PEDAGÓGIA TÁRGYÚ KÉZIKÖNYVEK
Funkcionális analfabetizmus Nagy József professzor könyve fejlesztési lehetőségeket kínál az optimális szövegértés megalapozásához. MS-9344
MS-9344

Megelőző fejlesztési lehetőségek

1. kiadás (2018. 06. 27.)
 
 
kód: MS-9344
ára: 3 680 Ft
méret: B5, 176 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az eredményes iskolai oktatás és tanulás alapvető feltétele a jól használható olvasáskészség. Az iskolában eredménytelen tanulók egyre kevésbé képesek a társadalomba beilleszkedni, perifériára szorulnak. A különböző becslések szerint ma a tanulók negyede-harmada funkcionális analfabéta, nem tud megfelelően olvasni. Számukra az olvasás eredménytelen, fárasztó, demotiváló.

Kötetünk a szerző Új pedagógiai kultúra című könyvének eredményein alapul. A benne szereplő ismeretek és módszerek alkalmazásával hatékonyan megakadályozható a tanulók funkcionális analfabétává válása, megalapozható az optimális szövegértés.
 
Együtt-tanulók kézikönyve  MS-9317
MS-9317

Kooperatív tanulásszervezés

1. kiadás (2012. 08. 01.)
 
 
kód: MS-9317
ára: 3 380 Ft
méret: B5, 168 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A kézikönyv elsősorban a kooperatív tanulásszervezés komplex szabályrendszerének megértését szolgálja. Azoknak a szabályoknak a megértését, amelyek meghatározzák a legfontosabb osztálytermi, gyakorlati, viselkedési formákat, amelyeknek köszönhetően a tanulás folyamata várhatóan egyre inkább valódi együttműködésre fog épülni.

Kézikönyvünk rávilágít a kooperatív tanulásszervezés lényegére, legfontosabb elveire, gyakorlati fogásokat, attitűdöket mutat be. A megértést a tapasztalatból származó érvelés, elméleti rávezetés, a sok-sok példa, továbbá a lépésről lépésre levezetett konkrét kooperatív módszerek és struktúrák segítik. A legjellemzőbb struktúrák helyet kaptak a függelékben kivágható villámkártyákon, melyeket a bevésést szolgáló lépéssorozathoz ajánlunk felhasználni.
 
Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye A gyerekek testtartását javító, koordinációs képességét fejlesztő játékötletek óvodapedagógusoknak, tanítóknak, szülőknek. MS-9341
MS-9341

Tanári kézikönyv

3. kiadás (2017. 11. 29.)
 
 
kód: MS-9341
ára: 3 580 Ft
méret: B5, 208 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A könyv az élményteli, játékos mozgáshoz, a mozgással történő fejlesztéshez kíván segítséget nyújtani óvodapedagógusoknak, tanítóknak és szülőknek is. A szerző olyan játékokat gyűjtött össze, amelyek többek között a gyerekek testtartását javítják, kondicionális és koordinációs képességeiket fejlesztik.
 
Játékmozaik - Készségfejlesztő órai játékok Száz, tanórán is játszható figyelmet, kommunikációt és együttműködést fejlesztő játék MS-9342
MS-9342

Tanári kézikönyv

3. kiadás (2016. 09. 12.)
 
 
kód: MS-9342
ára: 2 380 Ft
méret: B5, 72 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Díjak
Az Ötlettár sorozatban megjelent új kiadványunk száz, tanórán is játszható játékot kínál, melyek között változatos, figyelmet, kommunikációt és együttműködést fejlesztő játékok találhatók. A matematikai készségeket is szórakoztatva erősíti kártyás vagy más kombinációs feladatokkal.
 
Társas problémák és megoldásuk 3-7 évesek körében Szakkönyv az óvodáskori társas problémák természetéről, a problémamegoldás módjairól, játékokkal, gyakorlatokkal, mérőeszközökkel. MS-9343
MS-9343
1. kiadás (2017. 09. 22.)
 
 
kód: MS-9343
ára: 2 980 Ft
méret: B5, 168 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A szerzőkről >>

Bizonyára minden óvodapedagógus hosszasan tudná sorolni, milyen társas problémákkal küzdenek meg nap mint nap óvodásai. Milyen problémák ezek? Miként birkóznak meg velük a gyerekek? Milyen módon és kikkel együtt érdemes segíteni őket ebben? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ ez a kötet. Az elméleti fejezetek sokrétű képet adnak az óvodáskori társas problémák természetéről, a problémamegoldás módjairól, valamint a fejlesztés alapelveiről és lehetőségeiről.

