Alsó tagozatFelső tagozatKözépiskola 
1234
5678
9101112
8. évfolyam
Matematika
Sokszínű matematika - felsős
MS-2308Matematika 8. 1490,- Ft
MS-2318Matematika 8. mf. 1080,- Ft
Jól felkészültem-e?
MS-2516Jól felkészültem-e? 8. - Matematika feladatsorozatok 980,- Ft
MS-2517Jól felkészültem-e? Matematika középiskolába készülőknek 980,- Ft
Feladatgyűjtemények, példatárak
MS-2204MATEMATIKA Összefoglaló feladatgy. 10-14 éveseknek 1740,- Ft
MS-2224Bátaszéki matekverseny 1990-2000 - Feladatok és megoldások 3-8. o. 1980,- Ft
MS-2232Makkosházi matekverseny 1989-2008 - Feladatok 1280,- Ft
MS-22301998 - Érdekességek egy évszámról 990,- Ft
MS-3206Néhány tipikus problémaszituáció matematikából 1280,- Ft
MS-2906Szóma - Térbeli összerakó játék 1090,- Ft
Zrínyis matek
MS-2206Zrinyis matek '94 - Zrínyis matek feladatgyűjtemény 1360,- Ft
MS-2209Zrinyis matek '97 - Zrínyis matek feladatgyűjtemény 1360,- Ft
MS-2210Zrinyis matek '98 - Zrínyis matek feladatgyűjtemény 1360,- Ft
Magyar nyelv és irodalom
Sokszínű magyar nyelv
MS-2385UKözépiskolába készülök - felvételi felk. magyar ny. és ir. - Elmélet - gyakorlat - mintafeladatsorok 1980,- Ft
MS-2368Magyar nyelv 8. 995,- Ft
MS-2369Magyar nyelv 8. mf. 890,- Ft
Anyanyelv felsősöknek
MS-2188Anyanyelv felsősöknek 8. 1140,- Ft
MS-2588Anyanyelv felsősöknek 8. mf. 995,- Ft
MS-2191Anyanyelv felsősöknek - Tanári kézikönyv 1995,- Ft
Nyelvtan - Helyesírás - Fogalmazás
MS-2111Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 8. 780,- Ft
MS-2541Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 8. mf. 1060,- Ft
MS-2907Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás - Tanári kézikönyv 5-8. 680,- Ft
Helyesírás, Nyelvművelés
MS-3504Helyesírás mindenkinek 1990,- Ft
MS-2405Íráspróbák, beszédtornák 640,- Ft
MS-2411Mondatművel(tet)ő 690,- Ft
Sokszínű irodalom
MS-2972USokszínű irodalom 8. - Kieg. - Kerettantervi kieg. tananyag 290,- Ft
MS-2351Irodalom 8. 1380,- Ft
MS-2352Irodalom 8. mf. 880,- Ft
Irodalmi feladatsorok 5-8.o.
MS-2418Irodalmi fgyűjt. 13-14 év. - Jelek az úton 990,- Ft
Magyar klasszikusok
MS-3971Kosztolányi D.: Csengettyű - Válogatott novellák 1090,- Ft
MS-3969A Jóka ördöge - válogatott művek 1090,- Ft
MS-3970A csillagos út - válogatott magyar mondák 1090,- Ft
MS-3968Karinthy F: Legenda a költőről - válogatott novellák 1090,- Ft
MS-3967Móricz Zsigmond: Hét krajcár (novellák) - válogatott novellák 1090,- Ft
MS-3966Kalandos vakáció - elbeszélés 1090,- Ft
MS-3965Tömörkény novellák - válogatott novellák 1090,- Ft
MS-3964Mikszáth Kálmán - Aranyos felhők (elbeszélések) - elbeszélések 1090,- Ft
MS-3963A helység kalapácsa - elbeszélő költemény 1090,- Ft
MS-3962Hunyadi kardja - válogatott novellák 1090,- Ft
MS-3961A szabadság csillaga - elbeszélés 1090,- Ft
MS-3960A kulcs - válogatott novellák 1090,- Ft
Történelem
Történelem általános iskolásoknak
MS-2658UTörténelem 8. - A hidegháború korától napjainkig 1490,- Ft
MS-2858UTörténelem 8. mf. - A hidegháború korától napjainkig 860,- Ft
MS-2658Történelem 8. - A huszadik század története 1490,- Ft
MS-2858Történelem 8. mf. - A huszadik század története 860,- Ft
MS-4115UTörténelmi atlasz 5-8. 1310,- Ft
MS-4115Történelmi atlasz 5-8. 1380,- Ft
Erkölcstan
Embertan, erkölcstan
MS-2448Embertan, erkölcstan 8. 820,- Ft
Ének-zene
Muzsikáló nagyvilág
MS-2458Ének-Zene 8. 1070,- Ft
MS-2459Zengő hangképző - 132 beéneklő gyakorlat 780,- Ft
MS-2460Magyarságunk énekei 1990,- Ft
MS-2466TUTTI kánon I. - Kánongyűjtemény a zenetörténet korszakaiból 2890,- Ft
MS-2473Pianoforte III. - Zongorakíséretek 5-8. - CD melléklettel 2890,- Ft
MS-2461Zenei tablók 9200,- Ft
Vizuális művészetek
Rajz és vizuális kultúra
MS-2338Rajz és vizuális kultúra 8. 1020,- Ft
MS-2154Mozgókép- és médiaismeret 8. 1240,- Ft
Fizika
A Természetről Tizenéveseknek
MS-2668Fizika 8. - Elektromosságtan, fénytan 1380,- Ft
MS-2868Fizika 8. mf. - Elektromosságtan, fénytan 720,- Ft
MS-2611Fizika 8. - Haladó mozgás, energiaváltozás 1220,- Ft
MS-2811Fizika 8. mf. - Haladó mozgás, energiaváltozás 660,- Ft
MS-2669Fizika és természetism. kézikönyv 1990,- Ft
Jól felkészültem-e?
