Természetismeret munkafüzet 5. osztály

Természetismeret 5. mf. A természetről tizenéveseknek c. sorozat természetismeret munkafüzete 5. osztályosoknak (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2804U
MS-2804U

Élő és élettelen környezetünk

5. évfolyam, 12. kiadás (2024. 02. 28.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 112 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 540 Ft
1 232 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Az MS-2604U tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet. Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.
Kapcsolódó kiadványok
Természetismeret 5. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2741UMS-2741U590 Ft
Természetismeret 5. tk. - Ötödik osztályos természetismeret tankönyv. A természetről tizenéveseknek c. sorozat kötete (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2604UMS-2604U2 140 Ft
Természetismeret 6. tk. - Hatodik osztályos természetismeret tankönyv. A természetről tizenéveseknek kötete. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2605UMS-2605U2 140 Ft
Természetismeret 6. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat természetismeret munkafüzete 6. osztályosoknak (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2805UMS-2805U1 540 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kedves Gyerekek!3
I. AZ ANYAG ÉS NÉHÁNY FONTOS TULAJDONSÁGA4
Az anyag és tulajdonságai4
Az anyag különleges tulajdonságai6
Mérjük meg! (munkáltató óra)8
A víz12
A levegő14
Keverékek16
A talaj17
Összefoglalás18
II. ÉLET A KERTBEN: AZ ŐSZI KERT21
Évszakok a kertben21
A növények életfeltételei22
Az őszibarackfa, a szilvafa rokona23
Unokáinknak ültetjük24
A szőlő25
A paprika26
A káposztafélék27
Madaraink védelmében28
Összefoglalás29
III. ÁLLATOK A HÁZBAN ÉS A HÁZ KÖRÜL31
Hűséges társunk, a kutya31
A házisertés32
A szarvasmarha33
A házityúk34
Állati eredetű anyagok vizsgálata35
A házi veréb és a füstifecske36
A házi légy37
Összefoglalás38
IV. TÁJÉKOZÓDÁS A TÉRKÉPEN41
Az alaprajztól a térképig41
Irányok, távolságok a valóságban és a térképen43
Miről mesél a domborzati térkép?44
A közigazgatási térkép45
Gyakorold a térképvolvasást!46
Útitársunk, a térkép48
A Föld, ahol élünk50
Földrajzi helymeghatározás51
Gyakorold a helymeghatározást!53
Akik feltérképezték a világot54
Összefoglalás55
V. A FÖLD ÉS A VILÁGEGYETEM57
Pillantás a világűrbe57
Otthonunk, a Föld58
Égi kísérőnk, a Hold59
Az űrkutatás története60
Az örök nyártól a jégvilágig61
A levegő felmelegedése62
A szél és a csapadék63
Az éghajlat és módosító tényezői64
Tájékozódás hazánk éghajlati térképein65
A változó éghajlat67
Projekt: időjárás, éghajlat70
Összefoglalás72
VI. ÉLET A KERTBEN ? A TAVASZI KERT75
Megjött a tavasz75
A vöröshagyma76
A tulipán77
A burgonya78
Amit a szobanövényekről tudni kell79
A talajlakó földigiliszta83
Csigák a kertben84
Vegyszerek nélkül85
Összefoglalás86
VII. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK89
Felszín alatti vizek89
Folyóvizek90
A forrástól a torkolatig91
Hazánk tavai92
A természetes vizek védelme93
Kísérletezz!94
Nemzeti parkok képes kalauza95
Összefoglalás96
MIT KELL TUDNUNK A TANÉV VÉGÉN?99
Az anyagokról és néhány fontos tulajdonságukról99
A földrajzi környezetről101
Környezetünk élőlényeiről105
TARTALOMJEGYZÉK111
A kiadvány bevezetője
Kedves Gyerekek!
Az 5. osztályban vizsgáljátok környezetetek anyagait, változásait, a természet jelenségeit. Kutatjátok az okokat, levonjátok a következtetéseket, megvizsgáljátok az anyagok tulajdonságait. Megismeritek legjellemzőbb termesztett növényeinket, tenyésztett állatainkat, az ember életében betöltött szerepüket. Megtanuljátok, hogyan kell tájékozódni a valóságban és a térképen. Megismeritek a felszíni és felszín alatti vizek jellemzőit. Felismeritek milyen veszélyek fenyegetik környezetünket és az élőlényeket. Ahhoz, hogy eredményesen elsajátítsátok a tankönyvben levő ismeretanyagot, szükséges: - a rendszeres tanulás; - az ismeretek folyamatos rögzítése, gyakorlása; - a hiányosságok pótlása. Ebben segít a természetismeret munkafüzet is, mert: - ráirányítja a figyelmet a tananyag leglényegesebb részeire, így tudatosulnak az esetleges pótolnivalók; - segíti a megértést, a logikai összefüggések elmélyítését; - lehetővé teszi a hasonlóságok és különbségek felismerését, az ismeretek rendszerezését; - gyakoroltatja az ábraelemzést, a térképen való tájékozódást; - jártasságot alakít ki a feladatok megoldásában.

A munkafüzet felépítése követi a tankönyv tananyagelrendezését. Egy-egy leckéhez átlagosan 4-5 feladat készült, melyek jól hasznosíthatók az önálló ismeretfeldolgozás során is. Az összefoglalások, év végi ismétlések jóval több feladatot tartalmaznak, az egyes leckék, témák közötti kapcsolatok megláttatásával hozzájárulnak a rendezett tudás megszerzéséhez. A *-gal jelölt feladatok egyéni kutatómunkát, kísérletet igényelnek. A feladatok különböző tudásszinten, változatos formában mérik a teljesítményeteket, így jelentős mértékben fejleszti a - gondolkodásotok; - feladatmegértő és feladatmegoldó képességetek. A munkafüzet segítségével - sikeresebben teljesíthetitek a tantárgyi követelményeket; - eredményesebben birkózhattok meg az írásbeli feleletekkel és témazárókkal.