Kémia 9.
MS-2816U

Munkafüzet - Általános és szervetlen kémia

9. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 05.)
 
 
kód: MS-2816U
ára: 940 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 752 Ft (15 db felett)
méret: B5, 112 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Díjak

A Nat 2012-es kerettantervnek megfelelő MS-2616U tankönyvhöz készült munkafüzet.

Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Előszó3
I. A KÉMIA ÉS AZ ATOMOK VILÁGA4
Kémiai felfedezések születése4
Atommodellek7
Az atom felépítése8
A radioaktivitás és jelentősége10
Az elektronburok szerkezete11
Az atomszerkezet és a periódusos rendszer12
Összefoglalás14
II. KÉMIAI KÖTÉSEK ÉS KÖLCSÖNHATÁSOK HALMAZOKBAN17
Halmazok17
Ionos kötés és ionrács18
A fémes kötés és a fémrács20
A kovalens kötés21
A molekulák térbeli alakja, kötés-és molekulapolaritás23
A másodrendű kötések25
Az atomrács25
A molekularács26
Az összetett ionok27
Összefoglalás28
III. ANYAGI RENDSZEREK31
Anyagi rendszerek és csoportosításuk31
Halmazállapotok. Gázok és gázelegyek32
A folyadékok34
Az oldatok35
Az oldódás36
Az oldatok töménységének megadása37
A szilárd anyagok39
A halmazállapot-változások40
Kolloidok42
Összefoglalás43
IV. KÉMIAI REAKCIÓK ÉS REAKCIÓTÍPUSOK45
A kémiai reakciók és feltételeik45
Kémiai egyenlet (sztöchiometria)46
A kémiai reakciók energiaviszonyai48
A reakciósebesség és befolyásolása50
A kémiai egyensúly51
A kémiai egyensúly befolyásolása53
Sav?bázis reakciók54
A víz disszociációja, a kémhatás56
A közömbösítés58
Oxidáció és redukció59
Az oxidációs szám és kiszámítása60
Oxidációsszám-változás a redoxireakciókban61
Összefoglalás62
V. ELEKTROKÉMIA66
Galvánelemek66
Elektródpotenciál68
A redoxireakciók iránya69
Az elektrolízis70
Az elektrolízis alkalmazásai72
Összefoglalás74
VI. A NEMESGÁZOK, A HIDROGÉN,A HALOGÉNEK ÉS VEGYÜLETEIK76
A szervetlen kémia tárgya76
A nemesgázok77
A hidrogén77
A halogének79
A hidrogén-klorid és a nátrium-klorid81
Összefoglalás83
VII. AZ OXIGÉNCSOPORTÉS ELEMEINEK VEGYÜLETEI84
Az oxigén84
Az ózon86
Az oxigén hidrogénnel alkotott vegyületei87
A kén90
A dihidrogén-szulfid és sói91
A kén fontosabb oxigéntartalmú vegyületei92
Összefoglalás94
VIII. A NITROGÉNCSOPORT ÉS ELEMEINEK VEGYÜLETEI95
A nitrogén és az ammónia95
A nitrogén oxidjai98
Nitrogéntartalmú oxosavak és sóik98
A foszfor és fontosabb vegyületei101
Összefoglalás102
Számolási feladatokat kedvelőknek105

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil