Természetismeret munkafüzet 6. osztály

Természetismeret 6. mf. A természetről tizenéveseknek c. sorozat természetismeret munkafüzete 6. osztályosoknak (NAT2012) MS-2805U
MS-2805U

Munkafüzet - Tájak, életközösségek. Egészségtan

6. évfolyam, 8. kiadás (2021. 08. 03.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 112 oldal
tanterv: NAT 2012
980 Ft
735 Ft (25% kedvezménnyel)
Kosárba
A Nat 2012 kerettantervnek megfelelő, MS-2605U tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet. Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.
Kapcsolódó kiadványok
Természetismeret 5. tk. - Ötödik osztályos természetismeret tankönyv. A természetről tizenéveseknek c. sorozat kötete (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2604UMS-2604U968 Ft
Természetismeret 5. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat természetismeret munkafüzete 5. osztályosoknak (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2804UMS-2804U668 Ft
Természetismeret 6. tk. - Hatodik osztályos természetismeret tankönyv. A természetről tizenéveseknek kötete. (NAT2012) MS-2605UMS-2605U1 005 Ft
Természetismeret 6. AB. tszm. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2754UMS-2754U430 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
KEDVES GYEREKEK! 3
KÖLCSÖNHATÁSOK, ENERGIA4
Kölcsönhatások4
Hőmérséklet, hőmérséklet-változás5
Az energia ? ami folyton átalakul8
Az égés8
Miért drága az energia? Energia a hétköznapokban9
Csökkentsük a veszteséget!10
Összefoglalás11
VIZEK ÉS VÍZPARTOK ÉLŐVILÁGA 12
A sokszínű vízivilág12
A nyílt víztől a part felé13
Növények a vizek partján14
Az állóvizek aljzatán15
A vizek ízeltlábúi16
Az úszás mesterei17
Gerincesek a vízben és a vizek partján18
Élet a vizek körül19
Megfigyelések, vizsgálódások20
Összefoglalás23
HEGYVIDÉKEK, DOMBVIDÉKEK26
A hegyek születése26
A vulkánok27
A nyugtalan föld28
Külső erők felszínformálása30
Megfigyelések, vizsgálódások31
Hegyvidékeink33
Aggteleki Nemzeti Park34
Élet a hegyvidékeken35
Dimbes-dombos Dunántúl36
Termesztett növények a csapadékos tájakon38
Összefoglalás39
AZ ERDŐ ÉLETKÖZÖSSÉGE42
Az erdő és lombhullató óriásai 42
Az örökzöldek világa44
Rovarok az erdőben45
Madarak a lombok között46
Fényben és árnyékban47
A cserjék rejtekén48
Az erdő gombái 49
Nagyvadak az erdőben50
Rágcsálók és ragadozók51
Megfigyelések, vizsgálódások52
Összefoglalás54
ALFÖLDI TÁJAKON58
Alföldjeink58
Az alföld tengersík vidékén 59
Szántóföldi növények60
Gyomnövények, gyógynövények61
Rovarok és rovarevők62
A mező ?terített asztalánál?63
Vizsgálódások, megfigyelések 64
Élet az alföldeken65
Összefoglalás66
TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM69
Gazdasági ágazatok és kapcsolataik69
Települések és kapcsolataik70
A városi élet71
Az ország szíve, Budapest 72
Projekt: Budapest73
Vizsgálódások, megfigyelések: A lakóhelyi táj (Vázlat a bemutatáshoz)74
A háztartások anyag- és energiaforgalma. Vizsgálódások, megfigyelések76
Gy?jts szelektíven! 77
Összefoglalás78
AZ EMBER EGÉSZSÉGE80
Az emberi test 80
Az élő határ (Kiegészítő anyag)82
A mozgás, maga az élet83
Az élet alapja az anyagcsere84
Amit az egészséges táplálkozásról tudni kell86
Érzékszerveink védelmében88
A fiú és a lány89
Az ember egyedfejlődése91
Mi történik velem? Lelki és szellemi fejlődés kamaszkorban (Önismereti teszt)92
Vészhelyzetek, veszélyforrások94
Egészség ? betegség97
Összefoglalás100
ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS103
Kölcsönhatások103
Hazánk természeti adottságai és gazdasági élete 104
Hazánk életközösségei106
Az ember szervezete és egészsége109
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A 6. osztályban folytatjátok a természetben végzett vizsgálódásokat. Kutatjátok a hegységek kialakulásának és a földfelszín változásának okait. Megismeritek hazánk tájait, a természeti adottságok és a társadalom összefüggéseit. Jártasságot szereztek a térképi információk leolvasásában, a következtetések megfogalmazásában. Vizsgáljátok Magyarország természetes életközösségeit, faji összetételüket, a közöttük levő kölcsönhatásokat. Feltárjátok az ok-okozati összefüggéseket. Az ember szervezetének, életfolyamatának vizsgálata során megérted a kamaszkori változások okait, tudatosulnak bennetek az egészségkárosító hatások, a betegségek megelőzésének módjai. Sok kísérlet és önálló munka elvégzésére lesz lehetőségetek az év során. A kísérletek segítségével megértitek a mindennapi élet jelenségeit. Az egyéni és a csoportmunkák során elsajátítjátok az információhordozók széles körű használatát. Ahhoz, hogy eredményesen elsajátítsátok a tankönyvben levő ismeretanyagot, szükséges: - a rendszeres tanulás; - az ismeretek folyamatos rögzítése, gyakorlása; - a hiányosságok pótlása. Ebben segít a természetismeret munkafüzet is, mert: - ráirányítja a figyelmet a tananyag leglényegesebb részeire, így tudatosulnak az esetleges pótolnivalók; - segíti a megértést, a logikai összefüggések elmélyítését; - lehetővé teszi a hasonlóságok és különbségek felismerését, az ismeretek rendszerezését; - gyakoroltatja az ábraelemzést, a térképen való tájékozódást; - jártasságot alakít ki a feladatok megoldásában. A munkafüzet felépítése követi a tankönyv tananyagelrendezését. Egy-egy leckéhez átlagosan 4-5 feladat készült, melyek jól hasznosíthatók az önálló ismeretfeldolgozás során is. Az összefoglalások, év végi ismétlések jóval több feladatot tartalmaznak. Az egyes leckék, témák közötti kapcsolatok megláttatásával hozzájárulnak a rendezett tudás megszerzéséhez. A feladatok különböző tudásszinten, változatos formában mérik a teljesítményeteket, így jelentős mértékben fejleszti a - gondolkodásotok; - feladatmegértő és feladatmegoldó képességetek. A munkafüzet segítségével - sikeresebben teljesíthetitek a tantárgyi követelményeket; - eredményesebben birkózhattok meg az írásbeli feleletekkel és témazárókkal.