Biológia szakközépiskolásoknak 9-10.
MS-2693

Tankönyv

9-10. évfolyam, 7. kiadás (2016. 08. 10.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2693
ára: 2 380 Ft
méret: B5, 256 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

Dr. Szerényi Gábornak a Mozaik Kiadónál megjelent átdolgozott, az új érettségi követelményrendszerhez igazított biológiakönyve bármilyen irányultságú szakközépiskolai osztályban sikeresen használható. A leckék számát figyelembe véve elsősorban azoknak az osztályoknak ajánljuk, akik két éven át heti egy-két órában tanulják a biológiát. A tankönyv egy kötetben tartalmazza az OM-kerettanterv szakközépiskolákra vonatkozó teljes anyagát, és biztosítja a középszintű érettségire való sikeres felkészülés lehetőségét.

Mivel a két évfolyam anyaga egy könyvben található, könnyebb a tananyag esetleges átcsoportosítása és a helyi tantervhez való alkalmazkodás.

Az új kiadásban:

  • jelentősen megnövekedett a képek, ábrák aránya;
  • a kérdések, feladatok az elmélyítést, a képességfejlesztést helyezik előtérbe;
  • a könnyű tanulhatóságot a közérthető megfogalmazás, a szövegek megfelelő tagolása, egyes fogalmak, kifejezések kiemelése segíti;
  • szakkifejezéseket csak a szükséges mértékig használ;
  • az egyes témakörökhöz kísérletek, megfigyelések tartoznak, ezek magyarázata alapos és könnyen érthető;
  • a leckéket érdekességek, illetve az érettségire való felkészülést segítő szövegek egészítik ki.

Tartalomjegyzék
Az élő anyag9
Élő és élettelen10
Az élővilág áttekintése14
A vírusok17
Sejtmagnélküliek (prokarióták)20
Sejtmagvas egysejtűek23
Gyakorlati óra26
Összefoglalás28
A növények és a gombák világa31
A növények testszerveződése32
A növények önfenntartó szervei35
A növények önfenntartó működései I.38
A növények önfenntartó működései II.40
A növények szaporodása42
A virágos növények szaporodása44
A virágos növények egyedfejlődése46
A növények ingerlékenysége49
A növényvilág rendszere I.51
A növényvilág rendszere II.53
A gombák55
Gyakorlati óra - A növényi szövetek vizsgálata58
Összefoglalás60
Az állatok világa63
Az állatok testszerveződésének áttekintése64
Az állatok szövetei66
Gyakorlati óra - Az állati szövetek vizsgálata68
Az állatok kültakarója70
Az állatok váza73
Az állatok mozgása75
Az állatok táplálkozása77
Az állatok légzése81
Az állatok anyagszállítása84
Az állatok kiválasztása87
Az állatok szaporodása és egyedfejlődése89
Az állatok életműködéseinek szabályozása92
Az állatok érzékszervei és kommunikációja95
Az állatok viselkedése (Olvasmány)98
Összefoglalás100
Gyakorlati óra102
Az ember életműködései105
A vér106
Az anyagszállítás szervrendszere108
A táplálkozás szervrendszere és működése110
A légzés szervrendszere és működése114
A kiválasztás szervrendszere és működése117
A bőr felépítése és működése120
Az ember mozgási szervrendszere123
Mozgás és egészség (Olvasmány)126
A szervezet belső védekezési rendszere127
A hormonális szabályozás131
Az érzékelés134
Az idegrendszer felépítése és működése I.137
Az idegrendszer felépítése és működése II.139
Az idegrendszer felépítése és működése III.141
Az ember szaporító szervrendszerének működése145
Az ember egyedfejlődése147
Gyakorlati óra149
Összefoglalás151
Az életközösségek általános jellemzői155
Környezet és tűrőképesség156
Az élettelen környezeti tényezők legfontosabb jellemzői159
Élő környezeti tényezők: a populációk kölcsönhatásai164
Az anyag- és energiaforgalom a természetben167
A természetes életközösségek170
Összefoglalás174
Gyakorlati óra174
Sejtbiológia175
A biogén elemek és a sejtet felépítő szervetlen vegyületek176
A lipidek és a szénhidrátok179
A fehérjék182
A nukleotid típusú vegyületek184
A sejtalkotók187
Az enzimek és működésük190
A felépítő és lebontó anyagcsere jelentősége193
Az örökletes információ a sejtben196
A sejtosztódás199
A klónozás és a géntechnológia (Olvasmány)203
Gyakorlati óra205
Összefoglalás206
Öröklődés209
Az öröklődés alapjai210
Gregor Mendel a genetika tudományának megteremtője214
Az öröklődésmenetek215
Néhány fontos emberi tulajdonság öröklődése219
Az emberi ivar kialakulása, nemhez kapcsolt öröklődés222
A genetikai kutatások jelentősége225
Összefoglalás228
Az élővilág fejlődése229
Az élet megjelenése230
A mai élővilág kialakulása234
Az evolúció menete és bizonyítékai238
Az ember kialakulása242
A fenntartható fejlődés biológiai kérdései246
A testi és lelki egészség250
Összefoglalás253
Névmutató254

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018