Földrajz tankönyv 8. osztály

Földrajz 8. tk. A természetről tizenéveseknek c. sorozat nyolcadikos földrajz tankönyve. (NAT2012-höz ajánlott az MS-2983U kiegészítő füzettel) MS-2613
MS-2613

Közép-Európa és Magyarország

8. évfolyam, 19. kiadás (2024. 06. 12.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 176 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
2 140 Ft
1 712 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak
A könyvhöz a NAT2012 alapján készült kiegészítő kötet jelent meg MS-2983U kiadói kóddal.

A tankönyvcsalád 8. osztályban a Közép-Európa és Magyarország földrajza témakört dolgozza fel. Célja a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlesztése, a környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére nevelése.
A tankönyvek az ismereteket részletezés helyett – megtartva életközeli és gyakorlatorientált voltukat – problémakörök, vezérfonalak köré rendezik. Az egyszerűsítések, általánosítások mellett ezért nagyobb szerepet kaptak a tipikus tájak, amelyek a modellekben való gondolkodás példáit kínálják.
A könyv gazdasági és társadalomföldrajzi adatait célszerű a tanulókkal együtt felülvizsgálni. Ezzel is tudatosítani lehet a tanulókban, hogy a tananyag a bennünket körülvevő, gyorsan változó világról szól.
Kapcsolódó kiadványok
Földrajz 8. - Kieg. - Az MS-2613 Földrajz 8. tankönyv NAT2012 szerinti kiegészítő tananyaga MS-2983UMS-2983U520 Ft
Földrajz 8. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat földrajz munkafüzete nyolcadik osztályosoknak MS-2813MS-28131 540 Ft
Földrajz 8. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2756MS-2756590 Ft
Képes földrajzi atlasz 5-10. - Fotókkal illusztrált korszerű földrajzi atlasz. MS-4105UMS-4105U2 580 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2385UMS-2385U3 780 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2386UMS-2386U3 980 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Előszó8
Közép-Európa országai9
Mit tanultál Európáról a múlt évben?10
Közép-Európa természeti képe11
Közép-Európa társadalom- földrajzi vonásai14
Németország változatos tájai és mezőgazdasága17
Németország ipari nagyhatalom20
Magashegység Európa szívében: az Alpok23
Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc26
A Balti- tengertől a Kárpátokig: Lengyelország30
Röghegységek ölelésében: Csehország33
A Kárpátok koszorújában36
Az Északnyugati-Kárpátok országa: Szlovákia39
A természeti erőforrásokban gazdag Románia42
Mit tanultál Közép-Európáról?45
Hazánk a Kárpát-medencében47
Hazánk helyzete Európában és a Kárpát-medencében48
Régmúlt idők földtörténeti emlékei Magyarországon50
Átmeneti jellegű éghajlat, szeszélyes időjárással54
Vizek a mélyben és a felszínen57
Küzdelem a vizekkel (kiegészítő anyag)60
Növénytársulásaink- talajaink64
Természeti erőforrásaink66
Környezetünk állapota és védelme69
A Kárpát-medence tudós magyar kutatói (kiegészítő anyag)72
Mit tanultál hazánk természeti adottságairól?73
Fejlődésünk társadalmi alapjai75
Hazánk népessége76
Népesedési folyamatok, a népesség vándorlása79
Mit tartunk értéknek? Hogyan élünk? (forrásfeldolgozó óra)82
Településeink jellemzői; a falvak és a tanyák86
Városaink és közigazgatásunk89
Budapest mint világváros92
Egy világváros gondjai (kiegészítő anyag)95
Mit tanultál hazánk népességéről és településeiről?98
Hazai tájakon99
Mi is a szülőföld?100
Legnagyobb tájunk, az Alföld101
Élet az Alföldön I- II.104
Síkvidék változatos iparral, élénk kereskedelemmel- a Kisalföld108
A nyugat- magyarországi- peremvidéken- az Alpokalján111
A Dunántúli-dombság szelíd lankáin114
A Dunántúli-középhegység117
A középhegység megújuló gazdasága120
Az Északi-középhegység123
A nehézipar szülőföldjének gondjai126
Alföldjeink nemzeti parkjai (kiegészítő anyag)129
Hegységeink, dombvidékeink nemzeti parkjai (kiegészítő anyag)133
Mit tanultál a hazai tájainkról?137
A magyar gazdaság139
Átalakult mezőgazdaságunk140
Az élelmiszer- gazdaság fejlődésének lehetőségei (forrásfeldolgozó óra)143
A gazdaság kulcsa: az energiagazdaság147
Húzóágazatok: a gépipar és a vegyipar151
A szolgáltatás felértékelődése- a közlekedés és szállítás155
A gazdasági szolgáltatások158
Turizmus- a pihenés szolgálatában161
Nagyrégiók hazánkban163
Lakóhelyed földrajza (forrásfeldolgozó óra gyűjtőmunka alapján)168
Mit tanultál a magyar gazdaságról?170
Kislexikon- Fogalommagyarázat171
Kislexikon- A Kárpát- medence nagytájai, domborzata és népei174
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Az elmúlt tanévek földrajzóráin képzeletben bejártátok a Föld kontinenseit. Az idén Közép-Európa országaival, majd Magyarország természeti adottságaival, a hazai tájak életével, a magyar társadalom és gazdaság jellemzőivel foglalkozunk. Érettebb fejjel bizonyára megértitek Babits Mihálynak a hazaszeretet és emberszeretet kettős üzenetét közvetítő gondolatait: ?Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét! ? Én hiszek a testvériségben: a színek együtt adják ki a képet, a hangok együtt adják a koncertet.? Természetes, hogy hazánk társadalmi-gazdasági élete napról napra változik, fejlődik. Kísérjétek figyelemmel ezeket a változásokat az újságok, a rádió, a televízió híreiben és az interneten! Lehetséges, hogy a tankönyvben még szereplő üzemek a kézirat lezárása óta bezártak, vagy újak települtek. Naprakész információt sajnos nem nyújthatunk. A változások követéséhez kérjétek tanárotok segítségét! Az előző évekhez hasonlóan használjátok rendszeresen az atlaszotokat, munkafüzeteteket és az utóbbiban található függelék statisztikai adatait is!