Matematika gyakorló munkafüzet 8. osztály

Sokszínű matematika 8. mf. A többszörösen díjazott sorozat 8. osztályos matematika munkafüzete. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül MS-2318
MS-2318
8. évfolyam, 15. kiadás (2024. 04. 30.)
Mozaik Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 120 oldal
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 880 Ft
1 504 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.

A munkafüzet témakörei a tankönyvnek megfelelő sorrendben követik egymást. Az egymásra épülő feladatok jó gyakorlási lehetőséget biztosítanak, így segítik a tananyag megértését és elmélyítését. A gondolkodtatóbb feladatokat *-gal jelöltük, ezek megoldásához jó ötletekre van szükség.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű matematika 8. tk. - A többszörösen díjazott sorozat 8. osztályos matematika tankönyve.  A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. MS-2308MS-23082 580 Ft
MATEMATIKA Összefoglaló feladatgy. 10-14 éveseknek  - A legnépszerűbb matematika összefoglaló feladatgyűjtemény. Több mint 3000 feladat 5-8. osztályosoknak MS-2204MS-22043 080 Ft
Sokszínű matematika 8. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2727MS-2727590 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2386UMS-2386U3 980 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2385UMS-2385U3 780 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Ismétlés3
1. Algebrai kifejezések5
Algebrai kifejezések (Emlékeztető)5
Hogyan oldunk meg egyenleteket, egyenlőtlenségeket? (Emlékeztető)7
Többtagú algebrai kifejezések szorzása10
Összeg és különbség négyzete (Kiegészítő anyag)12
Összeg és különbség szorzata (Kiegészítő anyag)13
Kiemelés, szorzattá alakítás14
2. Szöveges feladatok16
Egyenletek alkalmazása feladatmegoldásban (Emlékezteto)16
Hány éves a kapitány?18
Gondoltam egy számra...20
Fogócska matematikus szemmel22
Méregkeverés - egyenletekkel25
Együttes munkavégzés27
Szögek, oldalak, átlók: geometriai számítások28
3. Halmazok30
Halmazok30
Beszéljünk helyesen a matematika nyelvén!33
Hányféle útvonal lehet? Az összegzési módszer35
Hányféleképpen választhatunk?37
Válasszuk szét az eseteket!39
Hány lehetőség van?41
4. Geometria I.43
A terület43
A négyzetgyökvonás; Táblázathasználat (Kiegészítő anyag)46
Pitagorasz tétele49
A Pitagorasz-tétel alkalmazásai51
5. Térgeometria58
A testek csoportosítása: gúla, kúp58
Nézzük több oldalról!61
Csúcsok, élek, lapok63
Testek hálója65
Testek felszíne66
A gúla, kúp és gömb felszíne (Kiegészítő anyag)68
Testek térfogata70
A gúla, kúp és gömb térfogata (Kiegészítő anyag)72
Testek felszíne és térfogata74
6. Statisztika, valószínűség76
Adatok elemzése76
Mennyi a valószínűsége81
7. Geometria II.85
Az eltolás85
A vektorok86
A párhuzamos eltolás alkalmazása, szerkesztések89
Egybevágósági transzformációk93
A középpontos hasonlóság96
8. Függvények102
Hozzárendelések, függvények, sorozatok102
Lineáris függvények. A függvények tulajdonságai104
Az abszolútérték-függvény108
Másodfokú függvények110
Egyéb függvények (Kiegészítő anyag)111
Sorozatok, számtani sorozatok, mértani sorozatok112
A kiadvány bevezetője
Útmutató a munkafüzet használatához A munkafüzet témakörei a tankönyvnek megfelelő sorrendben követik egymást. Az egymásra épülő feladatok jó gyakorlási lehetőséget biztosítanak, így segítik a tananyag megértését és elmélyítését. A gondolkodtatóbb feladatokat *-gal jelöltük, ezek megoldásához jó ötletekre van szükség.