Földrajz munkafüzet 8. osztály

Földrajz 8. mf. A természetről tizenéveseknek c. sorozat földrajz munkafüzete nyolcadik osztályosoknak MS-2813
MS-2813

Közép-Európa és Magyarország

8. évfolyam, 20. kiadás (2023. 05. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 540 Ft
1 232 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak
A munkafüzet jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.
Kapcsolódó kiadványok
Földrajz 8. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat nyolcadikos földrajz tankönyve. (NAT2012-höz ajánlott az MS-2983U kiegészítő füzettel) MS-2613MS-26132 140 Ft
Földrajz 8. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2756MS-2756590 Ft
Földrajz 8. - Kieg. - Az MS-2613 Földrajz 8. tankönyv NAT2012 szerinti kiegészítő tananyaga MS-2983UMS-2983U520 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Mit tanultál Európáról a múlt évben?6
Közép-Európa országai9
Közép-Európa természeti képe9
Közép-Európa társadalom-földrajzi vonásai10
Németország változatos tájai és mezőgazdasága12
Németország ipari nagyhatalom14
Magashegység Európa szívében: az Alpok15
Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc16
A Balti-tengertől a Kárpátokig: Lengyelország18
Röghegységek ölelésében: Csehország19
A Kárpátok koszorújában20
Az Északnyugati-Kárpátok országa: Szlovákia22
A természeti erőforrásokban gazdag Románia23
Mit tanultál Közép-Európáról?25
Hazánk a Kárpát-medencében28
Hazánk helyzete Európában és a Kárpát-medencében28
Régmúlt idők földtörténeti emlékei Magyarországon29
Átmeneti jellegű éghajlat, szeszélyes időjárással30
Vizek a mélyben és a felszínen31
Küzdelem a vizekkel (Kiegészítő anyag)33
Növénytársulásaink – talajaink34
Természeti erőforrásaink35
Környezetünk állapota és védelme37
Mit tanultál hazánk természeti adottságairól?39
Fejlődésünk társadalmi alapjai41
Hazánk népessége41
Népesedési folyamatok, a népesség vándorlása43
Mit tartunk értéknek? Hogyan élünk? (Forrásfeldolgozó óra)45
Településeink jellemzői; a falvak és a tanyák45
Városaink és közigazgatásunk47
Budapest mint világváros49
Egy világváros gondjai (Kiegészítő anyag)51
Mit tanultál hazánk népességéről és településeiről?51
Hazai tájakon53
Legnagyobb tájunk, az Alföld53
Élet az Alföldön I–II.54
Síkvidék változatos iparral, élénk kereskedelemmel – a Kisalföld57
A nyugat-magyarországi-peremvidéken – az Alpokalján58
A Dunántúli-dombság szelíd lankáin60
A Dunántúli-középhegység61
Aközéphegység megújuló gazdasága63
Az Északi-középhegység64
A nehézipar szülőföldjének gondjai66
Magyarország nemzeti parkjai (Kiegészítő anyag)67
Mit tanultál a hazai tájainkról?69
A magyar gazdaság71
Átalakult mezőgazdaságunk71
Az élelmiszer-gazdaság fejlődésének lehetőségei (Forrásfeldolgozó óra)72
A gazdaság kulcsa: az energiagazdaság73
Húzóágazatok: a gépipar és a vegyipar75
A szolgáltatás felértékelődése – közlekedés és szállítás77
Agazdasági szolgáltatások78
Turizmus – a pihenés szolgálatában80
Nagyrégiók hazánkban82
Lakóhelyed (vagy kerületed) földrajza (Forrásfeldolgozó óra gyűjtőmunka alapján)82
Mit tanultál a magyar gazdaságról?83
Függelék86
A kiadvány bevezetője
Kedves Gyerekek!
Ebben a tanévben Közép-Európa országaival, és kiemelten hazánk földrajzával ismerkedtek meg. Ezekhez a témakörökhöz készítettünk feladatsorokat, amelyek megoldásával megerősíthetitek és fejleszthetitek a tantárgyban eddig szerzett ismereteiteket és képességeiteket. A munkafüzeti feladatok megoldásához vegyétek segítségül a tankönyveteket, az atlaszotokat és az egyéb információforrásokat! A munkafüzet függelékében szereplő tényeket, adatokat használjátok fel összehasonlításokra, következtetések megfogalmazására. A feladatok közül tanári irányítással válogathattok képességeitek szerint. Tudásotok bővítéséhez most is javasolunk olyan feladatokat, amelyek megoldásához az interneten, a könyvtárban, a tévé ismeretterjesztő adásai stb. segítségével kell információt gyűjtenetek! A gyűjtőmunkára, a megfigyelésekre, a vitára felhívó munkafüzeti feladatokat kis bagoly jel mutatja. Ezek megoldásához használjatok külön füzetet, vagy számítógépen nyissatok egy külön mappát, oda gyűjtsétek a dokumentumokat! A *-gal jelölt témák és munkafüzeti feladatok a kiegészítő anyagra, illetve differenciálásra vonatkoznak. Javasoljuk, hogy ezek egy részét is a füzetetekben oldjátok meg. Fogjatok össze társaitokkal! Segítsétek egymást a kutató- és gyűjtőmunkában! Tartsatok beszámolót a szerzett ismeretekről! Az együtt végzett munkával ti magatok is élvezetesebbé, érdekesebbé tehetitek a földrajzórákat.