Difer eszközök

DIFER - Az írásmozgáskoordináció fejlesztése 4-8 éves életkorban Elmélet és a fejlődést segítő játékok és gyakorlatok MS-9325
MS-9325

Tanári kézikönyv

iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam, 4. kiadás (2017. 03. 03.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 64 oldal
3 380 Ft
Kosárba
A kézikönyv Fejlődést segítő játékok és gyakorlatok c. fejezetének három részét a fejlődés három szintje képezi: az írószer nélküli ujjmozgás-koordináció, mint az írószerrel (rajzoló-, festőeszközzel) működő írásmozgás-koordináció előfeltétele, valamint a betűelem-másoló készség, mint az írástanítás közvetlen előfeltétele. Ez a három szint elsajátítási sorrendet jelent abban az értelemben, hogy az előkészítő és a kezdő szinten lévő gyerekek számára az ujjmozgás-koordináció fejlődésének segítése a feladat (még nem ajánlott az írószerhasználat, legföljebb firkálásra). A haladó szintet elérő gyerekek írószeres játékokra, tevékenységekre alkalmasak, de továbbra is részt vehetnek az ujjmozgás-koordinációs játékokban. A betűelem-másoló készség fejlesztése csak a befejező és az optimális szintet elérők számára ajánlott.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a középső csoportosok körében az ujjmozgás-koordináció fejlődésének segítése a fő feladat, a nagycsoportosok körében az írószeres játékok, tevékenységek dominálhatnak. A betűelem-másoló készség fejlesztése pedig az iskola feladata, miután az osztály tanulói (legföljebb egy-két kivételtől eltekintve) az írószeres játékoknak köszönhetően eljutottak az írásmozgás-koordináció befejező (legalább 70 százalékpontos) szintjére.
Kapcsolódó kiadványok
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer - A mappa és a kézikönyv 2016-ban megújult külsővel jelent meg. Jelentős változás csak a Fejlődési mutatóban történt. MS-9321MS-93218 980 Ft
A beszédhanghallás fejlesztése óvodában, iskolában - 2021-ben átdolgozott új kiadás, mellékletben a FON-E mérőlapokkal. Elmélet és a fejlődést segítő játékok és gyakorlatok kibővítve óvodáskortól 6. osztályig. MS-9326MS-93263 780 Ft
DIFER - A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban - A kapcsolatfelvétel, a társakhoz, a pedagógushoz való viszonyulás, a feladatvállalás, a feladattartás készségének és az elemi szintű erkölcsi érzék fejlesztéséhez MS-9327MS-93273 380 Ft
Kompetenciaalapú kritériumorientált PEDAGÓGIA - A kritérium-orientált pedagógiai kultúra lehetőségeiről publikált tanulmányok gyűjteménye Nagy József professzor szerkesztésében MS-9320MS-93204 396 Ft
DIFER - Fejlesztés mesékkel - Az anyanyelv, a gondolkodás  fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves életkorban MS-9332MS-93325 180 Ft
DIFER - A számolás fejlesztése 4-8 éves életkorban - Kézikönyv szülőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak. A kiadvány 116 játéka otthon, az óvodában és az iskolában egyaránt alkalmazható MS-9334MS-93344 180 Ft
Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye - A gyerekek testtartását javító, koordinációs képességét fejlesztő játékötletek óvodapedagógusoknak, tanítóknak, szülőknek. MS-9341MS-93413 416 Ft
Játékmozaik - Készségfejlesztő órai játékok - Száz, tanórán is játszható figyelmet, kommunikációt és együttműködést fejlesztő játék MS-9342MS-93422 576 Ft
DIFER Fejlesztő füzetek - Írás - Az írásmozgás és a szem-kéz koordináció fejlesztése játékos feladatok segítségével MS-9329VMS-9329V1 380 Ft
DIFER Fejlesztő füzetek - Számolás - Feladatok a számfogalom fejlesztéséhez, a manipulatív számolás megfelelő alapozásához MS-9330VMS-9330V1 380 Ft
DIFER Fejlesztő füzetek - Tájékozódás - Az irányfogalom fejlesztése a síkon és a térben, vidám rajzos feladatok segítségével MS-9331VMS-9331V1 380 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
BEVEZETŐ7
A problémák külső okai7
A problémák belső okai8
A preventív fejlesztés lehetőségei és feladatai10
AZ ÍRÁSMOZGÁS-KOORDINÁCIÓ ELMÉLETI KÉRDÉSEI12
A kézírás funkciói12
Az iskolai tanulás eszköze12
A cselekvŐ tanulás eszköze13
A külsŐ munkamemória eszköze14
A hatásdúsítás eszköze14
Az eredményes írástanulás elŐfeltételei15
Az írásmozgás-koordináció elsajátítása: belsŐ és külsŐ feltételek18
Érés: mielinizáció, az ujjizmok és az észlelés fejlŐdése18
Ujjmozgás-koordináció19
Írásmozgás-koordináció19
Az írásmozgás-koordináció fejlesztésének stratégiai kérdései19
Motiváció20
Kritériumorientált fejlesztés22
Az egyéni különbségek kezelése22
FEJLŐDÉST SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS GYAKORLATOK24
Az ujjmozgás-koordináció fejlodését segítő játékok25
Ujjmozgás és tapintás26
Gyakorlati jellegű készségek28
Fuzés, fonás, szövés32
Gyurmázás35
Építő, konstruáló játékok35
Az írásmozgás-koordináció fejlődését segítő játékok43
Firkálás44
Színezés45
Rajzolás46
Ráírás50
Másolás52
Betűelem-másoló gyakorlatok54
SZAKIRODALOM57
AJÁNLOTT MÓDSZERTANI KIADVÁNYOK60