A könyv mérőeszközei segítségével részletesen feltárhatók a társas problémák és a problémamegoldás módjainak jellemzői. A kötet olyan játékokat és gyakorlatokat is kínál, amelyekkel a gyerekek problémamegoldása célzottan fejleszthető.

A fejlesztés hatékonysága több ember munkáján múlik, így nagyon fontos a szülőkkel, valamint az óvodapszichológussal és más segítő szakemberrel való szoros együttműködés. A módszertani segédanyag ezen közös munka sajátosságairól és lehetőségeiről is szól.
 
A kompetenciaalapú pedagógia lehetőségei Makádi Mariann kézikönyve olyan feladatok sorát mutatja be, amelyek tantárgyaktól függetlenül alkalmasak lehetnek az egyes kulcskompetenciák fejlesztésére MS-9319
MS-9319

Tanári kézikönyv

1. kiadás (2009. 12. 18.)
 
 
kód: MS-9319
ára: 2 480 Ft
méret: B5, 136 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Kompetenciafejlesztés? Értem, de hogyan csináljam?

Makádi Mariann kézikönyve olyan feladatok sorát mutatja be, amelyek tantárgyaktól függetlenül alkalmasak lehetnek az egyes kulcskompetenciák, kompetencia- és képességterületek fejlesztésére. A feladatokat egymásra épülő rendszerben, a tanulók éppen aktuális képességszintjéhez igazodva, megfelelő gyakorisággal célszerű alkalmazni. A példákat a fejlődési fokozatokat érzékeltetve mutatjuk be, és továbbgondolásra, továbbfejlesztésre ajánljuk.
 
Új pedagógiai kultúra Nagy József professzor könyve az új pedagógia kultúra lehetőségeiről MS-9318
MS-9318
1. kiadás (2010. 11. 08.)
 
 
kód: MS-9318
ára: 4 880 Ft
méret: B5, 512 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A felnövekvő generációk idejük nagy részét a hagyományos intézményes nevelés művi közegében töltik. Az értelem kiművelésének mára szükségessé váló szintje a felnövekvők nagy része számára megvalósíthatatlanná vált. A világszerte születőben lévő új pedagógiai kultúrát ismertető könyv erre a gyökeresen új helyzetre keresett és kínál megoldási lehetőségeket.
 
Kompetenciaalapú kritériumorientált PEDAGÓGIA A kritérium-orientált pedagógiai kultúra lehetőségeiről publikált tanulmányok gyűjteménye Nagy József professzor szerkesztésében MS-9320
MS-9320
1. kiadás (2007. 10. 10.)
 
 
kód: MS-9320
ára: 4 880 Ft
méret: B5, 384 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az utóbbi évek pedagógiai kutatásai azt igazolják, hogy a közoktatási rendszer nem csökkenti, hanem lényegesen megnöveli a tanulók közötti fejlettségbeli különbségeket. A hagyományos ismeretalapú pedagógiai kultúra képtelenné vált az eredményességgel, az esélyegyenlőséggel szemben növekvő igények teljesítésére. Ez a könyv a hagyományos pedagógiai kultúra problémáiról, a kompetenciaalapú, kritériumorientált pedagógia megoldást kínáló lehetőségeiről szól.
 
A természettudomány tanítása Szakmódszertani kézikönyv és tankönyv MS-9351
MS-9351
1. kiadás (2014. 06. 16.)
 
 
kód: MS-9351
ára: 4 980 Ft
méret: B5, 576 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az utóbbi időkben világszerte egyre jellemzőbb a természettudományos tantárgyak diszciplináris határok betartásával megvalósuló integrált szemléletű oktatása. Könyvünk arra vállalkozott, hogy az Ember és természet, illetve Földünk – környezetünk műveltségi területekhez köthető természettudományos tantárgyak oktatását segítő ismereteket összegyűjtse. Összefoglaló jellege révén kétféle lehetőséget biztosít: a természettudományos tantárgyakat hallgató tanárjelöltek megismerhetik belőle egy-egy tantárgy legfontosabb tanítási tartalmait, céljait; a tanár kollégák pedig áttekintést kaphatnak a rokon tantárgyakról, ami segítheti őket az integrált szemléletű tanítási folyamat megtervezésében.