MS-2498Jól felkészültem-e? 8. - Fizikai feladatsorok 995,- Ft
MS-2536Fizika feladatsorozatok középiskolába készülőknek 960,- Ft
Fizika 12-14 éveseknek
MS-2103Fizika 14 éveseknek 880,- Ft
MS-2803Fizika 14 éveseknek mf. 460,- Ft
Feladatgyűjtemények
MS-2201Fizikai feladatok gyűjteménye 12-16 éveseknek 1360,- Ft
MS-2431Fizikai kísérletek és feladatok 12-16 éveseknek 1780,- Ft
MS-2406Fizikai kísérletek - Játékok elektronokkal, ionokkal 580,- Ft
Ismeretterjesztő
MS-3180Trükkös fizika - 58 játékos kísérlet egyszerű eszközökkel 2980,- Ft
Földrajz
A Természetről Tizenéveseknek
MS-2983UFöldrajz 8. - Kieg. - Kerettantervi kieg. tananyag 290,- Ft
MS-2613Földrajz 8. - Közép-Európa és Magyarország 1295,- Ft
MS-2813Földrajz 8. mf. - Közép-Európa és Magyarország 910,- Ft
MS-4105UKépes földrajzi atlasz 5-10. 1590,- Ft
A Föld, amelyen élünk
MS-2134A Föld, amelyen élünk 8. - Közép-Európa és hazánk 1580,- Ft
Falitablók, falitérképek
MS-4131Magyarország falitablócsomag 6200,- Ft
MS-4132A Föld falitablócsomag 7800,- Ft
MS-4151Magyarország domborzata falitérkép 23800,- Ft
MS-4151DMagyarország domborzata falitérkép+vaktérkép 33200,- Ft
MS-4152Magyarország közigazgatása falitérkép 23800,- Ft
MS-4152DMagyarország közigazgatása falitérkép+vaktérkép 33200,- Ft
MS-4153A Kárpát-medence domborzata falitérkép 23800,- Ft
MS-4153DA Kárpát-medence domborzata falitérkép+vaktérkép 33200,- Ft
MS-4154Európa domborzata falitérkép 23800,- Ft
MS-4154DEurópa domborzata falitérkép+vaktérkép 33200,- Ft
MS-4155Európa országai falitérkép 23800,- Ft
MS-4156A Föld domborzata falitérkép 23800,- Ft
MS-4156DA Föld domborzata falitérkép+vaktérkép 33200,- Ft
MS-4157A Föld országai falitérkép 23800,- Ft
Földrajzi segédkönyvek
MS-2402Szórakoztató földrajz - Földrajzi rejtvények 820,- Ft
MS-2504Tájékozódás a térképen - Topográfiai gyakorlatok 980,- Ft
Környezetvédelem
MS-2422Környezetvédelem 13-16 éveseknek mf. - Alapismeretek 1120,- Ft
Biológia
A Természetről Tizenéveseknek
MS-2984UBiológia 8. - Kieg. - Kerettantervi kieg. tananyag 290,- Ft
MS-2614Biológia 8. - Az ember szervezete és egészsége 1295,- Ft
MS-2814Biológia 8. mf. - Az ember szervezete és egészsége 910,- Ft
Kémia
A Természetről Tizenéveseknek
MS-2982UKémia 8. - Kieg. - Kerettantervi kieg. tananyag 290,- Ft
MS-2612Kémia 8. - Szervetlen kémia 1295,- Ft
MS-2812Kémia 8. mf. - Szervetlen kémia 910,- Ft
Jól felkészültem-e?
