DIFER Fejlesztő füzetek - Számolás
MS-9330V
0-4. évfolyam, 1. kiadás (2018. 07. 26.)
 
 
kód: MS-9330V
ára: 690 Ft
méret: C5, 32 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/2208-12/2017
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
A tankönyvjegyzékről is rendelhető. Az elemi számolási készség elsajátítása az óvodás- és kisiskolás-kor egyik legfontosabb feladata. Ez teszi lehetővé az alapműveletek tanulását, a sikeres iskolai matematikatanulást. A Számolás fejlesztőfüzet feladatait úgy állítottuk össze, hogy azok fejlesszék a gyermekek még kialakulatlan számfogalmát, biztosítsák a manipulatív számolás megfelelő alapozását.
Tartalomjegyzék
Bevezető3
Számképfelismerés (1–4)4
Mennyiségek összehasonlítása8
Szám és mennyiség összehasonlítása9
Számlálás10
Manipulatív számolás12
Számképfelismerés (5–10)18
Manipulatív számolás24
Számolvasás, szám és mennyiség összehasonlítása26
Mennyiségek összehasonlítása28
Gondolkodtató feladatok30

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019