Sokszínű magyar nyelv 6.
MS-2365U

Munkafüzet

6. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 23.)
 
 
kód: MS-2365U
ára: 890 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 712 Ft (15 db felett)
méret: B5, 80 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
A munkafüzet a Sokszínű magyar nyelv 6. tankönyv tananyagához kínál gyakorlófeladatokat. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!4
2. Év eleji ismétlés6
Igék és határozószók8
3. A szófajok8
4. Az ige fogalma9
5. Az igeidők11
6. Az igemódok13
7. Az ige ragozása15
8. A leggyakoribb igeképzők16
9. Az igék helyesírása17
10. A határozószó20
11. Összefoglalás22
Főnevek24
12. A főnév24
13. A személynevek és helyesírásuk27
14. A földrajzi nevek és helyesírásuk29
15. Égitestek nevei, állatnevek, márkanevek és helyesírásuk32
16. Intézménynevek, címek, díjak, kitüntetések és helyesírásuk33
17. Összefoglalás34
Melléknevek és számnevek36
18. A melléknév36
19. A melléknevek helyesírása38
20. A számnév40
21. A számnév helyesírása42
22. Összefoglalás44
Névmások46
23. A személyes és a birtokos névmás46
24. A kölcsönös és a visszaható névmás47
25. A mutató és a kérdő névmás48
26. A vonatkozó, az általános és a határozatlan névmás50
27. Összefoglalás52
Igenevek54
28. A főnévi igenév54
29. A melléknévi igenév56
30. A határozói igenév57
31. Összefoglalás58
Szavak közti kapcsolatok60
32. A szavak tartalmi összefüggései60
33. A szólások eredete61
34. Összefoglalás63
Kommunikáció64
35. A kommunikáció célja64
36. A jellemzés66
42. Összefoglalás70
Könyv- és könyvtárhasználat72
43. Könyv- és könyvtárhasználat72
44. Sajtótermékek73
45. Összefoglalás74
46. Év végi összefoglalás76

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil