Történelem 6.
MS-2656V

A kora újkortól a polgári átalakulásig

6. évfolyam, 2. kiadás (2018. 07. 12.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2656V
ára: 1 460 Ft
méret: C5, 184 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/2104-18/2017
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
A tankönyvet némileg könnyített szövegezéssel, az oldalakon elhelyezett fogalommagyarázatokkal tettük még alkalmasabbá, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók is könnyebben használhassák, a változások azonban minden tanuló számára előnyt jelentenek. A könyv oldalszámozása és az oldalak szerkezete megegyezik az eddig használt MS-2656U könyvvel. A kérdések típusait piktogramokkal jelöltük. A könyv a tankönyvjegyzékről rendelhető.
Tartalomjegyzék
Visszatekintő6
A virágzó és a hanyatló középkor magyarországon8
1. A háromszor koronázott király10
A címerek történetéből (Olvasmány)13
2. Nagy Lajos, a lovagkirály14
3. Magyarország Zsigmond király idején16
A romák története (Olvasmány)19
4. A törökverő Hunyadi János20
5. Mátyás uralkodása23
6. Mátyás király udvarában25
Budán jártam vásárban (Olvasmány)28
7. Parasztháború és a mohácsi vész30
A mohácsi csata a forrásokban (Forráselemzés)32
8. Az ország három részre szakad33
Összefoglalás35
Az újkor kezdetén36
9. A nagy földrajzi felfedezések38
10. Amerika őslakói: az indiánok41
A tűzfegyverek megjelenése (Olvasmány)44
11. A világgazdaság kialakulása46
12. A vallás megújulása49
13. A spanyol világbirodalom és Németalföld52
14. A tengerek királynője, Anglia55
Élet a tengereken (Olvasmány)58
15. A „napkirályok” százada60
Tudomány és kultúra az újkor kezdetén (Olvasmány)63
Európa a 18. században (Olvasmány)64
16. A „fény százada”66
Az Európán kívüli világ (Olvasmány)69
17. Az észak-amerikai függetlenségi háború71
18. Élet a kora újkorban74
Összefoglalás77
Magyarország az újkor kezdetén78
19. A várháborúk kora80
20. Élet a hódoltság területén83
21. Királyság és fejedelemség86
22. Ami összetartotta a három részre szakadt országot89
Élet a kollégiumokban (Olvasmány)91
A királyok bora, a borok királya (Olvasmány)92
23. Erdély a 17. században94
24. Habsburg- és törökellenes küzdelmek97
25. A török kiűzése100
26. A Rákóczi-szabadságharc103
A nagyságos fejedelem életéből (Olvasmány)106
A Habsburg-család (Olvasmány)108
27. Magyarország a Habsburg Birodalomban110
Képek Mária Terézia életéből (Olvasmány)114
28. Magyarország társadalma és gazdasága a 18. században115
„Aki az ördöggel szerződést köt [...], tűzhalállal lakoljon!?” (Olvasmány)118
Festetics György és a Georgikon (Olvasmány)120
Összefoglalás121
A polgári átalakulás kora122
29. A nagy francia forradalom124
30. Napóleon, Európa ura127
Napóleon élete (Olvasmány)130
31. Az ipari forradalom132
32. Az ipari forradalom társadalmi következményei135
A kapitalizálódó világ mindennapjai (Olvasmány)137
33. A forradalmak kora140
Összefoglalás143
Reformkor, forradalom és szabadságharc144
34. A reformkor146
35. Széchenyi István, a reformok első megfogalmazója149
36. Kossuth Lajos, a nemes pályatárs152
37. A változó társadalom és életmód154
Az árvízi hajós (Olvasmány)157
38. Magyarország az átalakulás kapujában158
39. Az áprilisi törvények és a Batthyány-kormány működése161
40. Önvédelmi háború és szabadságharc164
Huszárok a szabadságharcban (Olvasmány)167
41. Vereség és megtorlás169
Arad, a „magyar Golgota” (Olvasmány)172
Komárom, a bevehetetlen erőd (Olvasmány)174
Összefoglalás175
Függelék176

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018