Történelem 5.
MS-2855U

Munkafüzet - Az emberiség története a középkorig

5. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 20.)
 
 
kód: MS-2855U
ára: 860 Ft
méret: B5, 76 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4426-11/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Az MS-2855 Történelem 5. c. munkafüzet új kerettanterv szerint átdolgozott változata. A kötet az új kerettanterv korszakbeosztását követi.

 • A munkafüzet hatékony segítség a tananyag feldolgozásában, forráselemzésben.
 • Vázlatot ad a leckékhez, kiemelve a lényeges ismeretanyagot.
 • Tartalomjegyzék
  A történelem forrásai3
  Az őskori ember5
  Az őskőkori ember mindennapjai5
  Az újkőkori változások6
  Mesterek és művészek7
  Időmérés és időszámítás8
  Az ókori Kelet9
  Mezopotámia9
  Egyiptom, a Nílus ajándéka10
  A piramisok népe és istenei11
  Az Ószövetség népe és Fönícia12
  Az ókori India és Kína13
  Összefoglalás14
  Az ókori Hellász20
  A görög történelem hajnalán20
  A trójai háború21
  Az ókori olimpiák22
  A görög városállamok. Athén és Spárta23
  A görög-perzsa háborúk24
  Athén fénykora és bukása25
  A világhódító Nagy Sándor26
  A család és a gyermek az ókori görögöknél27
  Összefoglalás28
  Az ókori Róma32
  Róma születése32
  A hódító Róma33
  Köztársaságból egyeduralom34
  A császárság kora35
  Városnézés az ókori Rómában36
  Oktatás és kultúra az ókori Rómában37
  Rómaiak hazánk területén38
  A kereszténység születése39
  A kereszténység és a birodalom40
  A császárság válsága és a Római Birodalom bukása41
  Összefoglalás42
  A középkori Európa46
  A népesség a középkorban46
  Mi maradt a Római Birodalomból?47
  Vallás és birodalom: az iszlám48
  Nagy Károly udvarában49
  A várak urai50
  A falvak és lakóik51
  A városok és lakóik52
  ?Imádkozzál és dolgozzál?53
  A középkor öröksége54
  Összefoglalás55
  A magyar történelem kezdetei és az Árpádok kora59
  A magyarok történetének kezdetei59
  A magyar nép vándorlása60
  A honfoglalás61
  Megtelepedés és kalandozások62
  Az államalapítás63
  Szent István örökében64
  A változások kora65
  IV. Béla és a tatárveszély66
  A tatárjárás és az újjáépítés67
  Árpád-kori emlékeink68
  Összefoglalás69

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018