Pedagógiai szakkönyvek

Funkcionális analfabetizmus Nagy József professzor könyve fejlesztési lehetőségeket kínál az optimális szövegértés megalapozásához. MS-9344
MS-9344

Megelőző fejlesztési lehetőségek

1. kiadás (2018. 06. 27.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 176 oldal
4 580 Ft
3 206 Ft (30% kedvezménnyel)
Kosárba
Az eredményes iskolai oktatás és tanulás alapvető feltétele a jól használható olvasáskészség. Az iskolában eredménytelen tanulók egyre kevésbé képesek a társadalomba beilleszkedni, perifériára szorulnak. A különböző becslések szerint ma a tanulók negyede-harmada funkcionális analfabéta, nem tud megfelelően olvasni. Számukra az olvasás eredménytelen, fárasztó, demotiváló.

Kötetünk a szerző Új pedagógiai kultúra című könyvének eredményein alapul. A benne szereplő ismeretek és módszerek alkalmazásával hatékonyan megakadályozható a tanulók funkcionális analfabétává válása, megalapozható az optimális szövegértés.
Kapcsolódó kiadványok
Új pedagógiai kultúra - Nagy József professzor könyve az új pedagógia kultúra lehetőségeiről MS-9318MS-93183 836 Ft
DIFER - Fejlesztés mesékkel - Az anyanyelv, a gondolkodás  fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves életkorban MS-9332MS-93324 480 Ft
Olvasás és pedagógia - Olvasmányos, sokoldalú pedagógiai kötet az olvasáskutatás történetéről, főbb elméleteiről. Bemutatja az olvasástanítás módszereit és a nemzetközi összehasonlításokat MS-2914MS-29142 580 Ft
Tartalomjegyzék
Bevezető9
Irodalom12
1. Az olvasásképesség pszichikus komponensrendszere13
Az olvasásképesség hierarchikus komponensrendszere13
Pszichikus komponensrendszerek13
Az aktivitást megvalósító operátorok alapkomponenseinek viszonyrendszerei14
Az olvasáskészség beszédbeli előfeltételei16
Beszédhangrutinok < beszédhangkészség17
Szótagrutinok < szótagoló készség18
Az olvasáskészség kritikus szókincse18
Az olvasáskészség részkészségei19
Betűolvasó rutinok és ábécékészség < betűolvasó készség19
Szótagolvasó rutinok < szótagolvasó készség20
Betűző/szótagoló szóolvasó készség21
Gyakorlott szóolvasó készség21
Mondatértő, táblázatértő, ábraértő, formulaértő olvasáskészség23
Szövegértő olvasáskészség24
Az olvasásképesség részképességei24
Irodalom25
2. A szóolvasó készség kritériumorentált diagnózisa27
A kritikus szókincs fejlődésének kritériumorientált diagnózisa28
A gyakorlott szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnózisa31
A rendszerszintű szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnózisa32
A szóolvasó készség fejlődésének tanulói és osztályszintű diagnózisa33
Irodalom35
3. Aktivitási, szervezeti és módszertani eszközök36
Az olvasáskészség optimális elsajátítását segítő aktivitási feltételek36
Indirekt funkciójú tanulási aktivitás37
Direkt funkciójú tanulási aktivitás38
Az iskolai indirekt tanulás és lehetőségeinek feltárása38
A tanulássegítő aktivitás megválasztása39
Az olvasáskészség optimális elsajátítását segítő szervezeti feltételek39
Az olvasáskészség optimális elsajátítását segítő lehetőségek41
Mesélés42
Mondókák43
Beszélgetés/megbeszélés43
Aktiváló fejlődéssegítés43
Élményszerző fejlődéssegítés44
Többcsatornás fejlődéssegítés45
Rendszerbe helyező fejlődéssegítés45
Használó fejlődéssegítés46
Kritériumorientált gyakorló/fejlesztő tesztelés47
Irodalom47
4. A kritikus szókincs optimális elsajátításának segítése50
Az anyanyelv elsajátítása és a szókincs fejlődésének segítése50
A mese fejlesztő hatása52
A csoportos mesélés és beszélgetés szerepe a szókincs gyarapításában54
A csoportos beszélgetés főbb előnyei57
A mesékhez kapcsolódó játékok57
Szókincsfejlesztés csoportos meséléssel és beszélgetéssel58
A meséléssel megvalósítandó szókincsfejlődés segítési feltételei és tennivalói58
Mesélés kiscsoportosoknak60
Mesélés középső csoportosoknak felidéző és véleménykérő beszélgetéssel61
Mesélés nagycsoportosoknak kitaláló, alkalmazó és gondolatbefejező beszélgetéssel63
Összefoglaló65
Irodalom65
5. A beszédhangkészség és a betűolvasó készség optimális elsajátításának segítése67
A beszédhangok fejlesztésének jelenlegi elméleti és gyakorlati helyzete67
A beszédhangkészség optimális elsajátításának segítése az óvodában72
A betűolvasás tanításának elméleti és módszertani alapjai78
A betűolvasó készség optimális elsajátításának segítése az első évfolyamokon83
A betűolvasó készség rutinrendszere84
A betűolvasó készség optimális elsajátításának segítése87
Irodalom91
6. A szóolvasó készség optimális elsajátításának segítése94
A szóolvasó készség kritikus szókincsének szótagjai a betűik száma szerint97
Kétbetűs szótagok98
Hárombetűs szótagok100
Négybetűs szótagok103
A betűző szótagolvasó készség és a szóolvasó készség fejlődésének segítése egy szótagú szavakkal104
Az egy szótagú kritikus szókincs105
A fejlődéssegítés eszközei és módszerei106
A két szótagú kritikus szavak szóolvasó rutinná és a szótagoló szóolvasás készséggé fejlődésének segítése108
A két szótagú kritikus szókincs109
A fejlődéssegítés eszközei és módszerei112
A három és négy szótagú kritikus szavak szóolvasó rutinná és szótagoló szóolvasó készséggé fejlődésének segítése114
A három szótagú kritikus szókincs114
A négy szótagú kritikus szókincs118
A fejlődéssegítés eszközei és módszerei121
Irodalom122
7. A szóolvasó készség papíralapú és online értékelő-fejlesztő tesztrendszere123
A leggyakoribb 4-5 ezernyi szókincs papíralapú 10 ekvivalens tesztje124
A tesztrendszer kidolgozása, bemérése és értékelése124
A papíralapú tesztekkel történt felmérés eredményei a 2-12. évfolyamokon125
Az eredmények kritériumorientált diagnosztikus értékelése127
A kritikus szókincs teljes lefedésű online kritériumorientált diagnosztikus tesztrendszere128
Az online tesztrendszer továbbfejlesztése, a komplex diagnosztikus fejlesztőrendszer kidolgozása129
A mérő- és fejlesztőrendszer működésének tesztelése137
A rendszer továbbfejlesztése138
Irodalom139
Függelék141
Ábrák141
Táblázatok141
Táblák141
Fejlesztőtáblák (szemléltető példák)142
Mesék (szemléltető példák)142
A vetítendő fejlesztőtáblák143
A betűolvasó fejlesztőtáblák143
A kritikus egy szótagú szóolvasó rutinok optimális elsajátítását segítő fejlesztőtáblák (1-17. fejlesztőtábla)144
A kritikus két szótagú szóolvasó rutinok optimális elsajátítását segítő fejlesztőtáblák (1-50. fejlesztőtábla)147
A kritikus három és négy szótagú szóolvasó rutinok optimális elsajátítását segítő fejlesztőtáblák (1-74. fejlesztőtábla)157