A könyv figyelembe veszi a 2012-ben elfogadott NAT-ban megfogalmazott alapelveket és az új tanárképzési koncepciókat. A kötet készítése során azonban a szerzők fő törekvése elsősorban a természettudományos nevelés általánosan elfogadott, kipróbált, bevált, illetve a legújabb pedagógiai kutatások által feltárt értékek követése volt. Ezen belül is főként a fogalmi rendszer fejlődésére, alakítására, illetve a szükséges fogalmi váltások kimunkálásának bemutatására helyeztük a hangsúlyt.

A kötet megjelenését a Paksi Atomerőmű Zrt., a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és a Richter Gedeon Alapítvány támogatta.
 
Gyermekvédelmi útmutató  MS-9340
MS-9340
1-13. évfolyam, 2. kiadás (2011. 02. 03.)
 
szerző:
 
kód: MS-9340
ára: 1 980 Ft
méret: B5, 96 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A könyv a nevelési és oktatási intézményekben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott felelősök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel más területeken felelős munkakörben foglalkozó szakemberek és a téma iránt érdeklődő szülők számára készült.
 
Miért kell iskolába járnom? Hartmut von Hentig könyve az egymás és önmagunk iránt érzett felelősségről, toleranciáról, szabadságról MS-2925
MS-2925

Levelek Tobiashoz

1. kiadás (2006. 04. 28.)
 
 
kód: MS-2925
ára: 1 860 Ft
méret: A5, 96 oldal
Kosárba
 
A korát tekintve idős, erkölcsi tartását tekintve azonban a legfiatalabbakat is megszégyenítően liberális, haladó pedagógiai gondolkodó, Hartmut von Hentig könyve a magyar olvasó számára valóságos kincs. Régi előítélettel számol le, amely szerint Németföldről csak a nálunk "jól bevált" poroszos nevelési elvek érkezhetnek. Von Hentig kulcsszavai: egymás és önmagunk iránt érzett felelősség, tolerancia, szabadság. Érzékletes példákkal, gyermekek számára is jól követhetően, fiktív levelek formájában osztja meg velünk gondolatait és tapasztalatait. A könyvnek minden pedagógus, de minden, gyermekét felelősséggel nevelő szülő könyvespolcán is ott a helye. (Závada Pál)
 
Gondolatok a gyermekközpontú napközi otthonról  MS-2905
MS-2905
1-8. évfolyam, 1. kiadás
 
 
kód: MS-2905
ára: 780 Ft
méret: A5, 72 oldal
Kosárba
 
A kiadvány ajánlott napközis nevelőknek, tanítóknak, de szülők is forgathatják, illetve mindenki, aki tenni kíván a napközi otthonos nevelés érdekében.
 
Olvasás és pedagógia  MS-2914
MS-2914
13-15. évfolyam, 1. kiadás
 
 
kód: MS-2914
ára: 1 890 Ft
méret: A5, 160 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Rendkívül olvasmányos, sokoldalú pedagógiai kötet, amelyben az olvasáskutatás történetéről, főbb elméleteiről tájékozódhatunk, valamint bemutatja az olvasástanítás egyes módszereit, majd összehasonlítja a magyarországi és a nemzetközi vizsgálatok eredményeit a 7‒9 éves gyermekek olvasástudásáról és -értéséről.
 
Multikulturális nevelés, interkulturális oktatás  MS-2916
MS-2916
13-15. évfolyam, 1. kiadás (1999. 01. 08.)
 
 
kód: MS-2916
ára: 2 280 Ft
méret: B5, 176 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Érdekes nemzetközi tanulmányok a kultúra, a nevelés, a nyelvhasználat világából.
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil