Történelem munkafüzet 5. osztály

Történelem 5. Ötödikes történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2855U
MS-2855U

Munkafüzet - Az emberiség története a középkorig

5. évfolyam, 8. kiadás (2020. 08. 06.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 76 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
890 Ft
Kosárba
Kapcsolódó kiadványok
A munkafüzet a tananyag feldolgozása és a forráselemzések során kiemeli a lényeges ismeretanyagot, amellyel vázlatot ad a leckékhez. Feladattípusai hatékony segítséget nyújtanak a dolgozatírásokra való készülés során.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A történelem forrásai3
Az őskori ember5
Az őskőkori ember mindennapjai5
Az újkőkori változások6
Mesterek és művészek7
Időmérés és időszámítás8
Az ókori Kelet9
Mezopotámia9
Egyiptom, a Nílus ajándéka10
A piramisok népe és istenei11
Az Ószövetség népe és Fönícia12
Az ókori India és Kína13
Összefoglalás14
Az ókori Hellász20
A görög történelem hajnalán20
A trójai háború21
Az ókori olimpiák22
A görög városállamok. Athén és Spárta23
A görög-perzsa háborúk24
Athén fénykora és bukása25
A világhódító Nagy Sándor26
A család és a gyermek az ókori görögöknél27
Összefoglalás28
Az ókori Róma32
Róma születése32
A hódító Róma33
Köztársaságból egyeduralom34
A császárság kora35
Városnézés az ókori Rómában36
Oktatás és kultúra az ókori Rómában37
Rómaiak hazánk területén38
A kereszténység születése39
A kereszténység és a birodalom40
A császárság válsága és a Római Birodalom bukása41
Összefoglalás42
A középkori Európa46
A népesség a középkorban46
Mi maradt a Római Birodalomból?47
Vallás és birodalom: az iszlám48
Nagy Károly udvarában49
A várak urai50
A falvak és lakóik51
A városok és lakóik52
?Imádkozzál és dolgozzál?53
A középkor öröksége54
Összefoglalás55
A magyar történelem kezdetei és az Árpádok kora59
A magyarok történetének kezdetei59
A magyar nép vándorlása60
A honfoglalás61
Megtelepedés és kalandozások62
Az államalapítás63
Szent István örökében64
A változások kora65
IV. Béla és a tatárveszély66
A tatárjárás és az újjáépítés67
Árpád-kori emlékeink68
Összefoglalás69
A kiadvány bevezetője
Kedves Tanulók!
Mindenek előtt fontos dolog, hogy a feladatokat egyedül oldjátok meg. Egyrészt nagyon sok feladat a képességeitek fejlesztésére szolgál. Másrészt így ellenőrizhetitek majd, hogy a tankönyvi ismereteket megfelelően sajátítottátok-e el. Bizonyára lesznek kérdések, amelyeket rögtön nem tudtok megválaszolni. Ilyenkor először gondoljátok végig újra a tanultakat, és csak utána lapozzátok fel ismét a tankönyvet.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil