Sokszínű irodalom 10. II. kötet
MS-2356U
10. évfolyam, 2. kiadás (készlethiány, utánnyomás várható)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2356U
ára: 1 340 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 072 Ft (15 db felett)
méret: B5, 256 oldal
tanterv: NAT 2012
Előrendelés
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:

A 10. osztályos tankönyv második kötete hatékonyan támogatja a tanórai és az otthoni tanulást. Egyszerre tartalmazza az irodalmi szemelvényeket és azok feldolgozását. Az irodalmi szövegek kiválasztása során a szerzők arra törekedtek, hogy olyan műveket mutassanak be, amelyek képesek megszólítani a korosztályt, és értékek közvetítésére is alkalmasak.

Újdonságnak számít, hogy a tankönyvben komplett, az érettségi követelményeknek megfelelően felépített szövegértési feladatsorok is helyet kaptak.

Az egyes fejezetek végén ismétlő kérdéssorok segítik a tananyag felidézését, rendszerezését, továbbgondolását. A gazdag és változatos kép- és ábraanyag fontos kiegészítője a szövegeknek: nagymértékben segíti a tanítást, a tanulást, valamint a tanultak továbbgondolására, kutatómunkára ösztönöz.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Az európai romantika és realizmus irodalma5
A romantikától a realizmus felé6
A francia realista regény9
Stendhal: Vörös és fekete9
Balzac: Goriot apó15
A romantika és a realizmus az orosz irodalomban23
Puskin: Jevgenyij Anyegin23
Gogol: A köpönyeg39
Összefoglaló kérdések, feladatok48
Katona József49
A magyar romantika irodalma50
A magyar színjátszás kezdetei 55
A Bánk bán60
Összefoglaló kérdések, feladatok78
Kölcsey Ferenc79
Kölcsey életműve80
Prózai művek82
Lírai alkotások94
Összefoglaló kérdések, feladatok112
Vörösmarty Mihály113
Vörösmarty életműve114
Epikus művek 116
A Csongor és Tünde118
Lírai alkotások130
A ?haza s emberiség? költője (1836?1849)130
Vörösmarty lírája a szabadságharc bukása után146
Összefoglaló kérdések, feladatok 154
Pet?fi Sándor155
Pet?fi életm?ve 156
Költői indulás a népiesség jegyében159
Az első versgyűjtemény159
A korszak epikus művei 165
Válságkorszak 176
Két szerelmi ciklus176
Felhők179
Pet?fi tájköltészete 182
A Júlia-szerelem versei 190
Az udvarlás költészete 191
Hitvesi líra 193
Forradalmi látomásköltészet199
A forradalom és szabadságharc költője 204
Ars poeticák211
Az apostol218
Összefoglaló kérdések, feladatok 226
Jókai Mór227
Jókai és a magyar regény a romantika korában228
Jókai Mór: Az arany ember232
Összefoglaló kérdések, feladatok 241
Fogalommutató242
Képjegyzék244
Kerettantervi és érettségi követelmények251

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil