Kémia munkafüzet 10. osztály

Kémia 10. mf. A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete tizedik osztályosoknak (NAT2012, NAT2020) MS-2820U
MS-2820U

Szervetlen és szerves kémia

10. évfolyam, 7. kiadás (2021. 08. 03.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 112 oldal
tanterv: NAT 2012
1 680 Ft
1 344 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A Nat 2012-es kerettantervnek megfelelő MS-2620U tankönyvhöz készült munkafüzet.

Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 10. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes kémia tankönyve (NAT2012 és NAT2020-hoz is) MS-2620UMS-2620U2 880 Ft
Kémia 9. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kilencedikes kémia tankönyve (NAT2012 és NAT2020-hoz is) MS-2616UMS-2616U2 880 Ft
Rendszerező kémia gyakorló középiskolásoknak 9., 10. osztály - A gimnáziumokban, szakgimnáziumokban tanulóknak ajánljuk a feleletekre, dolgozatokra való készüléshez az általános, szervetlen és szerves kémia témaköreiből. A kötet a feladatok megoldását is tartalmazza MS-3158MS-31583 980 Ft
Kidolgozott számítási feladatok - Kémia (2024-től érv.) - Közép- és emelt szintre készülőknek. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. Közel 400 általános, szervetlen és szerves kémiai feladat részletes, lépésről-lépésre kidolgozott megoldással MS-3157MS-31573 504 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Kémia - Emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. Megfelel a jelenleg érvényes, 2017-es követelményrendszernek, és a 2024-ben életbe lépő új követelményrendszernek is. MS-3174UMS-3174U2 535 Ft
Kémia 11-12.  - Közép- és emelt szintű kémia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3151MS-31514 380 Ft
Kémia 11-12. fgy. - Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő kémia feladatgyűjtemény, megoldásokkal MS-3152MS-31524 380 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
EL?SZÓ3
A SZÉNCSOPORT ÉS ELEMEINEK SZERVETLEN VEGYÜLETEI4
A szén4
Fontosabb szervetlen szénvegyületek6
A szilícium és vegyületei .8
Összefoglalás 9
A FÉMEK ÉS VEGYÜLETEIK11
Az alkálifémek és fontosabb vegyületeik11
Az alkáliföldfémek és fontosabb vegyületeik13
Az alumínium16
Az ón és az ólom18
A vascsoport19
Félnemes- és nemesfémek22
A cinkcsoport elemei23
A fémes elemek és vegyületeik összefoglalása 24
A SZÉNHIDROGÉNEK ÉS HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK27
Bevezetés a szerves kémiába27
A szénvegyületek csoportosítása28
Az elemi összetétel vizsgálata tanulói kísérletekkel29
Az izoméria30
Gyakorlóóra31
Telített szénhidrogének33
Egyéb telített szénhidrogének34
A telített szénhidrogének tulajdonságai 36
A földgáz és a kőolaj37
Az alkánok összefoglalása (részismétlés, gyakorlás) 39
Az alkének (olefinek)41
Az alkének (olefinek)41
Egyéb alkének (olefinek)42
A diének és a poliének44
A butadién és az izoprén44
A kaucsuk és a gumi45
Az alkinek (acetilén-szénhidrogének)46
Az etin (acetilén)46
Aromás szénhidrogének48
A benzol48
Egyéb aromás szénhidrogének49
Halogénezett szénhidrogének 50
Gyakorlati szempontból fontos halogénezett szénhidrogének52
A szénhidrogének és halogénezett származékaik összefoglalása53
OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK57
Egy oxigénatomos funkciós csoportok57
Az alkoholok58
Az etanol (etil-alkohol)59
Egyéb fontos alkoholok60
A fenolok61
Az éterek62
A dietil-éter (?éter?)63
Az oxovegyületek63
Az aldehidek63
Fontosabb aldehidek65
A ketonok66
A karbonsavak és sóik67
Fontosabb alkánsavak69
Egyéb fontosabb karbonsavak71
Az észterek72
Kis és nagy szénatomú észterek74
Gliceridek (zsírok és olajok)75
Felületaktív anyagok, tisztítószerek76
A szénhidrátok77
A szőlőcukor78
Fontosabb monoszacharidok80
A diszacharidok (kettős szénhidrátok)81
A poliszacharidok83
Az oxigéntartalmú szénvegyületek összefoglalása85
NITROGÉNTARTALMÚ SZÉNVEGYÜLETEK91
Az aminok91
Nitrogéntartalmú heterociklusok92
Nitrogéntartalmú heterociklusok92
Az amidok94
Az amidok94
Az amidcsoport kimutatása (tanulói kísérlet)95
Az amidcsoport kimutatása (tanulói kísérlet)95
Az aminosavak96
Az aminosavak96
Peptidek, fehérjék98
A nukleotidok és a nukleinsavak99
A nitrogéntartalmú szénvegyületek összefoglalása101
SZÁMÍTÁSI FELADATOKAT KEDVELŐKNEK105
A kiadvány bevezetője
A könyvből megtanultak a munkafüzet kérdéseinek megválaszolásával, illetve feladatainak megoldásával még jobban rögzülnek emlékezetedben. A kiegészítendő mondatok a megfelelő tankönyvi fejezetek leglényegesebb mondanivalóira kívánják ráirányítani a figyelmedet. A munkafüzet felépítése a tankönyv szerkezetét követi. Minden fejezet címe azonos a tankönyvben lévőével. A többségében a tankönyv törzsanyagára épülő feladatok önálló feldolgozása lehetővé teszi az órai számonkérésekre való felkészülést. A kísérletekkel kapcsolatos kérdésekre csak akkor érdemes válaszolnod, ha láttad, illetve saját magad elvégezted azokat. A számítási feladatokat kedvelőknek című részben levő feladatok megoldását a közép-, illetve emelt szintű érettségi vizsgára készülőknek javasoljuk. A legjobb, ha kémiatanárotokkal közösen, például szakkörön dolgozzátok fel. Ha olyan pályára készülsz, amely kapcsolatos a kémiával, akkor azt javasoljuk, hogy a munkafüzet összes feladatát oldd meg, ne csak azokat, amelyeket a tanárod az osztály egészének kijelöl! Egész tanévre szóló csoportos projektfeladatok: - Készítsetek falitablókat a tananyagban szereplő Nobel-díjas kémikusok munkásságáról! - Gyűjtsetek cikkeket a tananyagban szereplő műanyagok felhasználásáról, illetve újrafeldolgozhatóságáról! Tervezzetek reklámot (pl. filmet, plakátot) a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról! - Készítsetek falitablót a szerves oldószerek ipari alkalmazásáról, illetve szervezzetek vitát a felhasználásuk során felmerülő környezetvédelmi problémákról! - Gyűjtsetek cikkeket a szerves vegyületek orvosi alkalmazásairól, és elemezzétek azokat kémiai szempontból!