Földrajz 8.
MS-2613

Közép-Európa és Magyarország

8. évfolyam, 15. kiadás (2018. 07. 26.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2613
ára: 1 295 Ft
méret: B5, 176 oldal
tanterv: NAT2007
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
doc Földrajz 8. o. (az új változathoz!!)
doc Földrajz 8. o. NAT2012 (1,5 óra/hét)
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
FONTOS!! A könyvhöz tartozó kiegészítő kötet MS-2983U kiadói kóddal érhető el. A nyolcadikos NAT2012-es tananyag a hetedikes tankönyvvel együtt lefedhető.

A kompetenciafejlesztő feladatokkal bővült tankönyvcsalád 8. osztályban a Közép-Európa és Magyarország témakört dolgozza fel. Célja a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlesztése, a környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére nevelése.
A tankönyvek az ismereteket részletezés helyett – megtartva életközeli és gyakorlatorientált voltukat – problémakörök, vezérfonalak köré rendezik. Az egyszerűsítések, általánosítások mellett ezért nagyobb szerepet kaptak a tipikus tájak, amelyek a modellekben való gondolkodás példáit kínálják. Az önálló tanulás különböző szintjeinek elérését teszik lehetővé a tankönyvek és munkafüzetek képességfejlesztő feladatai.
Tartalomjegyzék
Előszó8
Közép-Európa országai9
Mit tanultál Európáról a múlt évben?10
Közép-Európa természeti képe11
Közép-Európa társadalom- földrajzi vonásai14
Németország változatos tájai és mezőgazdasága17
Németország ipari nagyhatalom20
Magashegység Európa szívében: az Alpok23
Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc26
A Balti- tengertől a Kárpátokig: Lengyelország30
Röghegységek ölelésében: Csehország33
A Kárpátok koszorújában36
Az Északnyugati-Kárpátok országa: Szlovákia39
A természeti erőforrásokban gazdag Románia42
Mit tanultál Közép-Európáról?45
Hazánk a Kárpát-medencében47
Hazánk helyzete Európában és a Kárpát-medencében48
Régmúlt idők földtörténeti emlékei Magyarországon50
Átmeneti jellegű éghajlat, szeszélyes időjárással54
Vizek a mélyben és a felszínen57
Küzdelem a vizekkel (kiegészítő anyag)60
Növénytársulásaink- talajaink64
Természeti erőforrásaink66
Környezetünk állapota és védelme69
A Kárpát-medence tudós magyar kutatói (kiegészítő anyag)72
Mit tanultál hazánk természeti adottságairól?73
Fejlődésünk társadalmi alapjai75
Hazánk népessége76
Népesedési folyamatok, a népesség vándorlása79
Mit tartunk értéknek? Hogyan élünk? (forrásfeldolgozó óra)82
Településeink jellemzői; a falvak és a tanyák86
Városaink és közigazgatásunk89
Budapest mint világváros92
Egy világváros gondjai (kiegészítő anyag)95
Mit tanultál hazánk népességéről és településeiről?98
Hazai tájakon99
Mi is a szülőföld?100
Legnagyobb tájunk, az Alföld101
Élet az Alföldön I- II.104
Síkvidék változatos iparral, élénk kereskedelemmel- a Kisalföld108
A nyugat- magyarországi- peremvidéken- az Alpokalján111
A Dunántúli-dombság szelíd lankáin114
A Dunántúli-középhegység117
A középhegység megújuló gazdasága120
Az Északi-középhegység123
A nehézipar szülőföldjének gondjai126
Alföldjeink nemzeti parkjai (kiegészítő anyag)129
Hegységeink, dombvidékeink nemzeti parkjai (kiegészítő anyag)133
Mit tanultál a hazai tájainkról?137
A magyar gazdaság139
Átalakult mezőgazdaságunk140
Az élelmiszer- gazdaság fejlődésének lehetőségei (forrásfeldolgozó óra)143
A gazdaság kulcsa: az energiagazdaság147
Húzóágazatok: a gépipar és a vegyipar151
A szolgáltatás felértékelődése- a közlekedés és szállítás155
A gazdasági szolgáltatások158
Turizmus- a pihenés szolgálatában161
Nagyrégiók hazánkban163
Lakóhelyed földrajza (forrásfeldolgozó óra gyűjtőmunka alapján)168
Mit tanultál a magyar gazdaságról?170
Kislexikon- Fogalommagyarázat171
Kislexikon- A Kárpát- medence nagytájai, domborzata és népei174

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018