MAGYAR KLASSZIKUSOK
Kosztolányi D.: Csengettyű
MS-3971

Válogatott novellák

5-12. évfolyam, 1. kiadás (2018. 01. 25.)
 
 
kód: MS-3971
ára: 1 090 Ft
méret: A6, 64 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Arany J.: A Jóka ördöge
MS-3969

válogatott művek

5-12. évfolyam, 1. kiadás (2016. 02. 19.)
 
szerző:
 
kód: MS-3969
ára: 1 090 Ft
méret: A6, 64 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
A csillagos út
MS-3970

válogatott magyar mondák

5-12. évfolyam, 1. kiadás (2017. 01. 27.)
 
kód: MS-3970
ára: 1 090 Ft
méret: A6, 64 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Karinthy F.: Legenda a költőről
MS-3968

válogatott novellák

5-12. évfolyam, 1. kiadás (2015. 03. 05.)
 
 
kód: MS-3968
ára: 1 090 Ft
méret: A6, 64 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
„A pontos lélekrajzok, a ragyogóan tiszta példázatok, a borzongató játékot tudománnyal, fantáziával, a drámát komikummal vegyítő stílusremeklések a magyar novellairodalom maradandó kincsei.” (Szalay Károly)
 
Móricz Zs.: Hét krajcár
MS-3967

válogatott novellák

5-12. évfolyam, 1. kiadás (2014. 02. 17.)
 
kód: MS-3967
ára: 1 090 Ft
méret: A6, 64 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
„Rendkívül érdekesen ír mindig, tudja, hogy az epika lényege a cselekményesség; nyelve gazdag és sokízű; stílusa erőteljes, de ha kell, finoman költői. [...]
Móricz a legnagyobb magyar novellisták egyike. Sokak szerint novellistának még nagyobb, mint regényírónak.
Feszülten drámai kis képek ezek a rövid történetek. S együtt a magyar valóság óriási körképe.” (Hegedűs Géza)
 
Aszlányi K.: Kalandos vakáció
MS-3966

elbeszélés

5-12. évfolyam, 1. kiadás (2013. 03. 12.)
 
 
kód: MS-3966
ára: 1 090 Ft
méret: A6, 120 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Tömörkény I.: Tiszai legenda
MS-3965

válogatott novellák

5-12. évfolyam, 1. kiadás (2012. 02. 22.)
 
kód: MS-3965
ára: 1 090 Ft
méret: A6, 96 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Mikszáth K.: Aranyos felhők
MS-3964

elbeszélések

5-12. évfolyam, 1. kiadás (2011. 01. 18.)
 
kód: MS-3964
ára: 1 090 Ft
méret: A6, 80 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
 
Petőfi S.: A helység kalapácsa
MS-3963

elbeszélő költemény

5-12. évfolyam, 1. kiadás (2010. 02. 24.)
 
kód: MS-3963
ára: 1 090 Ft
méret: A6, 64 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

"A rövid, kis népi eposz elsősorban nem azáltal hat, hogy paródia, hanem azáltal, ami eredeti, népies góbéság, bumfordiság […]. […] Alakjainak kancsal humora, ravaszdi észjárása engem már akkor harsogó jókedvre bírt, amikor még egy fél igazi eposzt sem olvastam." /Illyés Gyula/

A magyar romantika kedvenc műfaját, az eposzt parodizálja. Azonban A helység kalapácsa nemcsak a klasszicista eszményt, a túlzásba vitt pátoszt, a fennkölt hangnemet és a jellegzetes eposzi kellékeket teszi nevetségessé, hanem a költészetnek romantikus, ünnepélyes értelmezését is. Petőfi műve nemcsak szándékoltan alantas nyelvi fordulataival hívta ki a kritikusok megbotránkozását, hanem tárgyválasztásával is: a hatalmasra növesztett falusi életképpel, amely végső soron a dolgos falusi nép vasárnapi foglalatosságait emeli fel és fokozza le a "költészet" segítségével. A helység kalapácsát mégsem lenne helyes a népies versei közé sorolni: nemcsak világlátása, de nyelvszemlélete is szemben áll a népiesség naivitásával.

A mai napig közismert mű. Szeretjük, élvezzük, még ha egyre több az értelmezésre szoruló szó, kifejezés benne. Zsurzs Éva filmjének (1965) parádés szereposztása, és kiváló színészeink értelmezése azonban segít élő klasszikusként megtartani.

A kötetet Deák Ferenc grafikusművész szellemes rajzai gazdagítják.

