtja számukra. Célunk az, hogy úgy vezessük végig a gyerekekeket a történelmi eseményeken, hogy közben eléjük tárjuk a nagy korszakok hangulatát, hétköznapi világát.

A könyvnek egyetlen gondolata sincs, melyet ne értelmezne, magyarázna vagy jelenítene meg fotó, ábra, csattanós történet, de mindenek előtt a legapróbb részletekig történelmi hűséggel megalkotott magas művészeti értékű rajzok. A képi anyag a logikus felépítéssel, az egyszerű mondatszerkezetekkel, a lényegre törő kérdésekkel és feladatokkal együtt még a szövegértési problémával küzdő gyerekek számára is biztos alapokat nyújt.

A kötet a hidegháború korától napjainkig tartó időszak történelmét tartalmazza.
Kapcsolódó kiadványok
Történelem 8. mf. - A NAT2012-es kerettanterv által előírt korszakbeosztás szerinti nyolcadikos történelem munkafüzet. MS-2858UMS-2858U1 340 Ft
Történelem 8. AB - A NAT2012-es MS-2658U tankönyvhöz készült. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2794UMS-2794U520 Ft
Történelem 7. tk. - Történelem tankönyv 7. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A nemzetállamok korától a II. világháborúig MS-2657UMS-2657U2 140 Ft
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0042HCR-0042H1 880 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
 
Történelem 8. mf. A NAT2012-es kerettanterv által előírt korszakbeosztás szerinti nyolcadikos történelem munkafüzet. MS-2858U
MS-2858U

A hidegháború korától napjainkig

8. évfolyam, 7. kiadás (2022. 07. 07.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 64 oldal
tanterv: NAT 2012
1 340 Ft
Kosárba

A munkafüzet a tananyag feldolgozása és a forráselemzések során kiemeli a lényeges ismeretanyagot, amellyel vázlatot ad a leckékhez. Feladattípusai hatékony segítséget nyújtanak a dolgozatírásokra való készülés során.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 8. tk. - Történelem tankönyv 8. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A hidegháború korától napjainkig. (NAT2012) MS-2658UMS-2658U2 140 Ft
Történelem 8. AB - A NAT2012-es MS-2658U tankönyvhöz készült. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2794UMS-2794U520 Ft
Történelem 5. mf. - Ötödikes történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2855UMS-2855U1 340 Ft
 
Történelmi atlasz 5-8. Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem. Tankönyvjegyzéken szerepel MS-4115
MS-4115
5-8. évfolyam, 10. kiadás (2022. 06. 27.)
Mozaik Kiadó
méret: 208x284 mm
terjedelem: 48 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 780 Ft
Kosárba
 • A térképeken elhelyezett több mint 600 rajz szinte észrevétlenül rögzíti a gyerekekben az egyes történelmi korok tárgyi anyagát, a történelem főbb eseményeit, a legfontosabb kultúrtörténeti emlékeket.
 • A történelmi térképvázlatokat művészettörténeti, zenetörténeti és irodalomtörténeti vonatkozású topográfiai ismeretek egészítik ki.
 • Több mint 500 földrajzi és történelmi nevet, fogalmat tartalmazó névmutatót tartalmaz.

 • A kötet szerepel a tankönyvjegyzéken.
  Kapcsolódó kiadványok
  Történelem 5. tk. - Történelem tankönyv 5. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal, az őskortól a középkorig. A kiadvány mellékletként már tartalmazza a NAT2020-hoz készült MS-2955U kiegészítő anyagot. MS-2655UMS-2655U2 140 Ft
  Történelem 5. munkafüzet - NAT 2020 - 5. osztályos történelem munkafüzet több mint 100 3D-animációval, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2860UMS-2860U1 680 Ft
  Történelmi atlasz középiskolásoknak - A szakmailag hiteles atlasz teljes körű segítséget nyújt az érettségire készüléshez. Tankönyvjegyzéken szerepel MS-4116MS-41162 224 Ft
  Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0042HCR-0042H1 880 Ft
  Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza CR-0062CR-00621 200 Ft