Difer eszközök

DIFER - A beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves életkorban Elmélet és a fejlődést segítő játékok és gyakorlatok MS-9326
MS-9326

Tanári kézikönyv

iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 2. kiadás (készlethiány, utánnyomás várható)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 112 oldal
2 280 Ft
Előrendelés Értesítés a megjelenésről
Kapcsolódó kiadványok
A BESZÉDHANGHALLÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE
A fejlesztés eredménye a beszédhangok hallási megkülönböztetése lesz, amely attól is függ, milyen életkorú a gyermek, azaz az anyanyelv elsajátításában mióta és hogyan vesz részt. Az óvodások és az iskolások hibázási jellege eltér. Lőrik József (1992) megállapítása: az óvodáskorban nem csupán gyakoribbak a beszédhangok hallási megkülönböztetésének nehézségei, hanem aki hibázik, az a beszédhangok több tulajdonságának differenciálásában is sikertelen. Az iskolai és az óvodai fejlesztés ezért más jellegű. Ugyanazon célt szolgáló gyakorlatok másképpen megvalósítható feladatot jelentenek a tanítónak, mint az óvónőnek. Az óvodában a spontán gyakorlási lehetőségek kihasználására számtalan alkalom nyílik, míg az iskolai munkában ez inkább a tanórákra korlátozódik. A fejlesztési lépések alkalmazkodnak a kétfajta szituációhoz: a hangoztatás és a felismerés – fejlesztési idejük főleg az óvodára esik – sok mozgással jár, és egész csoportos formában is megvalósítható. A fejlesztés utolsó lépése, a differenciálás kisebb csoportokban, vagy egyéni részvétellel optimális, ami jól alkalmazható az iskolai helyzetekben.
A készség fejlesztése akkor lesz eredményes, ha a gyermekek napi rendszerességgel, 5-10 perces időtartamban játszhatnak a hangokkal.

A kézikönyv használatát és a fejlesztést nagymértékben segíti az MS-9328 raktári számú Hívókép- és szókártyagyűjtemény.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A beszédhanghallás készsége 
A beszédhanghallás általános jellemzője, pedagógiai jelentősége 
Szaktudományi áttekintés, a jelenlegi helyzetkép 
A DIFER programcsomag beszédhanghallást mérő tesztje 
Az elsajátítási folyamat országos helyzetképe 
Pedagógiai tanulságok, tennivalók 
A módszertani segédanyag célja, jellege, tartalma 
A beszédhanghallás jellemzői 
A beszédhanghallás készség fejlődése 
A beszédhanghallás készség komponensei 
Komponensek szerinti hangpárok 
A beszédhanghallás összetevőinek fejlődése 
A beszédhanghallás szerepe a beszédészlelésben 
A beszédhanghallás szerepe a beszédértésben 
A beszédhanghallás szerepe az olvasás folyamatában 
A beszédhanghallás szerepe a helyesírásírás folyamatában 
A beszédhanghallás szer 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil