Sokszínű matematika 6.
MS-2316

Munkafüzet

6. évfolyam, 12. kiadás (2018. 07. 05.)
 
 
kód: MS-2316
ára: 1 020 Ft
méret: A4, 112 oldal
tanterv: NAT2007
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
A tananyagban elemi szinten, a tanulói tevékenységekre építve jelennek meg a gimnáziumban és az érettségin egyre nagyobb hangsúllyal szereplő valószínűség- számítási és kombinatorikai feladatok.
Tartalomjegyzék
1. Oszthatóság3
Osztó, többszörös3
Vizsgáljuk a maradékot!5
Oszthatósági szabályok9
Prímszámok, összetett számok15
A legnagyobb közös osztó17
A legkisebb közös többszörös20
Vegyes feladatok22
2. Hogyan oldjunk meg feladatokat?24
Mi a kérdés?24
Vizsgáljuk meg az adatokat!26
Következtessünk visszafelé!28
Készítsünk ábrát!30
Tartsunk egyensúlyt!32
Ellenőrizzünk!34
3. A racionális számok I.36
Az egész számok (ismétlés)36
Az egész számok összeadása, kivonása (ismétlés)37
Összevonás az egész számok körében39
Az egész számok szorzása42
Az egész számok osztása44
A tizedes törtek összevonása46
Szorzás a tizedes törtek körében47
Osztás a tizedes törtek körében50
4. Tengelyes szimmetria52
A tengelyes szimmetria52
A tengelyesen szimmetrikus háromszögek54
A tengelyesen szimmetrikus sokszögek és a kör56
A körző és vonalzó használata60
Merőleges egyenesek szerkesztése61
Párhuzamos egyenesek szerkesztése63
Szögfelezés, szögmásolás, szögszerkesztés65
Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése68
Tengelyesen szimmetrikus sokszögek szerkesztése70
5. A racionális számok II.74
A törtekről tanultak ismétlése74
Műveletek törtekkel (ismétlés)76
A negatív törtek79
Tört szorzása törttel81
Tört osztása törttel82
6. Arányosság85
Az egyenes arányosság85
A fordított arányosság88
Az arány89
Arányos osztás92
7. Százalékszámítás93
A törtrész kiszámítása93
Az egész rész kiszámítása95
A százalék fogalma96
A százalékérték kiszámítása97
A százalékalap kiszámítása101
A százalékláb kiszámítása103
8. Valószínűség, statisztika106
Biztos esemény, lehetséges esemény106
Diagramok107
Grafikonok109
Az átlag110

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018