Biológia érettségizőknek - I. kötet
MS-3155

Tankönyv

11. évfolyam, 5. kiadás (2017. 10. 17.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-3155
ára: 2 100 Ft
méret: B5, 200 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A kötethez kiegészítő anyag tölthető le a 2017-es érettségi követelményekhez.


A Biológia érettségizőknek c. kétkötetes kiadvány mind a gimnáziumokban, mind pedig a szakközépiskolákban érettségizők jól használhatják a felkészülésük során. A könyvek szerkezete eltér a hagyományos tankönyvekétől, hiszen az ismereteket nem leckénként, hanem témakörönként tartalmazza. Egységes, következetes szerkezete, megjelenése biztosítja a tantárgy fogalom- és ismeretrendszerének átláthatóságát, az összefüggések megértését, a tantárgyon belüli koncentrációt.

A könyv egyaránt használható a tanórákon és az otthoni, illetve önálló tanuláshoz is. Bármely középiskolás biológia tankönyv hasznos kiegészítője lehet.

A felkészülő diákok eredményesen használhatják, hiszen

  • a témák bevezetőjeként pontos tájékoztatót ad a közép- és emelt szintű követelményekről;
  • minden ismeret egy helyen található meg, aminek az elsajátítása az eredményes vizsgához szükséges;
  • utalásokat tesz arra, mely anyagrészek átismétlése szükséges az adott témához;
  • a gazdag képi illusztráció által a vizuális alkatú diákok is sikeresen használhatják;
  • tartalmazza a legfontosabb vizsgálatok, kísérletek leírását;
  • a közép- és emelt szintű anyag tipográfiailag jól elkülönül;
  • biztosítja a tanórákon a differenciálás lehetőségét.

Az első kötet 6 fejezetben 41 tematikus egységre bontva tekinti át az érettségin előforduló növénytani, állattani, etológiai, sejtbiológiai, valamint embertani ismereteket. Ezeken belül kiemelt hangsúlyt kaptak azok a témák, amelyek ugyan a középiskolás tantervekben kisebb súllyal szerepelnek, azonban az érettségi követelményrendszerben részletesebben jelennek meg. Ennek megfelelően eltérő a kidolgozottságuk: míg egyesek a teljes anyagot tartalmazzák, addig mások inkább vázlatosak, az anyag átismétlését segítik. A könyv minden eleme a minél eredményesebb felkészülést szolgálja.

Tartalomjegyzék
I. fejezet - Alapismeretek9
1. A biológia tudománya10
2. A biológia vizsgálati módszerei14
3. Fizikai, kémiai alapismeretek I.17
4. Fizikai, kémiai alapismeretek II.21
II. fejezet - A sejtes és a nem sejtes rendszerek25
5. A rendszerezés alapjai26
6. Nem sejtes rendszerek30
7. Önálló sejtek, baktériumok33
8. Egysejtű eukarióták36
III. fejezet - A gombák és a növények világa39
9. Többsejtűség (gombák, növények, állatok)40
10. A gombák felépítése45
11. A zuzmók és a mohák50
12. Szervi differenciálódás a növényvilágban53
13. A szövetek57
14. Gyökér, szár, levél59
15. A vízmolekula és a szén-dioxid-molekula útja64
16. A virág és a termés66
IV. fejezet - Az állatok világa71
17. Szervi differenciálódás az állatvilágban72
18. Az állatok szövetei76
19. Szaporodás és egyedfejlődés81
20. Az állatok viselkedése84
V. fejezet - Az ember életműködései I.89
21. A homeosztázis90
22. A kültakaró91
23. A vázrendszer94
24. Az izomrendszer99
25. A táplálkozás103
26. A légzés115
27. Anyagszállítás az ember szervezetében123
28. A kiválasztás132
29. Az immunitás137
30. Az ember szaporodása és egyedfejlődése144
VI. fejezet - Az ember életműködései II.151
31. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok152
32. Az idegrendszer általános jellemzése159
33. A testérző rendszerek167
34. A látás169
35. A hallás és az egyensúly-érzékelés, valamint a kémiai érzékelés174
36. A testmozgató rendszerek178
37. A vegetatív szabályozás180
38. Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai183
39. A társas viselkedés alapjai186
40. Az idegrendszer egészségtana188
41. A hormonrendszer és működése192

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018