MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Magyar nyelv 12.
MS-2373
12. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2373
ára: 1 690 Ft
méret: C5, 160 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5932-21/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
 
Érettségi felk. feladatsorok - Magyar nyelv és irodalom
MS-3160U
12. évfolyam, 1. kiadás (2014. 02. 17.)
 
 
kód: MS-3160U
ára: 2 180 Ft
méret: B5, 248 oldal
tanterv: NAT2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A kiadvány elkészítésében az vezérelt bennünket, hogy a mindenkori leendő érettségiző diákok hasznos, a valós vizsgahelyzetet megidéző feladatsorokon keresztül elsajátíthassák a feladattípusok megoldásának rutinját. A szövegértéses feladatok szövegeinek kiválasztásánál fontos szempontnak tartottuk, hogy maguk a szövegek is hordozzanak értékes, érdekes információkat a diákok számára. A szövegalkotási feladatok közül az érvelőesszénél – az érettségi formájának megfelelően – egy-egy hívószöveg segítségével kell fogalmazást készíteni a megadott témáról; a műelemzéseknél figyelembe vett ük azt, hogy a szerzők egy része (akár maguk a művek is) legyen ismert az érettségire készülők számára, de választottunk olyan műveket és szerzőket is, amelyek nem szerepelnek a tananyagban: itt valóban lehetőség van az elemzési készségek bemutatására.
Feladatsoraink elsősorban érettségi előtt álló diákok és tanáraik számára nyújtanak segítséget a felkészülésben, de haszonnal forgathatja minden diák, aki középiskolai tanulmányait végzi. A fejezetek nyitóoldalai hasznos információkkal, tanácsokkal látják el a diákokat, a közvetlen hangnem az együtt tanulást, a felkészítést idézi. A feladatsorok azonban az érettségit jellemző hivatalos formát követik, ezzel is előidézve a vizsgaszituáció légkörét.
 
Emelt szintű magyar érettségi feladatsorok
MS-3242
11-12. évfolyam, 1. kiadás (2007. 03. 09.)
 
 
kód: MS-3242
ára: 1 680 Ft
méret: B5, 128 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A kétszintű érettségi bevezetésével a vizsgázóknak új megközelítésmódokkal és szokatlan feladattípusokkal kellett megismerkedniük. Az elmúlt évek érettségi feladatsoraiban világosan látható az a tendencia, hogy a tárgyi ismeretek helyét a szövegközpontú műértelmezés, a szövegen végzett műveletek és az ismeretek kreatív alkalmazása veszi át.
A könyv segítséget nyújt ahhoz, hogy az emelt szintű vizsgára készülők megismerkedjenek az írásbeli feladatsorok szemléletével és jellegzetes kérdéstípusaival. A feladatsorok az új típusú emelt szintű érettségire vonatkozó előírások alapján készültek. A szerző felkészítő, javító és kérdező tanári tapasztalatainak birtokában állította össze a 16 teljes feladatsort tartalmazó gyűjteményt, melyben a szövegalkotási feladatok mellett a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorok is helyet kaptak.
A feladatok alkalmat adnak a magyar irodalomtörténet korszakainak komplex áttekintésére is: legkorábbi szövegemlékünktől a XX. század második feléig minden nagyobb stíluskorszakot lefednek.
A kiadvány végén javítási-értékelési útmutató segíti a feladatok ellenőrzését, így önálló felkészüléshez is használható.
 
Az elbeszéléstől a kétszintű érettségiig
MS-3243
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2006. 04. 27.)
 
 
kód: MS-3243
ára: 2 180 Ft
méret: B5, 272 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A középiskolai magyartanítás tantervek és tankönyvek által legkevésbé irányított területe a fogalmazástanítás. A könyv első fejezete biztosítja a zökkenőmentes átmenetet az általános iskolai szintű képzéstől a középiskolai szintű ismeretekig, s megalapozza az érettségire történő közvetlen felkészülést is. Az ismeretanyag beosztása, a fogalmazástanítás időbeli elosztása, az iskolaszerkezetnek, a tanár ízlésének, a tanulók felkészültségének megfelelően rugalmasan választható.
A második fejezet a közép- és emelt szintű érettségire készít fel. Segítséget nyújt a vizsgaszabályzat által meghatározott feladattípusok megoldásához: elméleti-módszertani alapozással, a tanulók által írt érettségi dolgozatok feladatainak elemzésével, valamint gyakorló feladatokkal.
 
Útmutató - Az elbeszéléstől a kétszintű érettségiig
MS-3244
11-12. évfolyam, 1. kiadás (2006. 11. 06.)
 
 
kód: MS-3244
ára: 980 Ft
méret: A5, 96 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az elbeszéléstől a kétszintű érettségiig című segédkönyvhöz tartozó Útmutató megkönnyíti a tanárok számára a könyv használatát, a feladatok megoldásának közlésével pedig a tanulókat is segíti.
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018