Irodalom feladagyűjtemény

Irodalom fgy. IV. - A XX. sz. irodalma  MS-3230
MS-3230
12. évfolyam, 4. kiadás (2005. 05. 17.)
Mozaik Kiadó
szerző:
terjedelem: 224 oldal
2 980 Ft
2 384 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Irodalmi feladatgyűjteményeink kiváló segédeszközök minden középiskolás diák számára, de különösen hasznos az érettségire, felvételire készülőknek. Az anyagfeldolgozás alapja: jól megfogalmazott kérdésekre adott rövid, szakszerű válaszok, amelyek – feltételezve egy lehetséges tanár-diák dialógust – az önálló, eredményes felkészülést segítik elő. Az irodalmi ismeretekhez történelmi és művészettörténeti tudnivalók is kapcsolódnak.
Kapcsolódó kiadványok
Irodalom fgy. III. - A XIX.sz. irodalma -  MS-3229MS-32292 980 Ft
Íróarcok a múltból  -  MS-3250MS-32501 980 Ft
Tartalomjegyzék
Az Olvasóhoz5
A XX. SZÁZAD VILÁGIRODALMÁBÓL6
Történelmi-filozófiai háttér6
Az avantgárd9
A kubizmus9
A futurizmus11
Az expresszionizmus12
A dadaizmus14
A szürrealizmus15
A konstruktivizmus17
A műnemek megújulása18
Válogatás a XX. század lírájából21
Guillaume Apollinaire21
Kikericsek22
A megsebzett galamb és a szökőkút23
Búcsú24
Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij24
Nadrágban járó felhő26
Thomas Stearns Eliot28
A puszta ország29
Válogatás a XX. század epikai alkotásaiból31
Thomas Mann31
Mario és a varázsló33
Franz Kafka35
Az átváltozás37
Jaroslav Hasek38
Svejk39
Mihail Afanaszjevics Bulgakov43
A Mester és Margarita44
Iszaak Emmanuilovics Babel49
Lovashadsereg50
Gedali52
Albert Camus53
Közöny54
Válogatás a XX. század drámairodalmából58
Makszim Gorkij58
Éjjeli menedékhely59
Bertolt Brecht61
Kurázsi mama és gyermekei63
Friedrich Dürrenmatt65
A fizikusok66
Samuel Berclay Beckett67
Godot-ra várva68
Felhasznált és ajánlott szakirodalom71
A XX. SZÁZAD MAGYAR IRODALMÁBÓL73
A korszakolás nehézségei73
Társadalmi-politikai háttér74
A Nyugat nagy nemzedékének költői75
A Nyugat75
Ady Endre75
Költészete77
A lázadás versei - A magyar Ugaron78
Góg és Magóg fia vagyok én79
A Párizs-élmény - A Gare de l'Esten80
A létharc verse - Harc a Nagyúrral81
A Léda-szerelem - Lédával a bálban82
Az istenkeresés verse - A Sion-hegy alatt83
Magyarság-versek - Nekünk Mohács kell84
A magány verse - Szeretném, ha szeretnének85
Az elidegenedés verse - Kocsi-út az éjszakában86
A világháborús évek - Az eltévedt lovas86
Ember az embertelenségben88
Emlékezés egy nyár éjszakára89
Krónikás ének 1918-ból90
A Csinszka-szerelem - De ha mégis?91
Ady, a publicista92
Ady jelentősége92
Babits Mihály93
Munkássága94
Ifjúkori ars poetica - A lírikus epilógja95
Babits, a kérdező költő - Esti kérdés96
A háború ellen - Húsvét előtt97
A húszas évek költészete - Hazám!99
Cigány a siralomházban99
Fölkészülés a halálra - Ősz és tavasz között100
Jónás könyve101
Példa és mérték104
Kosztolányi Dezső105
Munkássága106
A szegény kisgyermek panaszai107
Boldog, szomorú dal108
A pálya csúcsán - Hajnali részegség108
Halotti beszéd109
A prózaíró110
Édes Anna111
Irodalmi polémiák115
A műfordító116
A nyelvművelő117
Juhász Gyula117
Az Anna-szerelem - Milyen volt118
Művészsors - Gulácsy Lajosnak119
Táj- és népszemlélet - Tápai lagzi120
Tóth Árpád121
Elégia egy rekettyebokorhoz121
Esti sugárkoszorú123
Lélektől lélekig123
A Nyugat prózaírói125
Móricz Zsigmond125
Novellái127
Hét krajcár127
Tragédia127
Szegény emberek128
Barbárok129
Regényei - Légy jó mindhalálig131
Úri muri132
Karinthy Frigyes135
Így írtok ki137
Találkozás egy fiatalemberrel138
Tanár úr kérem139
Stílusújító törekvések141
Krúdy Gyula141
Szindbád141
Utazás éjjel142
Kassák Lajos143
A ló meghal a madarak kirepülnek144
A Nyugattól induló egyéni alkotó pályák148
Szabó Lőrinc148
Te meg a világ149
Az Egy álmai149
Semmiért Egészen150
Különbéke - Dsuang Dszi álma151
Versciklusai151
József Attila152
Lírai fejlődésrajz - Medáliák155
Tiszta szívvel156
Tájlírája - Holt vidék157
A sivárság érzése - Külvárosi éj158
Téli éjszaka159
Reménytelenül161
Vallomás a szerelemről - Óda162
,,... a vas világ a rend.,, - Eszmélet163
A Dunánál164
Tragikus sors és bevégzés - (Talán eltűnök hirtelen ...)165
Radnóti Miklós166
Eclogák168
Sem emlék, sem varázslat170
A la recherche ...170
Erőltetett menet171
Razglednicák172
Válogatás a XX. század második felének lírájából173
Weöres Sándor173
Háromrészes ének174
A tündér175
Fordításai176
Psyché176
Három veréb hat szemmel177
Pilinszky János178
Apokrif180
Négysoros181
Nagy László182
Ki viszi át a szerelmet183
József Attila!185
Menyegző187
Írók és művek a XX. század második felében190
Németh László190
Iszony192
Illyés Gyula195
Prózája - Puszták népe197
Lírája - Egy mondat a zsarnokságról201
Bartók201
Koszorú203
Örkény István204
Egyperces novellák206
Egy mai magyar dráma - Tóték207
Ottlik Géza209
Iskola a határon210
Esterházy Péter214
Függő214
Felhasznált és ajánlott szakirodalom218
TARTALOMJEGYZÉK221