KÖRNYEZETVÉDELEM
Környezetvédelem 13-16 éveseknek
MS-2422

Munkafüzet - Alapismeretek

7-8. évfolyam, 6. kiadás (2011. 01. 06.)
 
 
kód: MS-2422
ára: 1 180 Ft
méret: B5, 128 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Munkafüzetünk a legkülönbözőbb tantárgyak anyagába beépíthető vagy szakköri foglalkozások keretében feldolgozható anyagot tartalmaz, amely a tanulók aktivitására, sőt kezdeményezésére is építve igazán diákközelbe hozza a környezetvédelem hétköznapi problémáit. A környezetvédelmi jelszavak tartalma igazán csak akkor válik belső igénnyé, ha értelmes, ugyanakkor játékos és szórakoztató tevékenység és a szerzett tapasztalatok tudatos feldolgozása is kapcsolódik hozzá.
 
Általános környezetvédelem
MS-3901
9-12. évfolyam, 4. kiadás (2006. 03. 22.)
 
 
kód: MS-3901
ára: 4 780 Ft
méret: B5, 384 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A gyakorló pedagógusok munkáját kívánja segíteni a szerző ezzel a könyvvel. Alapvető célja, hogy bemutassa azokat a fontosabb folyamatokat, amelyek a társadalom és környezete közötti konfliktusokhoz vezettek, valamint azokat az elveket, módszereket, próbálkozásokat, amelyekkel e konfliktusok megoldhatók.
A könyv a társadalom fejlődésében keresi a környezeti gondok gyökerét. Bemutat-ja, hogy az emberiség - történelme során - milyen mértékben került konfliktusba környezetével. Az ember nem más, mint kis rész a Föld egységes rendszerén belül, s e rendszer szabályozása jelenti a környezetvédelem kulcsát. A könyv a környezetvédelem alapvető fogalmait tárgyalja. Rend-szerezi a környezetvédelemmel kapcsolatos alapismereteket, a környezeti problémák megoldási kísérleteit, a lehetséges megoldásokat és a tudományok szerepét.
A könyvet haszonnal forgathatják a környezetvédelem iránt érdeklődő, esetleg valamely rokon tárgyból felvételizni készülő gimnazisták és szakközépiskolások is.
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019