DIFER Fejlesztő füzetek - Tájékozódás
MS-9331V
0-4. évfolyam, 1. kiadás (2019. 02. 18.)
 
 
kód: MS-9331V
ára: 690 Ft
méret: C5, 32 oldal
tanterv: NAT 2012
OM engedélyszám: TKV/2204-12/2017
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A tankönyvjegyzékről is rendelhető. A relációszókincs szavai térbeli és időbeli viszonyokat, történések, események közötti összefüggéseket fejeznek ki. A tájékozódás megtanulása, a kapcsolatok gyors felismerése lehetővé teszi a szöveg pontosabb megértését. A fejlődő beszédértés, a gyarapodó szókincs segítségével bővül a kisiskolások beszéd útján szerzett élményeinek köre. A Tájékozódás füzet feladatai a még kialakulatlan irányfogalom fejlesztését, a síkbeli tájékozódás gyakoroltatását, a tárgyak, események közötti viszonyok felismertetését, a relációszókincs bővítését segítik.
Mintaoldalak

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil