Biológia érettségi felkészítő könyv I. kötet

Biológia érettségizőknek - I. kötet Közép- és emelt szintű biológia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3155
MS-3155

Tankönyv

12. évfolyam, 5. kiadás (2017. 10. 17.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 200 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
2 840 Ft
2 272 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2023.03.29 és 2023.10.15 között.

A kötethez kiegészítő anyag tölthető le a 2017-es érettségi követelményekhez.


A Biológia érettségizőknek c. kétkötetes kiadványt mind a gimnáziumokban, mind pedig a szakgimnáziumokban érettségizők jól használhatják a felkészülésük során. A könyvek szerkezete eltér a hagyományos tankönyvekétől, hiszen az ismereteket nem leckénként, hanem témakörönként tartalmazza. Egységes, következetes szerkezete, megjelenése biztosítja a tantárgy fogalom- és ismeretrendszerének átláthatóságát, az összefüggések megértését, a tantárgyon belüli koncentrációt.

A könyv egyaránt használható a tanórákon és az otthoni, illetve önálló tanuláshoz is. Bármely középiskolás biológia tankönyv hasznos kiegészítője lehet.

A felkészülő diákok eredményesen használhatják, hiszen

  • a témák bevezetőjeként pontos tájékoztatót ad a közép- és emelt szintű követelményekről;
  • minden ismeret egy helyen található meg, aminek az elsajátítása az eredményes vizsgához szükséges;
  • utalásokat tesz arra, mely anyagrészek átismétlése szükséges az adott témához;
  • a gazdag képi illusztráció által a vizuális alkatú diákok is sikeresen használhatják;
  • tartalmazza a legfontosabb vizsgálatok, kísérletek leírását;
  • a közép- és emelt szintű anyag tipográfiailag jól elkülönül;
  • biztosítja a tanórákon a differenciálás lehetőségét.

Az első kötet 6 fejezetben 41 tematikus egységre bontva tekinti át az érettségin előforduló növénytani, állattani, etológiai, sejtbiológiai, valamint embertani ismereteket. Ezeken belül kiemelt hangsúlyt kaptak azok a témák, amelyek ugyan a középiskolás tantervekben kisebb súllyal szerepelnek, azonban az érettségi követelményrendszerben részletesebben jelennek meg. Ennek megfelelően eltérő a kidolgozottságuk: míg egyesek a teljes anyagot tartalmazzák, addig mások inkább vázlatosak, az anyag átismétlését segítik. A könyv minden eleme a minél eredményesebb felkészülést szolgálja.

