Matematika tankönyv 6. osztály

Sokszínű matematika 6. tk. A többszörösen díjazott sorozat 6. osztályos matematika tankönyve.  A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2306
MS-2306
6. évfolyam, 18. kiadás (2023. 06. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 304 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
2 580 Ft
2 064 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

A 6. osztályos kötet folytatja a sorozat pozitív hagyományait.
  • Szemléletes példákkal, tudatosan felépített, apró lépéseken keresztül vezeti a tanulókat a tananyag elsajátításához.
  • A tankönyvben nagy számban találhatók olyan tevékenységek, játékok, amelyek segítik, hogy a tanulók aktívan, konstruktívan vegyenek részt a tanulási folyamatban. Ezeknek a játékos feladatoknak a feldolgozása a nem szakrendszerű órák keretében is megtörténhet, így azok hatékonyan használhatók fel a tananyag elmélyítésére is.
  • A könyv alapvető célja a matematikai kompetenciák emelése, többek között a számolási, problémamegoldási, kombinatív, rendszerezési képességek, a térlátás fejlesztése.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű matematika 6. mf. - A többszörösen díjazott sorozat 6. osztályos matematika munkafüzete. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2316MS-23161 780 Ft
Sokszínű matematika 6. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2725MS-2725590 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Oszthatóság9
1. A természetes számok többszörösei és osztói (ismétlés)10
2. Vizsgáljuk a maradékot!15
3. Az összeg, a különbség és a szorzat oszthatósága19
4. Oszthatósági szabályok27
5. Oszthatóság a szám számjegyeinek összege alapján34
6. További oszthatósági szabályok38
7. Prímszámok, összetett számok42
8. Összetett számok felírása prímszámok szorzataként46
9. Közös osztók, legnagyobb közös osztó50
10. Közös többszörösök, legkisebb közös többszörös55
11. Vegyes feladatok59
Hogyan oldjunk meg feladatokat?61
1. Mi a kérdés?62
2. Vizsgáljuk meg az adatokat!66
3. Következtessünk visszafelé!70
4. Készítsünk ábrát!74
5. Tartsunk egyensúlyt!79
6. Ellenőrizzük a megoldást!82
7. Válaszoljunk a kérdésre!86
8. A feladatmegoldás lépései89
9. Vegyes feladatok94
A racionális számok I.97
1. Az egész számok (ismétlés)98
2. Az egész számok összeadása, kivonása (ismétlés)101
3. Az összevonás106
4. Az egész számok szorzása109
5. Az egész számok osztása114
6. A tizedes törtek összevonása118
7. A tizedes törtek szorzása122
8. Osztás a tizedes törtek körében126
9. Vegyes feladatok130
Tengelyes szimmetria133
1. A tengelyes szimmetria a környezetünkben134
2. A tengelyesen szimmetrikus háromszögek138
3. A tengelyesen szimmetrikus sokszögek és a kör143
4. A körző és a vonalzó használata151
5. Merőleges egyenesek szerkesztése156
6. Párhuzamos egyenesek szerkesztése161
7. Szögfelezés, szögmásolás, szögszerkesztés165
8. Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése171
9. Tengelyesen szimmetrikus sokszögek szerkesztése177
10. Vegyes feladatok183
A racionális számok II.185
1. A törtekről tanultak ismétlése186
2. Műveletek törtekkel (ismétlés)191
3. A negatív törtek198
4. Tört szorzása törtszámmal203
5. A számok reciproka207
6. Osztás törttel210
7. Műveleti sorrend214
8. A racionális számok218
9. Vegyes feladatok222
Arányosság225
1. Az egyenes arányosság226
2. Egyenes arányossággal megoldható feladatok230
3. A fordított arányosság233
4. Fordított arányossággal megoldható feladatok238
5. Az arány241
6. Arányos osztás245
7. Vegyes feladatok248
Százalékszámítás251
1. A törtrész kiszámítása252
2. Az egész rész kiszámítása256
3. A százalék fogalma260
4. A százalékérték kiszámítása263
5. A százalékalap kiszámítása267
6. A százalékláb kiszámítása270
7. Vegyes feladatok274
Valószínűség, statisztika277
1. Biztos esemény, lehetetlen esemény278
2. Diagramok283
3. Grafikonok288
4. Átlagszámítás291
5. Vegyes feladatok295
Kiegészítő anyagrészek295
1. Nyitott mondatok296
2. Szimmetria a térben298
3. Sorozatok301
Az új szakszavak jegyzéke304
A kiadvány bevezetője
Gondolkodni jó! De ne higgyétek, hogy ezt csak azok érezhetik, akiknek jó jegyük van matekból! Mindenki, aki örült már annak, hogy következetes és logikus gondolkodással meg tudott birkózni egy megoldhatatlannak tűnő problémával, átélhette a siker élményét. Ebben az évben nagyon sok gyakorlati feladattal találkozhattok. Megérthetitek majd például, mit jelent a hirdetésekben naponta látott-hallott százalék fogalma; megtanultok egyszerű diagramokat készíteni; körzővel és vonalzóval alakzatokat szerkeszteni. És legfőképpen a sok-sok feladat megoldása során fejleszthetitek a gondolkodásotokat. A leckék legtöbbször kidolgozott példákkal kezdődnek. Ezeket érdemes elemezni és megérteni, mert mintát nyújtanak a további feladatok megoldásához is. A megtanulandó legfontosabb szabályokat és meghatározásokat a könyv zöld aláfestéssel és vastag betűs kiemeléssel jelzi. A *-gal jelölt gyakorló feladatok megoldásához ügyes ötletek szükségesek. A lapszélen olvasható apró betűs információk a mindennapi élettel, a matematika alkalmazásával kapcsolatos érdekességek, magyarázatok, kiegészítő ismeretek vagy kérdések.