Matematika gyakorló munkafüzet 6. osztály

Sokszínű matematika 6. mf. A többszörösen díjazott sorozat 6. osztályos matematika munkafüzete. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2316
MS-2316
6. évfolyam, 18. kiadás (2024. 04. 30.)
Mozaik Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 112 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 780 Ft
1 424 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

A tananyagban elemi szinten, a tanulói tevékenységekre építve jelennek meg a gimnáziumban és az érettségin egyre nagyobb hangsúllyal szereplő valószínűség- számítási és kombinatorikai feladatok.

A munkafüzet témakörei a tankönyvnek megfelelő sorrendben követik egymást. Az egymásra épülő feladatok jó gyakorlási lehetőséget biztosítanak, így segítik a tananyag megértését és elmélyítését. A gondolkodtatóbb feladatokat *-gal jelöltük, ezek megoldásához jó ötletekre van szükség.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű matematika 6. tk. - A többszörösen díjazott sorozat 6. osztályos matematika tankönyve.  A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2306MS-23062 580 Ft
Sokszínű matematika 6. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2725MS-2725590 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Oszthatóság3
Osztó, többszörös3
Vizsgáljuk a maradékot!5
Oszthatósági szabályok9
Prímszámok, összetett számok15
A legnagyobb közös osztó17
A legkisebb közös többszörös20
Vegyes feladatok22
2. Hogyan oldjunk meg feladatokat?24
Mi a kérdés?24
Vizsgáljuk meg az adatokat!26
Következtessünk visszafelé!28
Készítsünk ábrát!30
Tartsunk egyensúlyt!32
Ellenőrizzünk!34
3. A racionális számok I.36
Az egész számok (ismétlés)36
Az egész számok összeadása, kivonása (ismétlés)37
Összevonás az egész számok körében39
Az egész számok szorzása42
Az egész számok osztása44
A tizedes törtek összevonása46
Szorzás a tizedes törtek körében47
Osztás a tizedes törtek körében50
4. Tengelyes szimmetria52
A tengelyes szimmetria52
A tengelyesen szimmetrikus háromszögek54
A tengelyesen szimmetrikus sokszögek és a kör56
A körző és vonalzó használata60
Merőleges egyenesek szerkesztése61
Párhuzamos egyenesek szerkesztése63
Szögfelezés, szögmásolás, szögszerkesztés65
Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése68
Tengelyesen szimmetrikus sokszögek szerkesztése70
5. A racionális számok II.74
A törtekről tanultak ismétlése74
Műveletek törtekkel (ismétlés)76
A negatív törtek79
Tört szorzása törttel81
Tört osztása törttel82
6. Arányosság85
Az egyenes arányosság85
A fordított arányosság88
Az arány89
Arányos osztás92
7. Százalékszámítás93
A törtrész kiszámítása93
Az egész rész kiszámítása95
A százalék fogalma96
A százalékérték kiszámítása97
A százalékalap kiszámítása101
A százalékláb kiszámítása103
8. Valószínűség, statisztika106
Biztos esemény, lehetséges esemény106
Diagramok107
Grafikonok109
Az átlag110