MS-2526Jól felkészültem-e? 8. - Kémia feladatsorozatok 990,- Ft
Középiskolásoknak
MS-3119Látványos kémiai kísérletek fgy. - kísérletgyűjtemény 2980,- Ft
Informatika
Informatika tankönyvcsalád
MS-2148Informatika 8. - Számítástechnika, könyvtárhasználat 1210,- Ft
MS-2848Informatika 8. mf. - Számítástechnika, könyvtárhasználat 570,- Ft
MS-2225Informatika 5-8. - Számítástechnika példatár 1020,- Ft
Könyvtárhasználat
MS-2153Könyvtárhasználat 6-9. 1160,- Ft
MS-2913Az ember feje nem lexikon - Könyvtári feladatok 620,- Ft
Hon- és népismeret
Néprajzi segédkönyvek
MS-2409Fedezd fel! - A múzeumfalu titkai 3-8. osztály 890,- Ft
Technika, háztartástan
Közlekedési ismeretek
MS-2180Közlekedési ismeretek - Kerékpárral, segédmotorral közlekedőknek 1540,- Ft
MS-2880Közlekedési ismeretek mf. - Kerékpárral, segédmotorral közlekedőknek 1060,- Ft
Kézügyesség fejlesztés
MS-2217Technika 3-8. - Modellezés 660,- Ft
Idegen nyelv
Angol
MS-3755Be the Best! 1. 1180,- Ft
MS-3756Be the Best! 2. 1180,- Ft
MS-3757Be the Best! 3. 1180,- Ft
Német
MS-3707A német nyelv szinonimaszótára 4480,- Ft
MS-3712Beszéljünk németül! - Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek 1480,- Ft
Tudásszintmérő feladatlapok
Felső tagozat
MS-2708Sokszínű magyar nyelv 8. AB. tszm. 390,- Ft
MS-2712Sokszínű irodalom 8. AB. tszm. 390,- Ft
MS-2794UTörténelem 8. AB. tszm. - A hidegháború korától napjainkig 390,- Ft
MS-2761Biológia 8. AB. tszm. - Az ember szervezete és egészsége 390,- Ft
MS-2746Fizika 8. AB. tszm. - Elektromosságtan, fénytan 390,- Ft
MS-2756Földrajz 8. AB. tszm. - Közép-Európa és Magyarország 390,- Ft
MS-2776A Föld, amelyen élünk 8. AB. tszm. - Közép-Európa és hazánk 390,- Ft
MS-2750Kémia 8. AB. tszm. - Szervetlen kémia 390,- Ft
MS-2780Közlekedési ismeretek tszm. 490,- Ft
MS-2731Magyar nyelv 8. AB. tszm. 390,- Ft
MS-2788Anyanyelv f. 8. AB. tszm. 390,- Ft
MS-2794Történelem 8. AB. tszm. - A huszadik század története 375,- Ft
MS-2727Matematika 8. AB. tszm. 390,- Ft
Tanítóknak, tanároknak
Pedagógia tárgyú kézikönyvek
MS-9344Funkcionális analfabetizmus - Megelőző fejlesztési lehetőségek 3480,- Ft
MS-9317Együtt-tanulók kézikönyve - Kooperatív tanulásszervezés 3180,- Ft
MS-9341Mozgásfejlesztő játékok gyűjt. 3480,- Ft
MS-9342Játékmozaik - Készségfejlesztő órai játékok 2180,- Ft
MS-9319A kompetenciaalapú pedagógia lehetőségei 2480,- Ft
MS-9318Új pedagógiai kultúra 4880,- Ft
MS-9351A természettudomány tanítása 4880,- Ft
MS-9340Gyermekvédelmi útmutató 1980,- Ft
MS-2925Miért kell iskolába járnom? - Levelek Tobiashoz 1860,- Ft
MS-2905Gondolatok a gyermekközpontú napközi otthonról 580,- Ft
Alapműveltségi vizsga, részletes vizsgakövetelmények
MS-9302Történelem - részletes vizsgaköv. 680,- Ft
MS-9303Matematika - részletes vizsgaköv. 540,- Ft
MS-9304Idegen nyelv - részletes vizsgaköv. 540,- Ft
MS-9305Informatika - részletes vizsgaköv. 680,- Ft
MS-9306Biológia - részletes vizsgaköv. 680,- Ft
MS-9307Fizika - részletes vizsgaköv. 540,- Ft
MS-9309Kémia - részletes vizsgaköv. 540,- Ft
MS-9312Mozgóképkultúra - részletes vizsgaköv. 540,- Ft
MS-9315Testnevelés - részletes vizsgaköv. 540,- Ft
Naptárak, füzetek, naplók
Osztálynaplók
MS-8620Általános iskolai osztálynapló - Felső tagozat 2280,- Ft
MS-8650Univerzális osztálynapló 2280,- Ft
MS-8670Csoportnapló (csoportbontásos foglalkozáshoz) 480,- Ft
MS-8680Foglalkozási napló (napközis napló) 2280,- Ft
Ellenőrzők, Tájékoztató füzetek
MS-8720Tájékoztató füzet általános iskola felső tagozat 198,- Ft
Jutalommatricák
MS-4186Jutalommatrica-csomag (5-féle) 2960,- Ft
MS-4181Jutalommatricák - Classic (5x128 db) 740,- Ft
MS-4182Jutalommatricák - Évszakok, ünnepek (5x128 db 740,- Ft
MS-4183Jutalommatricák - Állatok (5x128 db) 740,- Ft
MS-4184Jutalommatricák - Meseszereplők (5x128 db) 740,- Ft
MS-4185Jutalommatricák - Motiváció (5x100 db) 740,- Ft
Jegyzetfüzetek
MS-8510DJegyzetek - Fémháló 210,- Ft
 
Alsó tagozatFelső tagozatKözépiskola 
1234
5678
9101112

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018