Matematika gyakorló munkafüzet 8. osztály

Sokszínű matematika 8. A többszörösen díjazott sorozat 8. osztályos matematika munkafüzete. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül MS-2318
MS-2318

Munkafüzet

8. évfolyam, 11. kiadás (2020. 04. 08.)
Mozaik Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 120 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 180 Ft
Kosárba
Kapcsolódó kiadványok

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.

A munkafüzet témakörei a tankönyvnek megfelelő sorrendben követik egymást. Az egymásra épülő feladatok jó gyakorlási lehetőséget biztosítanak, így segítik a tananyag megértését és elmélyítését. A gondolkodtatóbb feladatokat *-gal jelöltük, ezek megoldásához jó ötletekre van szükség.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Ismétlés3
1. Algebrai kifejezések5
Algebrai kifejezések (Emlékeztető)5
Hogyan oldunk meg egyenleteket, egyenlőtlenségeket? (Emlékeztető)7
Többtagú algebrai kifejezések szorzása10
Összeg és különbség négyzete (Kiegészítő anyag)12
Összeg és különbség szorzata (Kiegészítő anyag)13
Kiemelés, szorzattá alakítás14
2. Szöveges feladatok16
Egyenletek alkalmazása feladatmegoldásban (Emlékezteto)16
Hány éves a kapitány?18
Gondoltam egy számra...20
Fogócska matematikus szemmel22
Méregkeverés - egyenletekkel25
Együttes munkavégzés27
Szögek, oldalak, átlók: geometriai számítások28
3. Halmazok30
Halmazok30
Beszéljünk helyesen a matematika nyelvén!33
Hányféle útvonal lehet? Az összegzési módszer35
Hányféleképpen választhatunk?37
Válasszuk szét az eseteket!39
Hány lehetőség van?41
4. Geometria I.43
A terület43
A négyzetgyökvonás; Táblázathasználat (Kiegészítő anyag)46
Pitagorasz tétele49
A Pitagorasz-tétel alkalmazásai51
5. Térgeometria58
A testek csoportosítása: gúla, kúp58
Nézzük több oldalról!61
Csúcsok, élek, lapok63
Testek hálója65
Testek felszíne66
A gúla, kúp és gömb felszíne (Kiegészítő anyag)68
Testek térfogata70
A gúla, kúp és gömb térfogata (Kiegészítő anyag)72
Testek felszíne és térfogata74
6. Statisztika, valószínűség76
Adatok elemzése76
Mennyi a valószínűsége81
7. Geometria II.85
Az eltolás85
A vektorok86
A párhuzamos eltolás alkalmazása, szerkesztések89
Egybevágósági transzformációk93
A középpontos hasonlóság96
8. Függvények102
Hozzárendelések, függvények, sorozatok102
Lineáris függvények. A függvények tulajdonságai104
Az abszolútérték-függvény108
Másodfokú függvények110
Egyéb függvények (Kiegészítő anyag)111
Sorozatok, számtani sorozatok, mértani sorozatok112
A kiadvány bevezetője
Útmutató a munkafüzet használatához A munkafüzet témakörei a tankönyvnek megfelelő sorrendben követik egymást. Az egymásra épülő feladatok jó gyakorlási lehetőséget biztosítanak, így segítik a tananyag megértését és elmélyítését. A gondolkodtatóbb feladatokat *-gal jelöltük, ezek megoldásához jó ötletekre van szükség.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil