Pedagógiai szakkönyvek

Új pedagógiai kultúra Nagy József professzor könyve az új pedagógia kultúra lehetőségeiről MS-9318
MS-9318
1. kiadás (2010. 11. 08.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x242 mm
terjedelem: 512 oldal
6 280 Ft
4 396 Ft (30% kedvezménnyel)
Kosárba
A felnövekvő generációk idejük nagy részét a hagyományos intézményes nevelés művi közegében töltik. Az értelem kiművelésének mára szükségessé váló szintje a felnövekvők nagy része számára megvalósíthatatlanná vált. A világszerte születőben lévő új pedagógiai kultúrát ismertető könyv erre a gyökeresen új helyzetre keresett és kínál megoldási lehetőségeket.
Kapcsolódó kiadványok
Együtt-tanulók kézikönyve - Kézikönyvünk rávilágít a kooperatív tanulásszervezés lényegére, legfontosabb elveire, gyakorlati fogásokat, attitűdöket mutat be MS-9317MS-93173 206 Ft
A természettudomány tanítása - Szakmódszertani kézikönyv és tankönyv. Figyelembe veszi a 2012-ben elfogadott NAT-ban megfogalmazott alapelveket és az új tanárképzési koncepciókat. Főként a fogalmi rendszer fejlődésére, alakítására, illetve a szükséges fogalmi váltások kimunkálásának bemutatására helyezi a hangsúlyt. MS-9351MS-93514 396 Ft
Funkcionális analfabetizmus - Nagy József professzor könyve fejlesztési lehetőségeket kínál az optimális szövegértés megalapozásához. MS-9344MS-93443 696 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezető7
I. Problémák, kihívások és válaszlehetőségek12
Bevezető12
Tartalom13
01. A hagyományos pedagógiai kultúra csődje, az új pedagógiai kultúra feltételei14
02. A tanulók fejlődési különbségeinek prokrusztész-ágya, és a fejlődési fáziskülönbségek kezelhetősége23
03. A hagyományos és az új pedagógiai kultúra tartalmi (tantervi) szabályozása28
04. Késztető és segítő pedagógiai kultúra35
II. Általános elméleti alapok43
Bevezető43
Tartalom44
05. Komponensrendszer-elmélet és pedagógia46
06. A személyiség kompetenciái és operációs rendszere57
07. A kompetenciák komponensfajtái76
08. A komponensrendszerek fejlődése, fejlettségi szintjei95
III. A perszonális kompetencia fejlődéssegítésének alapjai122
Bevezető122
Tartalom123
09. Perszonális kompetencia124
10. Az önállóvá fejlődés segítése130
11. Az énfejlődés segítése143
12. Az egyéniséggé fejlődés segítése166
IV. A szociális kompetencia fejlődéssegítésének alapjai180
Bevezető180
Tartalom181
13. Szociális kompetencia183
14. A proszociális kulcskompetencia és a proszocialitás fejlődésének segítése190
15. A szociális kommunikatív kulcskompetencia fejlődésének segítése198
16. Az együttélési kulcskompetencia fejlődésének segítése212
17. Az érdekérvényesítő kulcskompetencia fejlődésének segítése236
V. A kognitív kompetencia fejlődéssegítésének alapjai246
Bevezető246
Tartalom247
18. Kognitív kompetencia249
19. Kognitív rutinok és kognitív készségek271
20. A kognitív kommunikatív kulcskompetencia fejlődésének segítése296
21. A tudásszerző kulcskompetencia fejlődésének segítése315
22. A gondolkodási kulcskompetencia fejlődésének segítése333
23. A tanulási kulcskompetencia fejlődésének segítése345
VI. A komponensrendszerek korrekt feltárása és fejlődési folyamataik korrekt feltérképezése359
Bevezető359
Tartalom360
24. A KORREKT feltárás és a KORREKT értékelés alapjai362
25. A (szó)olvasáskészség KORREKT feltárása és fejlődésének feltérképezése376
26. A rendszerező képesség komponensrendszerének KORREKT feltárása és fejlődésének feltérképezése392
27. Az elemi kombinatív képesség komponensrendszerének KORREKT feltárása és fejlődésének feltérképezése420
VII. KORREKT fejlődéssegítés436
Bevezető436
Tartalom437
28. A KORREKT fejlődéssegítés általános alapjai438
29. KORREKT fejlődéssegítés DIFER programcsomaggal450
30. KORREKT fejlődéssegítés SZÖVEGFER programcsomaggal464
Irodalom476
Ábrajegyzék494
Fogalommutató498
Névmutató507
Brief contents511