DIFER FEJLŐDÉSVIZSGÁLÓ RENDSZER - DIFER - FEJLESZTŐ FÜZETEK
Az iskolai munkában nélkülözhetetlen készségek megalapozásához indítottuk útjára a DIFER fejlesztőfüzetek sorozatot. A füzetek az iskolába készülő vagy az iskolát kezdő kisgyermekek különböző részképességeinek egyéni fejlesztéséhez szükséges feladatsorokat tartalmaznak. A DIFER programcsomag tartalmaz: tesztrendszert, egyéni fejlődési mutatót, kézikönyvet, valamennyi fejlesztendő alapkomponensről egy-egy módszertani segédletet, valamint a tanulók egyéni és kooperatív cselekvő tanulását lehetővé tevő segédanyagokat.
DIFER Fejlesztő füzetek - Írás
MS-9329U
0-4. évfolyam, 4. kiadás (2018. 07. 23.)
 
 
kód: MS-9329U
ára: 660 Ft
méret: C5, 32 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4180-15/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A megfelelő írásmozgás-koordináció a sikeres írástanulás nélkülözhetetlen feltétele. A finommotorika fejlesztése segíti a gyermeket, hogy iskolai írásmunkáit megfelelően tudja elkészíteni. A szépírás, a vonalközben való tájékozódás, a szabályos betűalakítás a szem és kéz koordinált működése nélkül nem jöhet létre. Az írásfüzet feladatai segítik a gyermekek írásmozgásának és szem-kéz koordinációjának fejlődését.
 
DIFER Fejlesztő füzetek - Tájékozódás
MS-9331U
0-4. évfolyam, 6. kiadás (2017. 07. 12.)
 
 
kód: MS-9331U
ára: 660 Ft
méret: C5, 32 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4182-14/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
A relációszókincs szavai térbeli és időbeli viszonyokat, történések, események közötti összefüggéseket fejeznek ki. A tájékozódás megtanulása, a kapcsolatok gyors felismerése lehetővé teszi a szöveg pontosabb megértését. A fejlődő beszédértés, a gyarapodó szókincs segítségével bővül a kisiskolások beszéd útján szerzett élményeinek köre. A Tájékozódás füzet feladatai a még kialakulatlan irányfogalom fejlesztését, a síkbeli tájékozódás gyakoroltatását, a tárgyak, események közötti viszonyok felismertetését, a relációszókincs bővítését segítik.
 
DIFER fejlesztő füzetek - Betűtanulás
MS-9333U
0-2. évfolyam, 3. kiadás (2017. 07. 05.)
 
 
kód: MS-9333U
ára: 660 Ft
méret: C5, 48 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4179-14/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018