DIFER - Fejlesztés mesékkel
MS-9332

Tanári kézikönyv - Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves életkorban

0-2. évfolyam, 3. kiadás (2017. 11. 29.)
 
 
kód: MS-9332
ára: 3 980 Ft
méret: B5, 216 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
 • A DIFER programcsomag mesés kötete a rendszeres mesélésben, beszélgetésben rejlő lehetőségek használatához kínál eszközöket és módszereket a 4–8 éves gyermekek szociális, anyanyelvi, gondolkodásbeli fejlődésének eredményesebb segítése érdekében.
 • A kutatások szerint a felnövekvő generációk jövőjét, sorsát az iskolába lépők szélsőséges fejlődési fáziskülönbségei határozzák meg. Ezt a különbséget van esélyünk – szülőknek és pedagógusoknak egyaránt – csökkenteni e könyv rendszeres használatával.
 • Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  Bevezető7
  1. A mese, a mesélés fejlesztő hatása (Nyitrai Ágnes)9
  Mese és mesefajták9
  A mesélés spontán szocializációs hatása15
  A mesélés a szociális kompetencia spontán fejlesztője16
  A mesélés az anyanyelv spontán fejlesztője20
  A mesélés a gondolkodás spontán fejlesztője21
  A spontán fejlődés szándékos segítése26
  A mesék kiválasztása, a mesélés gyakorisága és ismétlése27
  Illusztráció28
  Szándékos fejlődéssegítő csoportos beszélgetés a mesék tartalmaival29
  2. A relációszókincs fejlődésének segítése (Nagy József)32
  A relációszókincs32
  Egységek és relációk33
  Perceptuális egységkezelés és viszonykezelés33
  Nyelvi/fogalmi szintű egységkezelés és viszonykezelés36
  Térbeli relációszókincs38
  Időbeli relációszókincs39
  Mértékbeli/mennyiségi relációszókincs40
  A relációszókincs spontán fejlődése42
  Az országos átlag fejlődése43
  Az összetevők fejlődése44
  Fejlettségbeli különbségek46
  Pedagógiai tanulságok47
  A relációszókincs fejlődésének segítése47
  Egy fejlődéssegítő kísérlet eredményei48
  Általános fejlődéssegítési lehetőségek49
  Fejlődés-segítés csoportos beszélgetéssel50
  3. Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése (Nyitrai Ágnes)53
  Összefüggés53
  Szerveződés szerinti összefüggésfajták55
  Bonyolultság szerinti összefüggésfajták57
  Létezési mód szerinti összefüggésfajták57
  Általánosítás szerinti összefüggésfajták58
  Összefüggés (szabályszerűség) és szabály59
  Összefüggés és gondolkodás60
  Gondolkodás60
  Gondolkodás és prediktív képesség62
  Az összefüggés-kezelés spontán fejlődése64
  Az összefüggés-kezelő képesség fejlettségi szintjei64
  Az összefüggés-kezelő képesség spontán fejlődési folyamatai:65
  tapasztalatok és kutatási eredmények65
  Egy országos reprezentatív felmérés eredményei67
  Az összefüggés-kezelő képesség fejlődésének szándékos segítése mesékkel/meséléssel70
  Az összefüggések kiválasztása és feltárása71
  Szándékos fejlődéssegítés meséléssel75
  Az összefüggés-kezelés fejlődéssegítése csoportos beszélgetéssel77
  A fejlődés diagnosztikus kritériumorientált értékelése79
  4. A következtetés fejlődésének segítése (Vidákovich Tibor)81
  A következtetés értelmezése82
  Kijelentés-logikai következtetések82
  Predikátumlogikai következtetések85
  A következtetés vizsgálati módszerei87
  A következtetés fejlettség-vizsgálatának hazai előzményei87
  A következtetés vizsgálata a DIFER-ben89
  A következtetés fejlődése91
  A következtetés összteljesítményének alakulása92
  A következtetési típusok fejlődése94
  Egyéni fejlettségbeli különbségek97
  A következtetés fejlődésének segítése98
  Fejlődéssegítés mesékkel101
  Fejlődéssegítés tantárgyi tartalmakkal103
  5. Csoportos beszélgetésre előkészített mesék (Nyitrai Ágnes) 105105
  Általános tájékoztató105
  A meseválasztás segítője106
  Ötven mese110
  A mesék magyar nyelven publikált forrásai210
  Szakirodalom211
  Ábra- és táblázatjegyzék216

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil