Difer eszközök

DIFER - Az írásmozgáskoordináció fejlesztése 4-8 éves életkorban Elmélet és a fejlődést segítő játékok és gyakorlatok MS-9325
MS-9325

Tanári kézikönyv

iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 4. kiadás (2017. 03. 03.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 64 oldal
2 280 Ft
1 824 Ft (20% kedvezménnyel)
Kosárba
Kapcsolódó kiadványok
A kézikönyv Fejlődést segítő játékok és gyakorlatok c. fejezetének három részét a fejlődés három szintje képezi: az írószer nélküli ujjmozgás-koordináció, mint az írószerrel (rajzoló-, festőeszközzel) működő írásmozgás-koordináció előfeltétele, valamint a betűelem-másoló készség, mint az írástanítás közvetlen előfeltétele. Ez a három szint elsajátítási sorrendet jelent abban az értelemben, hogy az előkészítő és a kezdő szinten lévő gyerekek számára az ujjmozgás-koordináció fejlődésének segítése a feladat (még nem ajánlott az írószerhasználat, legföljebb firkálásra). A haladó szintet elérő gyerekek írószeres játékokra, tevékenységekre alkalmasak, de továbbra is részt vehetnek az ujjmozgás-koordinációs játékokban. A betűelem-másoló készség fejlesztése csak a befejező és az optimális szintet elérők számára ajánlott.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a középső csoportosok körében az ujjmozgás-koordináció fejlődésének segítése a fő feladat, a nagycsoportosok körében az írószeres játékok, tevékenységek dominálhatnak. A betűelem-másoló készség fejlesztése pedig az iskola feladata, miután az osztály tanulói (legföljebb egy-két kivételtől eltekintve) az írószeres játékoknak köszönhetően eljutottak az írásmozgás-koordináció befejező (legalább 70 százalékpontos) szintjére.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
BEVEZETŐ7
A problémák külső okai7
A problémák belső okai8
A preventív fejlesztés lehetőségei és feladatai10
AZ ÍRÁSMOZGÁS-KOORDINÁCIÓ ELMÉLETI KÉRDÉSEI12
A kézírás funkciói12
Az iskolai tanulás eszköze12
A cselekvŐ tanulás eszköze13
A külsŐ munkamemória eszköze14
A hatásdúsítás eszköze14
Az eredményes írástanulás elŐfeltételei15
Az írásmozgás-koordináció elsajátítása: belsŐ és külsŐ feltételek18
Érés: mielinizáció, az ujjizmok és az észlelés fejlŐdése18
Ujjmozgás-koordináció19
Írásmozgás-koordináció19
Az írásmozgás-koordináció fejlesztésének stratégiai kérdései19
Motiváció20
Kritériumorientált fejlesztés22
Az egyéni különbségek kezelése22
FEJLŐDÉST SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS GYAKORLATOK24
Az ujjmozgás-koordináció fejlodését segítő játékok25
Ujjmozgás és tapintás26
Gyakorlati jellegű készségek28
Fuzés, fonás, szövés32
Gyurmázás35
Építő, konstruáló játékok35
Az írásmozgás-koordináció fejlődését segítő játékok43
Firkálás44
Színezés45
Rajzolás46
Ráírás50
Másolás52
Betűelem-másoló gyakorlatok54
SZAKIRODALOM57
AJÁNLOTT MÓDSZERTANI KIADVÁNYOK60

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil