Történelem tankönyv 9. osztály

Történelem a középiskolák számára 9. A kilencedikes történelem tankönyv forrásközpontú feladatsoraival észrevétlenül készít fel az érettségire MS-2670U
MS-2670U

Tankönyv

9. évfolyam, 4. kiadás (2018. 07. 05.)
Mozaik Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 296 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 380 Ft
1 904 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2021.03.31 és 2021.10.15 között.

A tankönyv a hangsúlyt a forrásokra, illetve az azokat feldolgoztató kérdésekre helyezi, amelyek segítségével a tanulók maguk tárják fel az összefüggéseket. Ezek a figyelmet a lényegre irányítják, így a szükséges ismeretek a tanulókban már ekkor megfogalmazódnak.

Ezeket már csak elmélyíteni kell, ami lehetővé teszi, hogy a leckeszövegek rövidek, könnyen tanulhatók legyenek. E folyamat során rendkívül eredményesen fejlődhetnek azok a készségek és képességek, amelyek az önálló tanuláshoz és a sikeres középszintű érettségihez szükségesek.

A könyv tartalmazza az érettségi anyagbeosztást és kiemeli az alapkövetelményeket.

Kapcsolódó kiadványok
Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza CR-0062CR-00621 200 Ft
Történelem a középiskolák számára 9.  - A középszintű érettségi feladattípusait gyakoroltató munkafüzet MS-2671UMS-2671U980 Ft
Történelem a középiskolák számára 10. - A tizedikes történelem tankönyv forrásközpontú feladatsoraival észrevétlenül készít fel az érettségire MS-2672UMS-2672U2 580 Ft
Történelem a középiskolák számára 10. - A középszintű érettségi feladattípusait gyakoroltató munkafüzet MS-2673UMS-2673U980 Ft
Állampolgári ismeretek középiskolásoknak - A tankönyv az alkotmányos játékszabályokat filmeken, könyveken, híres eseteken keresztül mutatja MS-2663MS-26632 580 Ft
Történelmi atlasz középiskolásoknak - A szakmailag hiteles atlasz teljes körű segítséget nyújt az érettségire készüléshez MS-4116MS-41162 400 Ft
Cartographia - Középiskolai történelmi atlasz - A nagy múltú Cartographia népszerű, szakmailag hiteles középiskolai történelmi atlasza CR-0082CR-00822 680 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Útmutató a könyv használatához3
I. Őskor, ókori Kelet4
A történelem rokon- és segédtudományai6
Az őskor10
Az ókori keleti államok16
Az ókori keleti államok társadalma, államszervezete20
Az ókori Kelet kultúrája24
Az ókori Közel-Kelet vallásai30
India és Kína vallásai34
Hammurapi törvényei (Forráselemzés)38
Összefoglalás42
II. Az ókori Hellász44
Mükéné, a polisz születése46
Spárta52
Az athéni demokrácia kialakulása56
Az athéni demokrácia intézményei, működése60
A görög?perzsa háborúk64
A makedón állam66
A demokrácia (Forráselemzés)70
Összefoglalás74
III. Az ókori Róma76
Róma a királyság és a köztársaság korában78
A hódító háborúk82
A köztársaság válsága és a reformkísérletek86
A polgárháború és Iulius Caesar egyeduralma92
Augustus principátusa96
Az isteni Augustus viselt dolgai (Forráselemzés)100
A császárkor: principátus, dominatus102
A keresztény vallás tanításai108
A kereszténység története az ókorban112
Népvándorlás. A Nyugatrómai Birodalom bukása116
Összefoglalás120
IV. A korai és az érett középkor122
Nyugat-Európa gazdasága és társadalma124
Nyugat-Európa: a frankok128
A Bizánci Birodalom132
A keresztény egyház a korai középkorban136
Az arab világ és az iszlám kialakulása140
A kereszténység és az iszlám (Forráselemzés)146
Gazdaság és társadalom a 11?13. században148
Az egyház a középkorban152
A pápaság és a császárság a 11?15. században156
A rendi állam kialakulása162
Nyugat-Európa válsága166
A lengyel és a cseh rendi állam170
Kelet-Európa és a Balkán174
Az oszmán hódítás irányai178
Összefoglalás184
V. Magyarok a 15. századig186
A magyarok vándorlása188
A honfoglalás és a kalandozó magyarok192
Géza és Szent István196
Szent László és Könyves Kálmán202
Az Aranybulla kiadása206
Az Aranybulla (Forráselemzés)210
A tatárjárás. Az utolsó Árpádok214
Az Anjou-kor218
Luxemburgi Zsigmond uralkodása222
A magyar városfejlődés korai szakasza224
A Hunyadiak kora228
Gazdaság és társadalom a 11?15. században234
Összefoglalás238
VI. Az antikvitás és a középkor kultúrája240
A görög hitvilág, görög kulturális emlékek242
Római vallás, római kultúra248
Római hétköznapok252
Antik tudomány256
Antik filozófia260
Pannónia római kori emlékei264
A kora középkor kultúrája268
Az érett középkor kultúrája272
A középkori magyar műveltség278
Mindennapok a középkorban284
Összefoglalás288
MAGYAR URALKODÓK CSALÁDFÁJA A 16. SZÁZADIG290
FOGALOMJEGYZÉK292
A kiadvány bevezetője
A könyv, amelyet a kezedben tartasz, egy sorozat első kötete. Ha belelapozol, láthatod, hogy részben hasonlít más történelemtankönyvekre, néhány dologban azonban eltér tőlük. Elsősorban abban más, hogy nagyon számít a te közreműködésedre. Nem előre megfogalmazott gondolatmeneteket sajátíttat el veled, hanem gondolkodtatni akar: megtanítani arra, hogyan lehet a forrásokból összegyűjtött információkat, a felismert összefüggéseket logikus gondolatmenetté fűzni. Ez kezdetben nehezebbnek tűnhet, mint a hagyományos tanulás, hosszú távon azonban hasznosabb: így ugyanis azok a készségeid, képességeid fejlődnek, melyekre majd az írásbeli és szóbeli érettségi vizsgán is szükséged lesz. A tananyag feldolgozása során nagyon sok kérdést teszünk fel. Ezek ráirányítják a figyelmedet a lényegre, ugyanakkor összetettebb, árnyaltabb válaszok megfogalmazására késztetnek. Már ennek során elsajátítod a szükséges ismereteket. Ez lehetővé teszi, hogy a leckeszövegek rövidek, könnyen megtanulhatók legyenek.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil