Történelem munkafüzet 10. osztály

Történelem a középiskolák számára 10. mf. A középszintű érettségi feladattípusait gyakoroltató munkafüzet MS-2673U
MS-2673U
10. évfolyam, 2. kiadás (2017. 08. 09.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 112 oldal
tanterv: NAT 2012
1 380 Ft
Kosárba
A munkafüzet elsősorban az otthoni önálló tanulást segíti. Használata a diáknak a rendszeres felkészülést, a tanárnak a gyors, lényegre törő ellenőrzés lehetőségét nyújtja. Az írásbeli érettségi vizsga feladattípusait tartalmazza, ezért folyamatos használata észrevétlenül készít fel a sikeres középszintű érettségi vizsgára.
Kapcsolódó kiadványok
Történelem a középiskolák számára 9. mf. - A középszintű érettségi feladattípusait gyakoroltató munkafüzet MS-2671UMS-2671U1 380 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés4
I. A kora újkor története5
A nagy földrajzi felfedezések5
Az Európán kívüli civilizációk és a gyarmatosítás6
A földrajzi felfedezések gazdasági hatásai 7 A reformáció irányzatai7
A reformáció irányzatai8
A katolikus megújulás és a barokk9
Franciaország a 16?17. században10
Spanyolország11
A harmincéves háború12
Franciaország XIV. Lajos korában13
Anglia a kora újkorban14
Az alkotmányos monarchia kialakulása16
Az alkotmányos monarchia18
Kelet-Európa és a Balkán a 16?17. században20
A tudományos világkép átalakulása21
Összefoglalás22
II. Magyarország a kora újkorban26
A központosított monarchia szétesése Magyarországon26
A mohácsi vész és az ország három részre szakadása27
A Magyar Királyság és a Török Hódoltság30
Az Erdélyi Fejedelemség a 16. században31
A végvárrendszer32
A várháborúk34
A reformáció és a katolikus megújulás36
A Bocskai-felkelés38
Az Erdélyi Fejedelemség virágkora40
Rendi küzdelmek a 17. század második felében42
Gazdaság és társadalom a 16?17. században44
A török kiűzése és Magyarország új berendezkedése46
A Rákóczi-szabadságharc47
Összefoglalás49
III. A polgári átalakulás kora54
Hatalmi viszonyok Európában a 18. században54
A felvilágosodás55
A felvilágosult abszolutizmus57
Az USA kialakulása58
Az USA alkotmánya59
Franciaország a 18. században60
A francia forradalom61
Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata62
Az alkotmányos monarchia válsága64
A francia alkotmányok65
A napóleoni háborúk66
A Szent Szövetség Európája67
A mezőgazdaság forradalma68
Az iparosodás első szakasza69
Az iparosodás következményei70
Eszmék a 19. században72
A népek tavasza73
Latin-Amerika a 18?19. században75
Összefoglalás76
IV. A polgárosodás kezdetei Magyarországon79
A Magyar Korona országai a 18. században79
A magyar államszervezet működése81
Demográfiai és etnikai változások a 18. században83
Mária Terézia reformjai85
II. József reformjai86
A rendi nacionalizmus kora87
Gazdasági változások a 18?19. században89
Az átalakuló társadalom91
Kultúra és művelődés a 18?19. században93
Széchenyi István95
A reformkor96
Kossuth Lajos97
A Kárpát-medence népeinek nemzeti ébredése98
A pozsonyi országgyűlés és a pesti forradalom99
Az áprilisi törvények101
A Batthyány-kormány intézkedései102
Az 1848?49-es szabadságharc104
Összefoglalás106