Szakiskolai történelem

Történelem a szakiskolák számára 9. Történelem tankönyv a honfoglalás és a 19-20. század közötti időszakról és állampolgári ismeretekről MS-3041
MS-3041

A magyarság története a honfoglalástól a 20. század elejéig

9. évfolyam, 6. kiadás (2015. 07. 13.)
Mozaik Kiadó
szerző:
méret: 170x240 mm
terjedelem: 176 oldal
1 780 Ft
1 424 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2021.03.31 és 2021.10.15 között.

A könyv Magyarország törénetén vezet végig a honfoglalástól a 20. század elejéig.

Az eredetileg szakiskolásoknak készült anyag egyszerű mondatszerkezetekkel, jól tagolt szövegblokkal, a szöveg mellett elhelyezett szómagyarázatokkal és a tartalmat támogató illusztrácókkal készült. Ezért iskolatípustól függetlenül ajánljuk minden olvasási és szövegértési problémával küzdő diák számára.

A tananyag megértésében, annak élményszerű elsajátításában a rendkívül látványos 3 dimenziós animációkat is tartalmazó digitális változat segít.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem a szakiskolák számára 10. - Történelem tankönyv a 20. század történelméről MS-3043MS-30431 780 Ft
Történelem a szakiskolák számára 10. - Történelem munkafüzet a tananyag elsajátításához MS-3044MS-3044980 Ft
Társadalomismeret a szakiskolák számára 10. - Társadalomismeret tankönyv a társadalmi- és állampolgári ismeretek elsajátításához MS-3045MS-30451 780 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
I. A nemzeti múlt kiemelkedő eseményei, sorsfordulói8
Európa Szent István király idején10
1. A honfoglalás és a magyar államalapítás12
1. Honfoglalás és letelepedés12
2. Géza fejedelem és Szent István király. Az államalapítás15
3. A keresztény magyar királyság megszervezése18
4. Az új rend megszilárdulása. Szent László21
Az Árpád-ház Kálmán után (Kiegészítő anyag)24
A tatárjárás (Kiegészítő anyag)25
Az Árpád-kori falu (Kiegészítő anyag)26
Az Árpád-kor műveltsége (Kiegészítő anyag)27
Európa a középkori magyar királyság virágkora idején30
2. A középkori magyar királyság virágkora a 14-15. század folyamán32
5. A gazdaság és a társadalom a középkori Magyarországon32
Az Anjouk Magyarországon (Kiegészítő anyag)36
6. Hunyadi János törökellenes harcai38
7. Hunyadi Mátyás uralkodása. Kultúra és művelődés42
Séta a budai várban (Kiegészítő anyag)46
A világ az önálló magyar királyság hanyatlása és bukása, valamint a függetlenségi harcok idején50
3. Az önálló magyar királyság hanyatlása és bukása, a függetlenségi harcok52
8. A mohácsi csata52
9. Az ország három részre szakadása55
10. Az Erdélyi Fejedelemség58
A reformáció és a katolikus megújulás kulturális hatása Magyarországon (Kiegészítő anyag)62
11. A török kiűzése Magyarországról64
12. A Rákóczi-szabadságharc67
Magyarország a 18. században (Kiegészítő anyag)72
II. A modern világ kialakulása a 19. század folyamán76
4. A polgári átalakulás és az imperializmus kora78
13. Az ipari forradalom eredményei és következményei. A mezőgazdaság fejlődése78
14. A modern társadalmak születése. A városi és vidéki élet81
15. Uralkodó eszmék a 19. században85
A nemzeti államok kialakulása (Kiegészítő anyag)90
16. Nagyhatalmi politika, nagyhatalmi szövetségek92
III. A modern magyarország megszületése a 19. század folyamán98
5. A polgárosodás kezdetei Magyarországon100
17. Magyarország a változások küszöbén100
18. Széchenyi István, a reformmozgalom elindítója104
19. Kossuth Lajos a reformkori harcok élén107
20. A reformkori országgyűlések110
21. A nemzeti kultúra születése112
6. Az 1848-1849-és forradalom és szabadságharc120
22. A márciusi forradalom és vívmányai120
23. A forradalom szabadságharcban folytatódik125
7. A polgárosodás kibontakozása Magyarországon134
24. A kiegyezés. Az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása134
25. A magyar gazdaság fejlődése, felzárkózása137
26. Népesség és városiasodás. A nemzetiségi kérdés140
8. Európa és hazánk a századfordulón. A "boldog békeidők"144
27. A gazdasági-társadalmi és kulturális modernizáció gyorsulása144
28. A "modern idők". Életmód és szabadidő a századfordulón148
29. A hazai tudományos és kulturális élet jelentős képviselői. A millennium151
30. Életviszonyok a századfordulón hazánkban154
IV. Állampolgári ismeretek 14-16 évesek számára162
9. Állampolgári ismeretek 14-16 évesek számára164
31. Az emberi jogok és nemzetközi védelmük (Forráselemzés)164
32. Kormányzati rendszerek168
33. Demokratikus államunk171
34. A választások. A parlament és az önkormányzatok173
Fogalommutató175

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil