Szakközépiskolai kémia tankönyv 9. osztály

Kémia 9. szakközépiskolásoknak NAT2012 kerettantervhez készült tankönyv szakközépiskolások számára MS-2687U
MS-2687U

Tankönyv

9. évfolyam, 4. kiadás (2016. 07. 13.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 264 oldal
tanterv: NAT 2012
2 480 Ft
Kosárba
A Nat 2012-es kerettantervhez készült, szakgimnáziumok számára ajánlott tankönyv. A kiadvány az általános és szervetlen kémiai ismeretek és a környezetvédelem témaköreit dolgozza fel jól érthető, könnyen tanulható formában. A tankönyvi ismeretek begyakorlását, elmélyítését munkafüzet is segíti.
Kapcsolódó kiadványok
Kémia 9. szakközépiskolásoknak - NAT2012 kerettantervhez készült munkafüzet szakközépiskolások számára MS-2688UMS-2688U1 780 Ft
Kémia 11-12. fgy. - Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő kémia feladatgyűjtemény, megoldásokkal MS-3152MS-31523 504 Ft
Kémia 9-10. szakközépiskolásoknak - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kötete szakközépiskolásoknak MS-2691MS-26913 780 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés8
I. ATOMOK, IONOK, MOLEKULÁK9
1. A víz földi előfordulása és körforgása10
2. Az atom felépítése16
3. Az izotópok20
4. Elektronok az atommag körül24
5. A periódusos rendszer29
6. Ionok és ionvegyületek34
7. A kovalens kötés és a molekulák38
8. A molekulák alakja42
9. Dipólusos molekulák és összetett ionok45
10. Kölcsönhatás a molekulák között49
Összefoglalás53
II. AZ ANYAG FELÉPÍTÉSE55
11. Az anyag felépítése56
12. Szilárd anyagok szerkezete62
13. Az oldatok és az oldódás67
14. Az oldatok összetétele71
15. Ionok vizes oldatokban77
16. Kolloidok81
Összefoglalás86
III. KÉMIAI REAKCIÓK, ELEKTROKÉMIA89
17. Anyagok és szerkezetek90
18. Az anyagok és tulajdonságok94
19. Reakciók és energiaváltozások97
20. A kémiai reakciók sebessége102
21. Az aktiválási energia és a katalizátorok106
22. A kémiai egyensúly109
23. Savak és bázisok112
24. A vizes oldatok kémhatása115
25. Savak és bázisok erőssége119
26. Közömbösítés és hidrolízis122
27. Redoxireakciók125
Redoxireakciók az élővilágban (olvasmány)130
28. Galvánelemek133
29. Szárazelemek és akkumulátorok138
30. Az elektrolízis142
Összefoglalás146
IV. ANYAGOK KÖRFORGÁSBAN149
31. A periódusos rendszer és az anyagok. A hidrogén (H2)150
Lehet-e élet más bolygókon? (olvasmány)156
32. A Föld légköre és a levegő159
33. Az oxigén (O2) és az ózon (O3)165
34. A nitrogén (N2) és vegyületei168
35. A szén és vegyületei172
36. A kén és vegyületei176
37. A halogénelemek és vegyületeik181
38. A klór (Cl2)185
39. A hidrogén-klorid (HCl)188
40. Kőzetek és ásványok190
Ásványok és kristályok (olvasmány)194
41. A fémek szerkezete és tulajdonságaik198
42. Az alkálifémek és vegyületeik205
43. Az alkáliföldfémek és vegyületeik208
44. Az alumínium212
45. A vas215
46. Réz, ezüst és arany218
Összefoglalás221
V. KÖRNYEZETÜNK ÉS AZ ENERGIA223
A Föld légkörének kialakulása és változása (olvasmány)224
47. A levegő és szennyeződése226
48. A vizek és a talaj szennyeződése231
49. Energiaforrások I.237
50. Energiaforrások II.241
51. Szénhidrogének245
52. Telített, nyílt láncú szénhidrogének: az alkánok249
53. A kőolaj255
Összefoglalás260
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Ez a könyv az általános iskolai kémiatankönyveitek folytatása. Eddigi tanulmányaitok során már megismerkedtetek az anyagok legfontosabb tulajdonságaival és változásaival. Tanultatok az anyagokat felépítő részecskékről, az atomokról, ionokról, molekulákról. Hallottatok a szerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolatról. Megismertétek és használtátok az elemek legfontosabb rendszerét, a periódusos rendszert. Foglalkoztatok az elemek és vegyületek jelölésével, a kémiai átalakulások leírásával. Találkoztatok egy érdekes mértékegységgel, a mollal, számításokat is végeztetek vele. A legfontosabb alapismereteket ebben az évben újra felidézzük, kicsit talán részletesebben, újabb összefüggéseket keresve, és ezáltal pontosabb magyarázatot adva a kémia körébe tartozó természeti jelenségekre, folyamatokra. Megmutatjuk, hogy a sokféle kémiai átalakulás és változás gyakran ugyanarra az egyszerű szerkezeti változásra vezethető vissza. Például arra, hogy az égés, a savakban való oldódás, vagy egyes fémek kiválása sóoldatukból egyformán elektronátadással járó folyamat, vagy hogy a szódavíz, az ásványvíz savanykás íze ugyanolyan folyamat eredménye, mint a sósav maró, savas hatása.