Kapcsolódó kiadványok
Biológia érettségizőknek - II. kötet - Közép- és emelt szintű biológia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3156MS-31562 840 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, középszint (2017, 2024-től érv. követelmények) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3164UMS-3164U2 990 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, emelt szint (2017, 2024-től érv. követelmények) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3173UMS-3173U2 990 Ft
Biológia gimnáziumoknak 12. - Emelt szintű tananyag. Gál Béla gimnáziumi biológia sorozatának NAT2020 és az új érettségi követelményrendszer alapján készült kötete MS-2651MS-26513 580 Ft
Biológia gimnáziumoknak 11. - Emelt szintű tananyag. Gál Béla gimnáziumi biológia sorozatának NAT2020 és az új érettségi követelményrendszer alapján készült kötete MS-2650MS-26503 580 Ft
Biológia 10. (gimn.) - A természetről tizenéveseknek c. sorozat gimnáziumi biológia tankönyve 10. osztályosoknak. (NAT2012) MS-2641MS-26412 780 Ft
Biológia 11. (gimn.) - A természetről tizenéveseknek c. sorozat gimnáziumi biológia tankönyve 11. osztályosoknak. (NAT2012) MS-2642MS-26423 080 Ft
Biológia 12. (gimn.) - A természetről tizenéveseknek c. sorozat gimnáziumi biológia tankönyve 12. osztályosoknak. (NAT2012) MS-2643MS-26432 780 Ft
Biológia feladatgyűjtemény 11-12. - Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő biológia feladatgyűjtemény, megoldásokkal, rendszerező táblázatokkal MS-3153MS-31533 780 Ft
Biológia feladatsorok emelt szintű érettségire és OKTV-re készülőknek - A feladatgyűjtemény 66 feladatsort kínál az emelt szintű biológia érettségire és az OKTV-re készülők számára. Megoldásokkal és részletes magyarázatokkal MS-3159MS-31593 980 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2017-től és 2024-től érv. követelmények) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377UMS-2377U3 690 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2017-től és 2024-től érv. követelmények) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379UMS-2379U3 690 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
I. fejezet - Alapismeretek9
1. A biológia tudománya10
2. A biológia vizsgálati módszerei14
3. Fizikai, kémiai alapismeretek I.17
4. Fizikai, kémiai alapismeretek II.21
II. fejezet - A sejtes és a nem sejtes rendszerek25
5. A rendszerezés alapjai26
6. Nem sejtes rendszerek30
7. Önálló sejtek, baktériumok33
8. Egysejtű eukarióták36
III. fejezet - A gombák és a növények világa39
9. Többsejtűség (gombák, növények, állatok)40
10. A gombák felépítése45
11. A zuzmók és a mohák50
12. Szervi differenciálódás a növényvilágban53
13. A szövetek57
14. Gyökér, szár, levél59
15. A vízmolekula és a szén-dioxid-molekula útja64
16. A virág és a termés66
IV. fejezet - Az állatok világa71
17. Szervi differenciálódás az állatvilágban72
18. Az állatok szövetei76
19. Szaporodás és egyedfejlődés81
20. Az állatok viselkedése84
V. fejezet - Az ember életműködései I.89
21. A homeosztázis90
22. A kültakaró91
23. A vázrendszer94
24. Az izomrendszer99
25. A táplálkozás103
26. A légzés115
27. Anyagszállítás az ember szervezetében123
28. A kiválasztás132
29. Az immunitás137
30. Az ember szaporodása és egyedfejlődése144
VI. fejezet - Az ember életműködései II.151
31. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok152
32. Az idegrendszer általános jellemzése159
33. A testérző rendszerek167
34. A látás169
35. A hallás és az egyensúly-érzékelés, valamint a kémiai érzékelés174
36. A testmozgató rendszerek178
37. A vegetatív szabályozás180
38. Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai183
39. A társas viselkedés alapjai186
40. Az idegrendszer egészségtana188
41. A hormonrendszer és működése192
A kiadvány bevezetője
Kedves érettségire készülő fiatalok!
Egy olyan kiadványt tartanak a kezükben, mely szervesen kapcsolódik valamennyi gimnáziumi, illetve szakközépiskolai biológiatankönyvhöz, és segíti mind a közép-, mind pedig az emelt szintű biológiaérettségire való felkészülést. E könyv alkalmas az egyéni tanulásra, de hasznos kiegészítő lehet a biológia fakultációs órákon is. A kétrészes kiadvány első kötete 6 fejezetből áll. A kötet 41 tematikus egységre bontva tekinti át az érettségin előforduló növénytani, állattani, etológiai, sejtbiológiai, valamint embertani ismereteket. Ezeken belül kiemelt hangsúlyt kaptak azok a témák, amelyek ugyan a középiskolás tantervekben kisebb súllyal szerepelnek, azonban az érettségi követelményrendszerben részletesebben jelennek meg. Ennek megfelelően eltérő a kidolgozottságuk: míg egyesek a teljes anyagot tartalmazzák, addig mások inkább vázlatosak, az anyag átismétlését segítik.

A könyv minden eleme a minél eredményesebb felkészülést szolgálja. A pontos célkitűzés kialakításához valamennyi tematikus egység elején szerepeltetjük a hozzá tartozó részletes érettségi követelményrendszert. A követelményrendszer és a tematikus egységek feldolgozása az érettségi szintjeinek megfelelően történik. A középszintet követik a csak emelt szinten elvárt ismeretek, melyeket halványkék aláfestés jelez. A kiadvány segít a már tanult biológiai ismereteket rendszerezni, illetve más összefüggésében újrafogalmazni azokat. Jellegénél fogva tehát nem pótolja vagy váltja ki az általában használt tankönyveket. A felkészülést mindenképpen célszerű az adott témához tartozó tankönyvi anyag átismétlésével kezdeni. A kiadvány sok táblázatot, magyarázó rajzot tartalmaz, melyek a rendszerezést, az elvonatkoztatást, a folyamatok értelmezését szolgálják. Könyvünkben kidolgozva és magyarázattal ellátva megtaláljuk a középszinthez szükséges valamennyi szóba jöhető gyakorlatot is.