 
Gárdonyi G.: Hunyadi kardja
MS-3962

válogatott novellák

5-13. évfolyam, 1. kiadás (2009. 03. 23.)
 
kód: MS-3962
ára: 1 090 Ft
méret: A6, 80 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

"Száll a lelkem rég letűnt időkbe, szálljon az én lelkemmel a tietek is, magyar fiúk, magyar lányok! Száll a lelkem daliás időkbe, amikor nagy volt híre, neve a magyarnak..." /Benedek Elek/

Nem mindegy, hogy ki mondja a mondát, a mesét. Közismert hősök közismert történetei a csodaszarvast követő ifjaktól a remetekirályon át az utolsó szegedi bég történetéig sok szájból elhangzottak, sokan lejegyezték őket. De mennyivel szívesebben olvassuk, hallgatjuk, ha értő kezek írnak, tanult művészek adják elő ezeket. A Mozaik Kiadó kötete válogatás Móra Ferenc, Benedek Elek, Jókai Mór, Tordai Árnyos, és Gárdonyi Géza magyar történelmi meséiből. A művek a történetük szerinti időrendi sorrendben találhatók meg a könyvben.

És még mitől kapunk kedvet az olvasáshoz? Ha a kiadvány is szép. Szép a szövegtükör, a kísérő képek pedig segítenek értelmezni az olvasottakat. Deák Ferenc megadja ezt a segítséget számunkra.

 
Krúdy Gy.: A szabadság csillaga
MS-3961

elbeszélés

5-13. évfolyam, 1. kiadás (2008. 03. 13.)
 
szerző:
 
kód: MS-3961
ára: 1 090 Ft
méret: A6, 72 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

„Nem ismerek az egy Jókain kívül még egy magyar írót, aki olyan lelkiismeretesen jegyezte volna föl népének, hazájának szokásait, ételeit, tájait, mint Krúdy, aki olyan sokat tudott volna az elveszett, az időben elmorzsolódott magyar vidékek életéről, házairól, divatjáról, nyelvszokásairól, történelmet még nem írt magyar író ennyi színnel, ilyen biztonsággal, ilyen írói és emberi lelkiismeretességgel, mint Krúdy tette.” /Márai Sándor/

A kötetben Krúdy Gyula történelmi elbeszélését olvashatjuk.

Krúdy nekünk Szindbád, és a film miatt (Huszárik Zoltán, 1971), fontos hogy megtudjuk, bármely korban játszódik a regénye, novellái, mindig a hétköznapok ismerhetők meg belőlük. A hétköznapokban pedig az ember. Az esendő és emelkedett ember. És tulajdonképpen mindegy, hogy melyiktől tanulunk örök emberi értékeket, csak olvassuk el...

A könyvet Deák Ferenc rajzai díszítik.

 
Kosztolányi D.: A kulcs
MS-3960

válogatott novellák

5-13. évfolyam, 1. kiadás (2007. 02. 16.)
 
 
kód: MS-3960
ára: 1 090 Ft
méret: A6, 64 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

"Intimitás – talán ez a szó fejezi ki legtömörebben Kosztolányi értékét. Közelebb jön az emberhez, mint más író, sőt talán közelebb, mint az ember saját élményei, és segít megfejteni rejtett értelmüket." /Szerb Antal/

Kosztolányi Dezső novellái a műfaj remekei. Ha tanulunk a novelláról, az ő munkáit vesszük elő.

És rosszul hisszük, hogy a rövid próza alkalmas a villamoson, buszon való olvasásra! Ezek a novellák, ha ott is olvasnánk, otthoni újraolvasást követelnek maguknak. Nem tűrik a zajt az olvasó körül, az írások szerkezete, a szerkezeti egységek közötti érzelmi átvezetés, a katartikus záró részek – és így mi is – a szobánk rejtekében való kézbe vételt. És bizony érdemes ezt megtenni. Nem csak mert a szöveg, az író ezt kívánja, hanem a maga a kiadvány is, mely válogatás ezekből a novellákból. Deák Ferenc grafikái csak elmélyítik a Kosztolányi által keltett érzelmeket, gondolatokat.

 
Magyar klasszikusok - jutalomkönyvcsomag
MS-3801
1. kiadás (2010. 05. 20.)
 
kód: MS-3801
ára: 5 800 Ft
akciós ár: 4 350 Ft (25% kedvezménnyel)
méret: B5, 636 oldal
Kosárba
 
A könyveket egységcsomagban lehet megvásárolni. A nyolc kötet keménytáblás kivitelű, 17x23 cm-es méretű, melyeket Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész illusztrált. A sorozat a következő művekből áll:

B5, 64 oldal B5, 48 oldal B5, 96 oldal B5, 96 oldal
B5, 64 oldal B5, 128 oldal B5, 64 oldal B5, 96 oldal
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018