Történelem a középiskolák számára 9.
MS-2670U

Tankönyv

9. évfolyam, 4. kiadás (2018. 07. 05.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2670U
ára: 1 860 Ft
méret: A4, 296 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4497-11/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Új tankönyvcsaládunkban a hangsúly a forrásokra, illetve az azokat feldolgoztató kérdésekre helyeződik, melyek segítségével a tanulók maguk tárják fel az összefüggéseket. E folyamat során rendkívül eredményesen fejlődnek azok a készségek és képességek, melyek az önálló tanuláshoz és a sikeres középszintű érettségihez szükségesek.
Tartalomjegyzék
Útmutató a könyv használatához3
I. Őskor, ókori Kelet4
A történelem rokon- és segédtudományai6
Az őskor10
Az ókori keleti államok16
Az ókori keleti államok társadalma, államszervezete20
Az ókori Kelet kultúrája24
Az ókori Közel-Kelet vallásai30
India és Kína vallásai34
Hammurapi törvényei (Forráselemzés)38
Összefoglalás42
II. Az ókori Hellász44
Mükéné, a polisz születése46
Spárta52
Az athéni demokrácia kialakulása56
Az athéni demokrácia intézményei, működése60
A görög?perzsa háborúk64
A makedón állam66
A demokrácia (Forráselemzés)70
Összefoglalás74
III. Az ókori Róma76
Róma a királyság és a köztársaság korában78
A hódító háborúk82
A köztársaság válsága és a reformkísérletek86
A polgárháború és Iulius Caesar egyeduralma92
Augustus principátusa96
Az isteni Augustus viselt dolgai (Forráselemzés)100
A császárkor: principátus, dominatus102
A keresztény vallás tanításai108
A kereszténység története az ókorban112
Népvándorlás. A Nyugatrómai Birodalom bukása116
Összefoglalás120
IV. A korai és az érett középkor122
Nyugat-Európa gazdasága és társadalma124
Nyugat-Európa: a frankok128
A Bizánci Birodalom132
A keresztény egyház a korai középkorban136
Az arab világ és az iszlám kialakulása140
A kereszténység és az iszlám (Forráselemzés)146
Gazdaság és társadalom a 11?13. században148
Az egyház a középkorban152
A pápaság és a császárság a 11?15. században156
A rendi állam kialakulása162
Nyugat-Európa válsága166
A lengyel és a cseh rendi állam170
Kelet-Európa és a Balkán174
Az oszmán hódítás irányai178
Összefoglalás184
V. Magyarok a 15. századig186
A magyarok vándorlása188
A honfoglalás és a kalandozó magyarok192
Géza és Szent István196
Szent László és Könyves Kálmán202
Az Aranybulla kiadása206
Az Aranybulla (Forráselemzés)210
A tatárjárás. Az utolsó Árpádok214
Az Anjou-kor218
Luxemburgi Zsigmond uralkodása222
A magyar városfejlődés korai szakasza224
A Hunyadiak kora228
Gazdaság és társadalom a 11?15. században234
Összefoglalás238
VI. Az antikvitás és a középkor kultúrája240
A görög hitvilág, görög kulturális emlékek242
Római vallás, római kultúra248
Római hétköznapok252
Antik tudomány256
Antik filozófia260
Pannónia római kori emlékei264
A kora középkor kultúrája268
Az érett középkor kultúrája272
A középkori magyar műveltség278
Mindennapok a középkorban284
Összefoglalás288
MAGYAR URALKODÓK CSALÁDFÁJA A 16. SZÁZADIG290
FOGALOMJEGYZÉK292

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018