Magyar nyelv tankönyv 7. osztály

Anyanyelv felsősöknek 7. Könyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához közérthető stílusban MS-2187
MS-2187

Tankönyv

7. évfolyam, 12. kiadás (2017. 07. 11.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 112 oldal
1 780 Ft
Kosárba
Díjak
A kötet a NAT 2007 alapján készült.
Kapcsolódó kiadványok
Anyanyelv felsősöknek 7. - Munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához (NAT2007) MS-2587MS-25871 580 Ft
Anyanyelv felsősöknek 7. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2787MS-2787590 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Tanév eleji ismétlés6
Beköszöntő5
A magánhangzók és a mássalhangzók7
Helyesírási alapelvek, szabályok9
A szó alakja, jelentése, szerkezete10
A szófajok és helyes használatuk11
Magán- és közéleti kommunikáció12
Szóbeli és írásbeli közlésmód13
A kulturált nyelvi magatartás15
Beszédhelyzetek17
Beszédhelyzetek az iskolában19
Kommunikáció írásban22
Kommunikáció szövegek útján23
A könyv- és a könyvtárhasználat25
Az egyszerű mondat26
A mondat fogalma és fajtái27
Állítás és tagadás29
A mondat jelentése30
A mondat szerkezete32
A tagolt mondat szerkezete34
Az egyszerű mondat fő részei35
Az alany és az állítmány a szövegben38
Az egyszerű bővített mondat40
A tárgy41
Részösszefoglalás. Mit tanultunk az egyszerű mondatról?44
Mit határoznak meg a határozók?45
A helyhatározó47
A képes helyhatározó50
Határozók és szövegek I.51
Az időhatározó és a számhatározó53
A módhatározó és a tekintethatározó56
Az állapot- és a számállapot-határozó58
Az eszközhatározó60
A társhatározó62
Az okhatározó és a célhatározó64
A fokhatározó és a mértékhatározó66
Határozók és szövegek II.68
Az eredethatározó69
Az eredményhatározó71
A részeshatározó73
Az állandó és a hasonlító határozó75
Részösszefoglalás. A határozók áttekintése77
A jelző és a jelzős szószerkezet.78
A minőségjelző79
A mennyiségjelző81
A birtokos jelző83
Az értelmező jelző85
Jelzők és szövegek87
Részösszefoglalás. A jelzők áttekintése89
A szóalkotás90
A szóalkotás módjai91
A szóösszetétel93
Az alárendelő összetett szó94
A mellérendelő összetett szó96
A mozaikszók és a rövidítések98
A szóképzés99
Milyen szavakat képezhetünk igékből?100
Milyen szavakat képezhetünk névszókból?102
Tanév végi ismétlés104
Ismétlés lépésről lépésre105
Kislexikon106
A kiadvány bevezetője
Ebben a tanévben új feladatok várnak rád. Tovább bővítheted kommunikációs ismereteidet, így nem fog nehézséget okozni egy iskolai beszámoló kidolgozása vagy egy hivatalos ügy elintézése. Az idén az egyszerű mondat részeiről, valamint az összetett szavakról tanultok bővebben. Azonkívül érdemes az emlékezetedbe vésned a Figyelemkeltő rovat ismereteit, és elolvasnod a Nyelvi csodabogarak érdekességeit. Fontos, hogy bízz magadban! Hidd el, a követelmények, elvárások nem haladják meg a képességeidet! Ha valami mégis nehezebben megy, időben kérhetsz és kaphatsz segítséget.

Taneszközeidet már jól ismered: a tankönyv beosztását követi a munkafüzet és a tudásszintmérő. Ha a feladatok megoldása gondot okoz, segít a tankönyv, különösen a kislexikon. Remélem, egyre gyakrabban használod A magyar helyesírás szabályai című segédkönyvet és A magyar szólások és közmondások gyűjteményét. Haszonnal forgathatod a Magyar értelmező kéziszótárt, a Magyar szókincstárat és a különböző lexikonokat. Valamennyit megtalálhatod az iskolai könyvtárban. A jó eredmény eléréséhez továbbra is vedd komolyan a tankönyv útmutatásait (Emlékeztető, Új kérdés, Tanulnivaló stb.), forgasd gyakran a kislexikont! Előbb mindig a szóbeli leckét tanuld meg, utána végezd el az írásbeli feladatokat, és soha ne hagyd el az önellenőrzést! Légy mindenben igényes, alapos, pontos!