ÉRETTSÉGIRE, FELVÉTELIRE KÉSZÜLŐKNEK
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom
MS-2375U

Felkészítőkönyv feladatokkal és mintaszövegekkel

12. évfolyam, 1. kiadás (2018. 02. 09.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2375U
ára: 2 280 Ft
méret: B5, 136 oldal
tanterv: NAT2012
Kosárba
 
interaktív táblára
Alapváltozat:
>> Bemutató mintaoldalak és tartalomjegyzék letöltése

Az új érettségi felkészítőkönyvünket Fráter Adrienne, a népszerű Magyar nyelv középiskolásoknak c. sorozat szerzője készítette a 2017-ben megjelent új középszintű írásbeli érettségi követelményeknek megfelelően.

A kötet nem pusztán megoldandó feladatsorokat tartalmaz, a szerző a tőle megszokott alapossággal és gyakorlatiassággal rendszerezi az érettségin előforduló feladattípusokat, ezekhez tanári magyarázatokat, hasznos tanácsokat fűz, majd gyakorlófeladatokat kínál az ismeretek alkalmazásához.

Megmutatja, hogyan lehet a grafikai szervezők (pl. fürtábra, gondolkodástérkép) segítségével összegyűjteni és elrendezni a gondolatokat, ötleteket a szövegalkotási feladatok hatékonyabb elkészítéséhez. A kötetben mintaszövegek is találhatók az érettségin új elemként megjelenő érvelési és gyakorlati szövegtípusokhoz. Ily módon a könyv hasznos eszköze lehet a tudatos felkészülésnek és felkészítésnek, mivel olyan jártasságot alakít ki az érettségi feladatainak megoldásában, amely nélkülözhetetlen a vizsga sikeres letételéhez.
 
Érettségi felk. feladatsorok - Magyar nyelv és irodalom
MS-3160U
12. évfolyam, 1. kiadás (2014. 02. 17.)
 
 
kód: MS-3160U
ára: 2 180 Ft
méret: B5, 248 oldal
tanterv: NAT2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A kiadvány elkészítésében az vezérelt bennünket, hogy a mindenkori leendő érettségiző diákok hasznos, a valós vizsgahelyzetet megidéző feladatsorokon keresztül elsajátíthassák a feladattípusok megoldásának rutinját. A szövegértéses feladatok szövegeinek kiválasztásánál fontos szempontnak tartottuk, hogy maguk a szövegek is hordozzanak értékes, érdekes információkat a diákok számára. A szövegalkotási feladatok közül az érvelőesszénél – az érettségi formájának megfelelően – egy-egy hívószöveg segítségével kell fogalmazást készíteni a megadott témáról; a műelemzéseknél figyelembe vett ük azt, hogy a szerzők egy része (akár maguk a művek is) legyen ismert az érettségire készülők számára, de választottunk olyan műveket és szerzőket is, amelyek nem szerepelnek a tananyagban: itt valóban lehetőség van az elemzési készségek bemutatására.
Feladatsoraink elsősorban érettségi előtt álló diákok és tanáraik számára nyújtanak segítséget a felkészülésben, de haszonnal forgathatja minden diák, aki középiskolai tanulmányait végzi. A fejezetek nyitóoldalai hasznos információkkal, tanácsokkal látják el a diákokat, a közvetlen hangnem az együtt tanulást, a felkészítést idézi. A feladatsorok azonban az érettségit jellemző hivatalos formát követik, ezzel is előidézve a vizsgaszituáció légkörét.
 
