Kémia 9.
MS-2616

Általános kémiai ismeretek

9. évfolyam, 17. kiadás (2016. 07. 07.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2616
ára: 1 600 Ft
méret: B5, 144 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak

A könyv tananyaga bőséges lehetőséget biztosít a széles körű ismeretszerzésre, a hétköznapokban, akár a hírekben felbukkanó kérdések megtárgyalására. A gyakorlatba történő rendszeres visszacsatolással (pl. az olvasmányokkal) segítséget nyújt a fenti témák tartalmilag megalapozott értelmezéséhez és magyarázatához. Ugyanakkor a tankönyvek tudományosan korszerű és igényes kémiai ismeretei lehetőséget biztosítanak a továbbtanuláshoz szükséges mélyebb tudás megalapozásához is.

A szerzők kiemelten törekedtek arra, hogy a tananyag feldolgozása a közvetlen ismeretszerzésre, így például kísérletekre, modellek használatára épüljön. A kötet rendkívül gazdag színes kép- és ábraanyaga nemcsak szemléltetési lehetőségeket nyújt, hanem motiváló hatású is.

Tartalomjegyzék
Bevezetés8
Atomszerkezeti ismeretek9
A laboratóriumi kísérletezés elővigyázatossági rendszabályai10
Atommodellek11
Az atom felépítése15
A radioaktivitás és jelentősége18
Az atomenergia21
Az elektronburok szerkezete24
Az elektronhéjak kiépülése28
Összefoglalás30
Kémiai kötések, anyagi halmazok31
Az elsőrendű kötések32
A fémes kötés32
A kovalens kötés33
A molekulák térbeli alakja, a kovalens kötés polaritása37
Ionok képződése atomokból, az ionkötés40
A másodrendű kötések43
Anyagi halmazok, halmazállapotok46
A gázok46
Avogadro törvénye47
A folyadékok50
Az oldatok51
Az oldódás55
Az oldatok töménységének megadása58
A szilárd anyagok64
Kristályrácstípusok65
Az atomrács65
A fémrács66
A molekularács68
Az ionrács70
Kolloidkémiai alapfogalmak72
Kolloidok és heterogén rendszerek75
Összefoglalás78
Kémiai reakciók81
A kémiai átalakulások82
Kémiai számítások (sztöchiometria)84
A kémiai reakciók energiaváltozásai (reakcióhő)87
A kémiai reakciók feltételei91
A reakciósebesség és befolyásolása93
A kémiai folyamatok iránya, egyensúlyi reakciók97
Az egyensúlyi állapot befolyásolása99
Protonátmenettel járó reakciók102
A víz disszociációja, a kémhatás104
A közömbösítés107
A pH jelentősége az élő szervezetekben109
Elektronátmenettel járó reakciók112
Oxidációs állapot és az oxidációs szám114
A redoxireakciók, mint oxidációsszám-változással járó reakciók116
A szervetlen vegyületek elnevezése118
Összefoglalás120
Elektrokémiai alapismeretek121
Galvánelemek122
Elektródpotenciál127
A redoxireakciók irányának meghatározása129
Az elektrolízis133
Az elektrolízis mennyiségi törvényei136
Összefoglalás139
A szakszavak jegyzéke140
Az elemek hosszú periódusos rendszere142

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018