Kémia 9-10. szakközépiskolásoknak
MS-2691

Tankönyv

9-10. évfolyam, 6. kiadás (2014. 07. 14.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2691
ára: 2 280 Ft
méret: B5, 272 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára készült tankönyv a szerző korábbi, a Korona Kiadónál megjelent könyvének átdolgozott, korszerűsített változata.

A kerettantervben előírt tananyagot összevontan, egy kötetben tartalmazó könyv megfelel a középszintű kémia érettségi vizsga követelményeinek, ezért az érettségire való felkészítéshez is jól használható.

A könyv első része a legfontosabb általános kémiai alapismeretekkel, a második a szén vegyületeinek sokféleségével, tulajdonságaival, azok felhasználásával ismerteti meg a tanulókat.

A tananyag tárgyalásakor végig nagy hangsúlyt kap a kémia mindennapi életben betöltött szerepe, illetve a környezeti nevelés, a környezeti problémák bemutatása.

Miben segít - tanárnak és diáknak egyaránt - ez a tankönyv?

  • A könyv anyaga - a kerettantervhez igazodva - új fogalmakkal, leckékkel egészült ki. A leckék egy tanítási órán feldolgozhatók (64 lecke), így a két tanév alatt bőven marad idő és lehetőség a tanultak elmélyítésére, gyakorlására, összefoglalására.
  • A színes, gazdag képanyag, az ábrák, illusztrációk és táblázatok az érdeklődés felkeltésén kívül a szöveget is kiegészítik, rendkívül sok információt, tartalmi elemet hordoznak. A tanulást és a tananyag elmélyítését is szolgálják az egyes ábrákhoz kapcsolódó kérdések, feladatok.
  • Különös jelentőségük van a kémiai kísérleteket ábrázoló képeknek, melyek nem pótolják ugyan a kísérlet valódi bemutatását, de segítenek a lényeg megragadásában, illetve a látottak felidézésében.
  • A tananyag a tudománytörténet egy-egy érdekes epizódját, a kémia napjainkban felfedezett újdonságait és azok alkalmazásait is bemutatja.
  • Az egyes leckéket rövid összefoglaló részek zárják, megkönnyítve a tanultak gyors áttekintését, a lényeges mondanivaló kiemelését.

Az összefoglalásokat követő feladatok elsősorban a tanultak megértésére, az összefüggések, valamint az ismeretek gyakorlati kapcsolatának felismerésére és alkalmazására irányulnak. Az internetet vagy más ismerethordozók használatát igénylő feladatok az érdeklődő tanulók számára a kémia alkalmazásának rendkívül gazdag tárházát nyithatják meg.

Tartalomjegyzék
Bevezetés8
I. Atomok, ionok, molekulák9
1. Az alapfogalmak áttekintése10
2. Az atom felépítése14
3. Az izotópok és alkalmazásuk17
4. Elektronok az atommag körül20
5. Az atom elektronszerkezete24
6. A periódusos rendszer27
7. Ionok képződése atomokból32
8. Az atomok kapcsolódása35
9. A molekulák alakja39
10. Dipólusos molekulák42
11. Összetett ionok45
Összefoglalás47
II. Az anyag felépítése49
12. Az anyag felépítése50
13. Kölcsönhatás a molekulák között55
14. Szilárd anyagok, kristályrácsok59
15. Fémek és ionvegyületek63
16. Az oldatok és az oldódás67
17. Az oldódást kísérő energiaváltozások70
18. Az oldatok összetétele72
19. Kolloidok78
Összefoglalás80
III. Kémiai reakciók enegiaváltozása és egyensúlya83
20. Reakciók és energiaváltozások84
21. A kémiai reakciók sebessége88
22. A kémiai egyensúly93
23. A kémiai egyensúly eltolódása97
Összefoglalás101
IV. Kémiai átalakulások típusai, elektrokémia103
24. Ionok reakciója oldatokban104
25. Savak és bázisok106
26. Protonátadás a vízmolekulák között109
27. Savak és bázisok erőssége113
28. Közömbösítés és hidrolízis116
29. Redoxireakciók119
30. Galvánelemek124
31. A galvánelemek alkalmazása129
32. Az elektrolízis133
33. Az elektrolízis alkalmazása137
Összefoglalás140
V. Szénhidrogének143
34. Szénvegyületek144
35. A szénvegyületek csoportosítása és jelölése148
36. Szénhidrogének153
37. A metán158
38. Telítetlen, nyílt szénláncú szénhidrogének160
39. Több kettős kötést tartalmazó szénhidrogének164
40. Az alkinek166
41. Aromás szénvegyületek169
42. Halogéntartalmú szénvegyületek172
43. A kőolaj és a földgáz175
Összefoglalás179
VI. Oxigéntartalmú szerves vegyületek181
44. Az oxigéntartalmú szénvegyületek182
45. Fontosabb alkoholok186
46. Az éterek190
47. Oxovegyületek193
48. Karbonsavak198
49. Egyéb fontosabb karbonsavak202
50. Az észterek205
51. Zsírok és olajok208
52. Szappanok és mosószerek210
Összefoglalás214
VII. Az élő szervezet néhány anyaga217
53. A szénhidrátok218
54. Kettős szénhidrátok223
55. Összetett szénhidrátok225
56. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek228
57. A fehérjék232
58. A fehérjék szerkezete235
59. Nukleinsavak238
60. Egészségre káros anyagok241
Összefoglalás246
VIII. Környezetünk és a műanyagok kémiája249
61. A levegő és szennyeződése250
62. A vizek és a talaj szennyeződése254
63. Műanyagok258
64. A műanyaghulladékok feldolgozása és újrahasznosítása263
Új szakszavak jegyzéke265

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018