Történelem munkafüzet 6. osztály

Történelem 6. Hatodikos történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2856V
MS-2856V

Munkafüzet - A kora újkortól a polgári átalakulásig

6. évfolyam, 11. kiadás (2024. 03. 11.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 76 oldal
tanterv: NAT 2012
1 540 Ft
1 232 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A munkafüzet a tananyag feldolgozása és a forráselemzések során kiemeli a lényeges ismeretanyagot, amellyel vázlatot ad a leckékhez. Feladattípusai hatékony segítséget nyújtanak a dolgozatírásokra való készülés során.
Kapcsolódó kiadványok
Történelem 6. tk. - Történelem tankönyv 6. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A középkor és a kora újkor történetéről. MS-2656VMS-2656V2 480 Ft
Történelem 6. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2792VMS-2792V590 Ft
Történelem 6. munkafüzet - NAT2020 - 6. osztályos történelem munkafüzet interaktív 3D-animációkkal, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2861UMS-2861U1 940 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Év eleji ismétlés3
A virágzó és a hanyatló középkor magyarországon6
1. A háromszor koronázott király6
2. Nagy Lajos, a lovagkirály7
3. Magyarország Zsigmond király idején8
4. A törökverő Hunyadi János9
5. Mátyás uralkodása10
6. Mátyás király udvarában11
7. Parasztháború és a mohácsi vész12
8. Az ország három részre szakad13
Összefoglalás14
Az újkor kezdetén18
9. A nagy földrajzi felfedezések18
10. Amerika őslakói: az indiánok19
11. A világgazdaság kialakulása20
12. A vallás megújulása21
13. A spanyol világbirodalom és Németalföld22
14. A tengerek királynője, Anglia23
15. A24
16. A25
17. Az észak-amerikai függetlenségi háború26
18. Élet a kora újkorban27
Összefoglalás28
Magyarország az újkor kezdetén32
19. A várháborúk kora32
20. Élet a hódoltság területén33
21. Királyság és fejedelemség34
22. Ami összetartotta a három részre szakadt országot35
23. Erdély a 17. században36
24. Habsburg- és törökellenes küzdelmek37
25. A török kiűzése38
26. A Rákóczi-szabadságharc40
27. Magyarország a Habsburg Birodalomban42
28. Magyarország társadalma és gazdasága a 18. században44
Összefoglalás46
A polgári átalakulás kora51
29. A nagy francia forradalom51
30. Napóleon, Európa ura52
31 Az ipari forradalom53
32 Az ipari forradalom társadalmi következményei55
33. A forradalmak kora56
Összefoglalás57
Reformkor, forradalom és szabadságharc60
34. A reformkor60
35. Széchenyi István, a reformok első megfogalmazója62
36. Kossuth Lajos, a nemes pályatárs63
37. A változó társadalom és életmód64
38. Magyarország az átalakulás kapujában65
39. Az áprilisi törvények és a Batthyány-kormány működése66
40. Önvédelmi háború és szabadságharc68
41. Vereség és megtorlás70
Összefoglalás71
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Néhány mondattal szeretnénk segíteni nektek, hogy jobban tudjátok használni ezt a munkafüzetet. A feladatokat egyedül oldjátok meg! Ez azért fontos, mert egyrészt így ellenőrizhetitek, hogy a tankönyvi ismereteket elsajátítottátok-e, másrészt mert nagyon sok feladat a képességeitek fejlesztésére szolgál. Azoknál a kérdéseknél, amelyeket rögtön nem tudtok megválaszolni, először gondoljátok végig újra a tanultakat, és csak utána lapozzátok fel ismét a tankönyvet! Ha végképp elakadtok, forduljatok segítségért a tanárotokhoz!