Nyelvtan munkafüzet 8. osztály

Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 8. Munkafüzet az anyanyelvi ismeretek elsajátításához MS-2541
MS-2541

Munkafüzet

8. évfolyam, 19. kiadás (2017. 06. 27.)
 
 
kód: MS-2541
ára: 1 060 Ft
méret: A4, 80 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Tanév eleji ismétlés3
Mit tudunk a hangokról, a betűkről és a helyesírási alapelvekről?3
Mit tudunk a szó alakjáról, jelentéséről, szerkezetéről?5
Mit tudunk a szófajokról?7
Mit tudunk a mondatrészekről és a szószerkezetekről?9
Mit tudunk a mondatokról?12
Kommunikáció14
Mit tudunk a nyelvről és a beszédről?14
Mit tudunk a kommunikációról?15
A tömegkommunikáció17
A tömegkommunikációs műfajok18
Az összetett mondat23
Az összetett mondat fogalma és fajtái23
Az alárendelő összetett mondat24
Az alanyi és az állítmányi alárendelő összetett mondat25
A tárgyi alárendelő összetett mondat27
A határozói alárendelő összetett mondatok29
A jelzői alárendelő összetett mondatok31
Különleges alárendelések33
Ha az összetett mondattal másnak a szavait idézzük34
Alárendelő összetett mondatok különböző szövegekben (Gyakorlás)35
A mondatfonetikai eszközök38
A mellérendelő összetett mondat fogalma és fajtái39
A kapcsolatos mondat40
Az ellentétes mondat42
A választó mondat43
A következtető és a magyarázó mondat46
A többszörösen összetett mondatok49
A mondat és a szöveg viszonya51
Az összetett mondat áttekintése52
Nyelvédesanyánk54
Vallomások a nyelvről54
Nyelvünk eredete54
Nyelvünk története55
Anyanyelvünk a világ nyelvei között56
Szókészletünk59
A köznyelv59
Nyelvjárásaink60
A csoportnyelvek61
Fogalmazzunk!63
Ismételjünk!64
Mit tanultunk a nyelvről, a beszédről és a kommunikációról?64
Mit tanultunk nyelvünk életéről?65
Mit tanultunk a szövegről és a szövegfajtákról?66
Mit tanultunk a mondatról és a mondatfajtákról?69
Mit tanultunk a szószerkezetekről és a mondatrészekről?72
Mit tanultunk a szavak hangalakjáról és jelentéséről?73
Mit tanultunk a szófajokról?74
Mit tanultunk a szóalkotás módjairól?76
Mit tanultunk a hangokról és a betűkről?78

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil