Pedagógiai szakkönyvek

A kompetenciaalapú pedagógia lehetőségei Makádi Mariann kézikönyve olyan feladatok sorát mutatja be, amelyek tantárgyaktól függetlenül alkalmasak lehetnek az egyes kulcskompetenciák fejlesztésére MS-9319
MS-9319

Tanári kézikönyv

1. kiadás (2009. 12. 18.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 136 oldal
3 780 Ft
Kosárba
Kompetenciafejlesztés? Értem, de hogyan csináljam?

Makádi Mariann kézikönyve olyan feladatok sorát mutatja be, amelyek tantárgyaktól függetlenül alkalmasak lehetnek az egyes kulcskompetenciák, kompetencia- és képességterületek fejlesztésére. A feladatokat egymásra épülő rendszerben, a tanulók éppen aktuális képességszintjéhez igazodva, megfelelő gyakorisággal célszerű alkalmazni. A példákat a fejlődési fokozatokat érzékeltetve mutatjuk be, és továbbgondolásra, továbbfejlesztésre ajánljuk.
Kapcsolódó kiadványok
Gyermekvédelmi útmutató - A kötet az intézményekben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott felelősök, szakemberek és a téma iránt érdeklődő szülők számára készült MS-9340MS-93402 980 Ft
Kompetenciaalapú kritériumorientált PEDAGÓGIA - A kritérium-orientált pedagógiai kultúra lehetőségeiről publikált tanulmányok gyűjteménye Nagy József professzor szerkesztésében MS-9320MS-93204 396 Ft
Multikulturális nevelés, interkulturális oktatás - Érdekes nemzetközi tanulmányok a kultúra, a nevelés, a nyelvhasználat világából MS-2916MS-29163 480 Ft
Egészségfejlesztés - Módszertani kézikönyv az iskolai egészségfejlesztéshez MS-3260MS-32603 980 Ft
DIFER - Írólap (50 db) -  MS-9323MS-93231 880 Ft
DIFER - Fejlődési mutató (bővített) - A kiadvány két új értékelőtáblázattal bővült, a rendszerező képesség és az elemi kombinatív képesség fejlődésének rögzítéséhez MS-9322MS-9322420 Ft
Együtt-tanulók kézikönyve - Kézikönyvünk rávilágít a kooperatív tanulásszervezés lényegére, legfontosabb elveire, gyakorlati fogásokat, attitűdöket mutat be MS-9317MS-93174 580 Ft
A természettudomány tanítása - Szakmódszertani kézikönyv és tankönyv. Figyelembe veszi a 2012-ben elfogadott NAT-ban megfogalmazott alapelveket és az új tanárképzési koncepciókat. Főként a fogalmi rendszer fejlődésére, alakítására, illetve a szükséges fogalmi váltások kimunkálásának bemutatására helyezi a hangsúlyt. MS-9351MS-93516 280 Ft
Tartalomjegyzék
Elméleti megközelítések5
1. Alapdilemma5
2. Megváltozott a tanári szerep5
3. A kívánatos változásokat akadályozó tényezők6
4. A kompetenciaalapú oktatás értelmezése7
5. A fejlesztés lényege8
6. Kiadványunk célja9
Gyakorlati lehetőségek a kompetenciafejlesztésre10
1. A kommunikációs kompetenciák fejlesztése10
1.1. Képzetek kommunikálása10
1.2. Szövegértés12
1.3. Szövegalkotás15
1.4. Történetkitalálás26
2. A matematikai kompetenciák fejlesztése30
2.1. Alakfelismerés30
2.2. Mérés, számítás34
2.3. Térbeli tájékozódás40
2.4. Gondolkodás50
3. A természettudományos kompetenciák fejlesztése61
3.1. A természeti világ megismerése62
3.2. A természeti világ megmagyarázása71
3.3. Az emberi tevékenységekkel kapcsolatos felelosségvállalás78
4. A társadalmi kompetenciák fejlesztése85
4.1. Empatikus készség86
4.2. Egyéni tervezés89
4.3. Stratégiák kidolgozása92
4.4. Társadalmi viselkedési formák97
5. A kulturális kompetenciák fejlesztése101
5.1. Önkifejezés101
5.2. Érzelem kifejezése104
5.3. Művészi kifejezőeszközök felismerése107
6. A tanulási kompetenciák fejlesztése111
6.1. Felkészülést segítő algoritmusok kialakítása112
6.2. Ismeretszerzést segítő technikák kialakítása119
6.3. Tartalmakkal kapcsolatos logikai menetek elsajátítása129
6.4. Digitális kompetenciák fejlesztése133