Sokszínű matematika 6.
MS-2306

Tankönyv

6. évfolyam, 12. kiadás (2018. 07. 20.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2306
ára: 1 490 Ft
méret: B5, 304 oldal
tanterv: NAT2007
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
doc Sokszínű Matematika 6. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
geometriai szerkesztések
Próba verzió:
A 6. osztályos kötet folytatja a sorozat pozitív hagyományait.

  • Szemléletes példákkal, tudatosan felépített, apró lépéseken keresztül vezeti a tanulókat a tananyag elsajátításához.

  • A tankönyvben nagy számban találhatók olyan tevékenységek, játékok, amelyek segítik, hogy a tanulók aktívan, konstruktívan vegyenek részt a tanulási folyamatban. Ezeknek a játékos feladatoknak a feldolgozása a nem szakrendszerű órák keretében is megtörténhet, így azok hatékonyan használhatók fel a tananyag elmélyítésére is.

  • A könyv alapvető célja a matematikai kompetenciák emelése, többek között a számolási, problémamegoldási, kombinatív, rendszerezési képességek, a térlátás fejlesztése.

Tartalomjegyzék
Oszthatóság9
1. A természetes számok többszörösei és osztói (ismétlés)10
2. Vizsgáljuk a maradékot!15
3. Az összeg, a különbség és a szorzat oszthatósága19
4. Oszthatósági szabályok27
5. Oszthatóság a szám számjegyeinek összege alapján34
6. További oszthatósági szabályok38
7. Prímszámok, összetett számok42
8. Összetett számok felírása prímszámok szorzataként46
9. Közös osztók, legnagyobb közös osztó50
10. Közös többszörösök, legkisebb közös többszörös55
11. Vegyes feladatok59
Hogyan oldjunk meg feladatokat?61
1. Mi a kérdés?62
2. Vizsgáljuk meg az adatokat!66
3. Következtessünk visszafelé!70
4. Készítsünk ábrát!74
5. Tartsunk egyensúlyt!79
6. Ellenőrizzük a megoldást!82
7. Válaszoljunk a kérdésre!86
8. A feladatmegoldás lépései89
9. Vegyes feladatok94
A racionális számok I.97
1. Az egész számok (ismétlés)98
2. Az egész számok összeadása, kivonása (ismétlés)101
3. Az összevonás106
4. Az egész számok szorzása109
5. Az egész számok osztása114
6. A tizedes törtek összevonása118
7. A tizedes törtek szorzása122
8. Osztás a tizedes törtek körében126
9. Vegyes feladatok130
Tengelyes szimmetria133
1. A tengelyes szimmetria a környezetünkben134
2. A tengelyesen szimmetrikus háromszögek138
3. A tengelyesen szimmetrikus sokszögek és a kör143
4. A körző és a vonalzó használata151
5. Merőleges egyenesek szerkesztése156
6. Párhuzamos egyenesek szerkesztése161
7. Szögfelezés, szögmásolás, szögszerkesztés165
8. Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése171
9. Tengelyesen szimmetrikus sokszögek szerkesztése177
10. Vegyes feladatok183
A racionális számok II.185
1. A törtekről tanultak ismétlése186
2. Műveletek törtekkel (ismétlés)191
3. A negatív törtek198
4. Tört szorzása törtszámmal203
5. A számok reciproka207
6. Osztás törttel210
7. Műveleti sorrend214
8. A racionális számok218
9. Vegyes feladatok222
Arányosság225
1. Az egyenes arányosság226
2. Egyenes arányossággal megoldható feladatok230
3. A fordított arányosság233
4. Fordított arányossággal megoldható feladatok238
5. Az arány241
6. Arányos osztás245
7. Vegyes feladatok248
Százalékszámítás251
1. A törtrész kiszámítása252
2. Az egész rész kiszámítása256
3. A százalék fogalma260
4. A százalékérték kiszámítása263
5. A százalékalap kiszámítása267
6. A százalékláb kiszámítása270
7. Vegyes feladatok274
Valószínűség, statisztika277
1. Biztos esemény, lehetetlen esemény278
2. Diagramok283
3. Grafikonok288
4. Átlagszámítás291
5. Vegyes feladatok295
Kiegészítő anyagrészek295
1. Nyitott mondatok296
2. Szimmetria a térben298
3. Sorozatok301
Az új szakszavak jegyzéke304

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018