Pedagógiai szakkönyvek

Gyermekvédelmi útmutató A kötet az intézményekben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott felelősök, szakemberek és a téma iránt érdeklődő szülők számára készült MS-9340
MS-9340
1-13. évfolyam, 2. kiadás (2011. 02. 03.)
Mozaik Kiadó
szerző:
méret: 168x238 mm
terjedelem: 96 oldal
2 980 Ft
Kosárba
A könyv a nevelési és oktatási intézményekben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott felelősök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel más területeken felelős munkakörben foglalkozó szakemberek és a téma iránt érdeklődő szülők számára készült.
Kapcsolódó kiadványok
A kompetenciaalapú pedagógia lehetőségei - Makádi Mariann kézikönyve olyan feladatok sorát mutatja be, amelyek tantárgyaktól függetlenül alkalmasak lehetnek az egyes kulcskompetenciák fejlesztésére MS-9319MS-93193 780 Ft
Egészségfejlesztés - Módszertani kézikönyv az iskolai egészségfejlesztéshez MS-3260MS-32603 980 Ft
Multikulturális nevelés, interkulturális oktatás - Érdekes nemzetközi tanulmányok a kultúra, a nevelés, a nyelvhasználat világából MS-2916MS-29163 480 Ft
Tartalomjegyzék
1. A gyermek- és ifjúságvédelem egyes alapkérdései8
1.1. A legjobban megtérülő befektetés8
1.2. Állami gondozás helyett gyermekvédelmi gondoskodás: a közhiedelmeken kívül minden változik9
1.2.1. A gyermekvédelem alanyai nem feltétlenül árvák9
1.2.2. A gyermekek az ellátásuk hiányosságai miatt nem szakíthatók el a családjuktól9
1.2.3. A gyermekvédelem nem a deviáns, a bűnöző gyermekek és fiatalok gyűjtőhelye9
1.2.4. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők nagyon sok pénzbe kerülnek10
1.2.5. Ha rossz vagy, beadunk az állami gondozásba, ott majd megtanítanak a rendre!10
1.2.6. Jó vagy rossz a gyermekünk?11
1.3. Lehetőség, kötelesség, felelősség12
2. Gyermekvédelmi alapismeretek14
2.1. A gyermekérdekek védelme, prevenciós tevékenységek15
2.2. Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer16
2.3. Gyermekvédelmi alapellátások17
2.4. Gyermekvédelmi szakellátások19
2.5. Hatósági intézkedések rendszere20
3. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök szerepe és feladataik22
3.1. Jogszabályi környezet22
3.2. Feladatok a jogszabályi előírások alapján30
3.3. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tájékozódási kötelességei, egyéb teendői32
3.4. Családok, gyermekek, nevelési intézmények33
3.4.1. Családvédelmi koncepciók és az iskola szerepe33
3.4.2. Változások a családi viszonyokban és életmódban34
3.5. Kapcsolatok és kapcsolódások35
3.5.1. Különféle intézménytípusok közötti együttműködés35
3.5.2. Azonos profilú intézmények közötti együttműködés36
3.5.3. További együttműködési javaslatok36
3.6. Esetismertetések a megérkezéstől az elindulásig: utak és esetek37
3.6.1. A beilleszkedés időszükséglete37
3.6.2. Felelősség a kisgyermekekért38
3.6.3. Erőszak a családban39
3.6.4. Az ifjúkor árnyas oldalán39
4. Gyermekeink veszélyben41
4.1. Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség41
4.1.1. Kik a hátrányos helyzetűek?41
4.1.2. A rendőrség és a d.a.d.a. program43
4.1.3. Dohányzás-megelőzési program44
4.1.4. Az egészségügyi felvilágosítás további feladatai44
4.2. Összefogás a kábítószer-használat ellen45
4.2.1. Az emcdda: európai megfigyelő központ45
4.2.2. Információk a droghasználatról46
4.2.3. Középiskolai drogmegelőző program (minta)48
5. Jogszabályi útmutató52
5.1. A gyermekvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabályok52
5.1.1. Törvényi védelem52
5.1.2. Útmutató a gyermekvédelmet érintő fontosabb jogszabályokról53
5.2. A kábítószerekkel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok61
5.3. A bűncselekményekkel, szabálysértésekkel kapcsolatos fontosabb jogszabályok65
5.3.1. Az 1978. Évi iv. Törvény a büntető törvénykönyvből (részletek)65
5.3.2. A szabálysértésekről szóló 218/1999.(xii. 28.) Korm. Rendeletből72
benne: a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről73
5.3.3. A 2005. Évi cxxxv. Törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről75
6. Mellékletek76
6.1. Pedagógiai eszköztár, pedagógiai módszerek76
6.2. Áttekintés a gyermekvédelem intézményrendszeréről80
6.3. A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok felépítése és működése81
6.4. Az állami számvevőszék jelentése a gyermekvédelmi ellátásról (részletek)86
6.5. Országjelentés a gyermek jogairól szóló egyezmény teljesítéséről (részl.)87
6.6. Az országjelentés értékelése a gyermek jogainak bizottsága részéről (részl.)88
7. Zárszó helyett90
Ajánlott irodalom92