Anyanyelv felsősöknek 7.
MS-2187

Tankönyv

7. évfolyam, 12. kiadás (2017. 07. 11.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2187
ára: 1 140 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 912 Ft (15 db felett)
méret: B5, 112 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Díjak
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Tanév eleji ismétlés6
Beköszöntő5
A magánhangzók és a mássalhangzók7
Helyesírási alapelvek, szabályok9
A szó alakja, jelentése, szerkezete10
A szófajok és helyes használatuk11
Magán- és közéleti kommunikáció12
Szóbeli és írásbeli közlésmód13
A kulturált nyelvi magatartás15
Beszédhelyzetek17
Beszédhelyzetek az iskolában19
Kommunikáció írásban22
Kommunikáció szövegek útján23
A könyv- és a könyvtárhasználat25
Az egyszerű mondat26
A mondat fogalma és fajtái27
Állítás és tagadás29
A mondat jelentése30
A mondat szerkezete32
A tagolt mondat szerkezete34
Az egyszerű mondat fő részei35
Az alany és az állítmány a szövegben38
Az egyszerű bővített mondat40
A tárgy41
Részösszefoglalás. Mit tanultunk az egyszerű mondatról?44
Mit határoznak meg a határozók?45
A helyhatározó47
A képes helyhatározó50
Határozók és szövegek I.51
Az időhatározó és a számhatározó53
A módhatározó és a tekintethatározó56
Az állapot- és a számállapot-határozó58
Az eszközhatározó60
A társhatározó62
Az okhatározó és a célhatározó64
A fokhatározó és a mértékhatározó66
Határozók és szövegek II.68
Az eredethatározó69
Az eredményhatározó71
A részeshatározó73
Az állandó és a hasonlító határozó75
Részösszefoglalás. A határozók áttekintése77
A jelző és a jelzős szószerkezet.78
A minőségjelző79
A mennyiségjelző81
A birtokos jelző83
Az értelmező jelző85
Jelzők és szövegek87
Részösszefoglalás. A jelzők áttekintése89
A szóalkotás90
A szóalkotás módjai91
A szóösszetétel93
Az alárendelő összetett szó94
A mellérendelő összetett szó96
A mozaikszók és a rövidítések98
A szóképzés99
Milyen szavakat képezhetünk igékből?100
Milyen szavakat képezhetünk névszókból?102
Tanév végi ismétlés104
Ismétlés lépésről lépésre105
Kislexikon106

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil