A beszédhanghallás fejlesztése

A beszédhanghallás fejlesztése óvodában, iskolában 2021-ben átdolgozott új kiadás, mellékletben a FON-E mérőlapokkal. Elmélet és a fejlődést segítő játékok és gyakorlatok kibővítve óvodáskortól 6. osztályig. MS-9326
MS-9326

Tanári kézikönyv - 2021-es átdolgozott kiadás

iskolai előkészítő és 1-6. évfolyam, 4. kiadás (2021. 09. 01.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 164 oldal
3 780 Ft
Kosárba

2021-ben átdolgozott új kiadás.

A beszédhanghallás készségének fogalmáról, jelentőségéről a pedagógusok és a szülők a DIFER programcsomag beszédhanghallást mérő tesztje segítségével tájékozódhatnak. A fejlesztés tervezéséhez a 2006-ban megjelent A beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves életkorban c. könyv kínált módszertani segédanyagot. Nagyobbrészt az iskolába készülő óvodásokra fókuszált, mint ahogy a DIFER programcsomag is a beiskolázási esélyegyenlőség növelésére készült.

A játék- és feladatgyűjtemény új kiadása bővíti a készség megismerésének lehetőségét, és még ennél is többet kínál. A fejlesztés tervezése a kiscsoportos óvodáskortól kezdődik és folytatódik az első osztálytól a hatodik osztály végéig.

A helyesírás nem csupán szabályok összessége, hanem készség- és képességalapja is van. Azon is múlik, hogy a tanulók a saját ejtésük alapján hogyan ítélik meg a beszédhangok tulajdonságait.

Az önálló ejtési szituációban a fonémadöntés minősége mérhető a FON-E felmérőlapok használatával, amely a könyv kivehető melléklete. A részletes felmérési útmutatót a könyv tartalmazza, a mérés jegyzőkönyve letölthető a kiadó honlapjáról. A mérés pontos képet ad az iskoláskorú tanulók fonológiai tudásának szintjéről és összetevőiről.

A könyv a DIFER programcsomagot megálmodó és megszervező Nagy József szemléletét követi, célkitűzéseiben arra ráépül, de célközönségében, a mérés felvételi módjában és a kapott adatok értelmezésében már eltér attól.

A kézikönyv használatát és a fejlesztést nagymértékben segíti az MS-9328 raktári számú Hívókép- és szókártyagyűjtemény.

Kapcsolódó kiadványok
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer - A mappa és a kézikönyv 2016-ban megújult külsővel jelent meg. Jelentős változás csak a Fejlődési mutatóban történt. MS-9321MS-93218 980 Ft
DIFER - Az írásmozgáskoordináció fejlesztése 4-8 éves életkorban - Elmélet és a fejlődést segítő játékok és gyakorlatok MS-9325MS-93253 380 Ft
DIFER - A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban - A kapcsolatfelvétel, a társakhoz, a pedagógushoz való viszonyulás, a feladatvállalás, a feladattartás készségének és az elemi szintű erkölcsi érzék fejlesztéséhez MS-9327MS-93273 380 Ft
DIFER - Fejlesztés mesékkel - Az anyanyelv, a gondolkodás  fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves életkorban MS-9332MS-93325 180 Ft
DIFER - A számolás fejlesztése 4-8 éves életkorban - Kézikönyv szülőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak. A kiadvány 116 játéka otthon, az óvodában és az iskolában egyaránt alkalmazható MS-9334MS-93344 180 Ft
Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye - A gyerekek testtartását javító, koordinációs képességét fejlesztő játékötletek óvodapedagógusoknak, tanítóknak, szülőknek. MS-9341MS-93413 416 Ft
Játékmozaik - Készségfejlesztő órai játékok - Száz, tanórán is játszható figyelmet, kommunikációt és együttműködést fejlesztő játék MS-9342MS-93422 576 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezető5
A beszédhangkészség elmélete7
A beszédhanghallás általános jellemzői8
Szaktudományos áttekintés, a jelenlegi helyzetkép9
A DIFER programcsomag beszédhanghallást mérő tesztje9
Az elsajátítási folyamat országos helyzetképe (2004)10
Pedagógiai tanulságok, tennivalók11
A módszertani segédanyag célja, jellege, tartalma12
A BESZÉDHANGHALLÁS ÉS JELLEMZőI14
A beszédészlelés neurológiai alapjai14
A készség fejlődése15
A beszédhanghallás folyamata17
A beszédhanghallás komponensei20
A komponensek (a beszédhangok tulajdonságai) szerinti hangpárok csoportosítása22
A beszédhanghallás összetevőinek fejlődése23
A beszédhanghallás szerepe a beszédészlelésben24
A beszédhanghallás szerepe a beszédértésben27
A beszédhanghallás szerepe az olvasás folyamatában28
A beszédhanghallás szerepe a helyesírás folyamatában31
A beszédhanghallás szerepe az idegen nyelv tanulásában32
A BESZÉDHANGHALLÁS FEJLőDÉSÉNEK SEGÍTÉSE34
A hangképzet kialakítása34
A hangképzet kialakítását segítő játékok (hangoztató játékok)40
Valamennyi hang hangoztatására alkalmas játékok55
Versek a hangoztatáshoz57
Beszédhang felismerése receptív és expresszív szinten59
A beszédhang felismerésének fejlődését segítő játékok60
Beszédhang felismerése receptív szinten60
Beszédhang felismerése expresszív szinten62
Beszédhang felismerése szavakban receptív szinten65
Beszédhang felismerése szavakban expresszív szinten68
A beszédhangok megkülönböztetését segítő játékok71
Izolált beszédhangok megkülönböztetésének játékai (receptív szint)73
Izolált beszédhangok megkülönböztetésének játékai (expresszív szint)76
Beszédhang differenciálása szavakban. Receptív szint77
Beszédhang differenciálása szavakban. Expresszív szint81
Időtartam megkülönböztetése önállóan ejtett hangok idejének megkülönböztetésével (receptív szint)86
Időtartam megkülönböztetése önállóan ejtett hangokkal (expresszív szint)89
Időtartam megkülönböztetése szavakban receptív szinten91
Időtartam megkülönböztetése szavakban expresszív szinten93
Az időtartam-differenciálás gyakorlási lehetőségei95
Szegmentálás, tagolás98
Szegmentálás (tagolás), szerialitás (sorrendiség) receptív és expresszív szintű gyakorlási lehetőségei99
A szegmentálás, a tagolás és a szótőállandóság gyakorlási lehetőségei104
A beszédhanghallás készség és a fonológiai tudatosság képesség fejlesztésének tanulságai107
A helyesírási készség és képesség109
A beszédhangok tulajdonságainak eldöntése saját ejtésben: a beszédhanghallás készség és a fonológiai tudatosság képesség expresszív szintje110
A FON-E mérőeszköz (a fonológiai tudatosság expresszív mérése)110
A FON-E mérés bemutatása112
A FON-E mérés használata116
A FON-E mérés jegyzőkönyve (13. sz. melléklet)119
Záró gondolatok120
Szakirodalom121
Fejlesztésre ajánlott módszerek, munkatankönyvek, feladatgyűjtemények127
Mellékletek128