Emelt szintű magyar érettségi feladatsorok
MS-3242
11-12. évfolyam, 1. kiadás (2007. 03. 09.)
 
 
kód: MS-3242
ára: 1 680 Ft
méret: B5, 128 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A kétszintű érettségi bevezetésével a vizsgázóknak új megközelítésmódokkal és szokatlan feladattípusokkal kellett megismerkedniük. Az elmúlt évek érettségi feladatsoraiban világosan látható az a tendencia, hogy a tárgyi ismeretek helyét a szövegközpontú műértelmezés, a szövegen végzett műveletek és az ismeretek kreatív alkalmazása veszi át.
A könyv segítséget nyújt ahhoz, hogy az emelt szintű vizsgára készülők megismerkedjenek az írásbeli feladatsorok szemléletével és jellegzetes kérdéstípusaival. A feladatsorok az új típusú emelt szintű érettségire vonatkozó előírások alapján készültek. A szerző felkészítő, javító és kérdező tanári tapasztalatainak birtokában állította össze a 16 teljes feladatsort tartalmazó gyűjteményt, melyben a szövegalkotási feladatok mellett a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorok is helyet kaptak.
A feladatok alkalmat adnak a magyar irodalomtörténet korszakainak komplex áttekintésére is: legkorábbi szövegemlékünktől a XX. század második feléig minden nagyobb stíluskorszakot lefednek.
A kiadvány végén javítási-értékelési útmutató segíti a feladatok ellenőrzését, így önálló felkészüléshez is használható.
 
Az elbeszéléstől a kétszintű érettségiig
MS-3243
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2006. 04. 27.)
 
 
kód: MS-3243
ára: 2 180 Ft
méret: B5, 272 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A középiskolai magyartanítás tantervek és tankönyvek által legkevésbé irányított területe a fogalmazástanítás. A könyv első fejezete biztosítja a zökkenőmentes átmenetet az általános iskolai szintű képzéstől a középiskolai szintű ismeretekig, s megalapozza az érettségire történő közvetlen felkészülést is. Az ismeretanyag beosztása, a fogalmazástanítás időbeli elosztása, az iskolaszerkezetnek, a tanár ízlésének, a tanulók felkészültségének megfelelően rugalmasan választható.
A második fejezet a közép- és emelt szintű érettségire készít fel. Segítséget nyújt a vizsgaszabályzat által meghatározott feladattípusok megoldásához: elméleti-módszertani alapozással, a tanulók által írt érettségi dolgozatok feladatainak elemzésével, valamint gyakorló feladatokkal.
 
Útmutató - Az elbeszéléstől a kétszintű érettségiig
MS-3244
11-12. évfolyam, 1. kiadás (2006. 11. 06.)
 
 
kód: MS-3244
ára: 980 Ft
méret: A5, 96 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az elbeszéléstől a kétszintű érettségiig című segédkönyvhöz tartozó Útmutató megkönnyíti a tanárok számára a könyv használatát, a feladatok megoldásának közlésével pedig a tanulókat is segíti.
 
Érettségi - felvételi feladatok
MS-3214

Feladatgyűjtemény

11-12. évfolyam, 4. kiadás (2003. 01. 28.)
 
 
kód: MS-3214
ára: 1 160 Ft
méret: A5, 240 oldal
Kosárba
 
A gyűjtemény nagy segítséget nyújt a felkészülő tanulóknak és felkészítő tanáraiknak egyaránt.
A könyv első felében a tárgyalt évek feladatait tartalmazza A (bölcsészettudományi karok és a tanárképző főiskolák), B (állam- és jogtudományi karok) és C (tanító- és óvóképző főiskolák) változatban.
A második részben közli a megoldási útmutatót, amiben természetesen azokra a feladatokra, amelyeknél nem csak a lexikális tudás a kívánalom egy lehetséges választ nyújt.
Hasznos segítséget nyújt tanároknak és diákoknak egyaránt a könyv befejező része, Tapasztalatok - tanácsok címmel. Ennek tartalmát tulajdonképpen a diákok határozták meg, hiszen a feladatsorokban vétett hibákat sorolta csoportokba a szerző. A kigyűjtött típushibák elkerüléséhez nyújt hasznos tanácsokat ez a fejezet.
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018