Matematika gyakorló munkafüzet 6. osztály

Sokszínű matematika 6. A többszörösen díjazott sorozat 6. osztályos matematika munkafüzete. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül MS-2316
MS-2316

Munkafüzet

6. évfolyam, 15. kiadás (2021. 07. 07.)
Mozaik Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 112 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 180 Ft
Kosárba

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

A tananyagban elemi szinten, a tanulói tevékenységekre építve jelennek meg a gimnáziumban és az érettségin egyre nagyobb hangsúllyal szereplő valószínűség- számítási és kombinatorikai feladatok.

A munkafüzet témakörei a tankönyvnek megfelelő sorrendben követik egymást. Az egymásra épülő feladatok jó gyakorlási lehetőséget biztosítanak, így segítik a tananyag megértését és elmélyítését. A gondolkodtatóbb feladatokat *-gal jelöltük, ezek megoldásához jó ötletekre van szükség.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű matematika 6. - A többszörösen díjazott sorozat 6. osztályos matematika tankönyve.  A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. MS-2306MS-23061 640 Ft
Sokszínű matematika 6. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2725MS-2725301 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Oszthatóság3
Osztó, többszörös3
Vizsgáljuk a maradékot!5
Oszthatósági szabályok9
Prímszámok, összetett számok15
A legnagyobb közös osztó17
A legkisebb közös többszörös20
Vegyes feladatok22
2. Hogyan oldjunk meg feladatokat?24
Mi a kérdés?24
Vizsgáljuk meg az adatokat!26
Következtessünk visszafelé!28
Készítsünk ábrát!30
Tartsunk egyensúlyt!32
Ellenőrizzünk!34
3. A racionális számok I.36
Az egész számok (ismétlés)36
Az egész számok összeadása, kivonása (ismétlés)37
Összevonás az egész számok körében39
Az egész számok szorzása42
Az egész számok osztása44
A tizedes törtek összevonása46
Szorzás a tizedes törtek körében47
Osztás a tizedes törtek körében50
4. Tengelyes szimmetria52
A tengelyes szimmetria52
A tengelyesen szimmetrikus háromszögek54
A tengelyesen szimmetrikus sokszögek és a kör56
A körző és vonalzó használata60
Merőleges egyenesek szerkesztése61
Párhuzamos egyenesek szerkesztése63
Szögfelezés, szögmásolás, szögszerkesztés65
Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése68
Tengelyesen szimmetrikus sokszögek szerkesztése70
5. A racionális számok II.74
A törtekről tanultak ismétlése74
Műveletek törtekkel (ismétlés)76
A negatív törtek79
Tört szorzása törttel81
Tört osztása törttel82
6. Arányosság85
Az egyenes arányosság85
A fordított arányosság88
Az arány89
Arányos osztás92
7. Százalékszámítás93
A törtrész kiszámítása93
Az egész rész kiszámítása95
A százalék fogalma96
A százalékérték kiszámítása97
A százalékalap kiszámítása101
A százalékláb kiszámítása103
8. Valószínűség, statisztika106
Biztos esemény, lehetséges esemény106
Diagramok107
Grafikonok109
Az átlag110

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil