Kémia 10.
MS-2820U

Munkafüzet - Szervetlen és szerves kémia

10. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 05.)
 
 
kód: MS-2820U
ára: 940 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 752 Ft (15 db felett)
méret: B5, 112 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:

A Nat 2012-es kerettantervnek megfelelő MS-2620U tankönyvhöz készült munkafüzet.

Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
EL?SZÓ3
A SZÉNCSOPORT ÉS ELEMEINEK SZERVETLEN VEGYÜLETEI4
A szén4
Fontosabb szervetlen szénvegyületek6
A szilícium és vegyületei .8
Összefoglalás 9
A FÉMEK ÉS VEGYÜLETEIK11
Az alkálifémek és fontosabb vegyületeik11
Az alkáliföldfémek és fontosabb vegyületeik13
Az alumínium16
Az ón és az ólom18
A vascsoport19
Félnemes- és nemesfémek22
A cinkcsoport elemei23
A fémes elemek és vegyületeik összefoglalása 24
A SZÉNHIDROGÉNEK ÉS HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK27
Bevezetés a szerves kémiába27
A szénvegyületek csoportosítása28
Az elemi összetétel vizsgálata tanulói kísérletekkel29
Az izoméria30
Gyakorlóóra31
Telített szénhidrogének33
Egyéb telített szénhidrogének34
A telített szénhidrogének tulajdonságai 36
A földgáz és a kőolaj37
Az alkánok összefoglalása (részismétlés, gyakorlás) 39
Az alkének (olefinek)41
Az alkének (olefinek)41
Egyéb alkének (olefinek)42
A diének és a poliének44
A butadién és az izoprén44
A kaucsuk és a gumi45
Az alkinek (acetilén-szénhidrogének)46
Az etin (acetilén)46
Aromás szénhidrogének48
A benzol48
Egyéb aromás szénhidrogének49
Halogénezett szénhidrogének 50
Gyakorlati szempontból fontos halogénezett szénhidrogének52
A szénhidrogének és halogénezett származékaik összefoglalása53
OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK57
Egy oxigénatomos funkciós csoportok57
Az alkoholok58
Az etanol (etil-alkohol)59
Egyéb fontos alkoholok60
A fenolok61
Az éterek62
A dietil-éter (?éter?)63
Az oxovegyületek63
Az aldehidek63
Fontosabb aldehidek65
A ketonok66
A karbonsavak és sóik67
Fontosabb alkánsavak69
Egyéb fontosabb karbonsavak71
Az észterek72
Kis és nagy szénatomú észterek74
Gliceridek (zsírok és olajok)75
Felületaktív anyagok, tisztítószerek76
A szénhidrátok77
A szőlőcukor78
Fontosabb monoszacharidok80
A diszacharidok (kettős szénhidrátok)81
A poliszacharidok83
Az oxigéntartalmú szénvegyületek összefoglalása85
NITROGÉNTARTALMÚ SZÉNVEGYÜLETEK91
Az aminok91
Nitrogéntartalmú heterociklusok92
Nitrogéntartalmú heterociklusok92
Az amidok94
Az amidok94
Az amidcsoport kimutatása (tanulói kísérlet)95
Az amidcsoport kimutatása (tanulói kísérlet)95
Az aminosavak96
Az aminosavak96
Peptidek, fehérjék98
A nukleotidok és a nukleinsavak99
A nitrogéntartalmú szénvegyületek összefoglalása101
SZÁMÍTÁSI FELADATOKAT KEDVELŐKNEK105

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil