Magyar nyelv tankönyv 8. osztály

Anyanyelv felsősöknek 8. Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához közérthető stílusban MS-2188
MS-2188

Tankönyv

8. évfolyam, 13. kiadás (2017. 07. 21.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2188
ára: 1 140 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 912 Ft (15 db felett)
méret: B5, 104 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A tankönyv érdekesen, közérthetően dolgozza fel a magyarnyelv-tananyagot. A kerettantervi követelmények változása ellenére tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Az összetett mondat6
Beköszöntő5
Mi az összetett mondat?7
Az összetett mondat fajtái9
Az alárendelő összetett mondat10
Az alanyi mellékmondat13
Az állítmányi mellékmondat14
A tárgyi mellékmondat16
Az idézés18
A határozói mellékmondat20
A jelzői mellékmondat25
Sajátos jelentéstartalmú mondatok27
A feltételes mellékmondat28
A hasonlító mellékmondat30
A mellérendelő összetett mondat fajtái32
A kapcsolatos mondat33
Az ellentétes mondat34
A választó mondat36
A következtető mondat37
A magyarázó mondat39
A többszörösen összetett mondat41
Az összetett mondat áttekintése43
Kommunikációs ismeretek46
Kommunikáció - tömegkommunikáció47
Tömegtájékoztatás és befogadás49
Tájékoztatás a médiában I.51
Tájékoztatás a médiában II.54
Véleményközlés a médiában56
Befolyásolás a médiában58
Kommunikáció kisebb körben60
Az ügyintézés kommunikációja I.62
Az ügyintézés kommunikációja II.64
A nyelv élete66
A nyelv és a nyelviség67
A világ nyelvei és a magyar nyelv69
Hogyan osztályozhatók a nyelvek?72
A nyelvrokonság kérdései73
Nyelvünk élete a kezdetektől napjainkig76
Változás és állandóság77
Nyelvünk története79
Milyen a mai magyar nyelv?84
Tanév végi ismétlés86
A világ nyelvei és a magyar nyelv87
A kommunikáció88
A mondat és fajtái89
Szavak és szófajok91
Hangok és betűk93
Helyesírás, nyelvhelyesség95
Kislexikon97
A kiadvány bevezetője
Elérkeztél az általános iskola végéhez. Hamarosan eldől, hol fogsz továbbtanulni. Elengedhetetlen hát, hogy nagyon komolyan vedd a munkát, hiszen fontos anyagrészeket kell még elsajátítanod. Az eddigiektől eltérően ezúttal nem szentelünk külön fejezetet az év eleji ismétlésnek, de a nélkülözhetetlen összefoglaló táblázatokat megtalálod a tankönyv végén. Ezenkívül nem árt elővenni a régebbieket, hogy felidézhesd a tudnivalókat, vagy pótolhasd belőlük, amit elfelejtettél. Taneszközeidet már jól ismered: a tankönyv beosztását követi a munkafüzet és a tudásszintmérő. Ha a feladatok megoldása gondot okoz, segít a tankönyv. Remélem, egyre gyakrabban használod A magyar helyesírás szabályai című segédkönyvet, valamint a Magyar szólások és közmondások gyűjteményét. Haszonnal forgathatod a Magyar értelmező szótárt, a Magyar szókincstárat, a lexikonokat. Ezeket megtalálhatod az iskolai könyvtárban. Nem vész kárba az ott eltöltött idő! Járj oda rendszeresen, javadra válik a sok böngészés! Az említetteken kívül - mint tudod - számtalan információ található az általad is kedvelt interneten. Élj bátran ezzel a modern lehetőséggel! A jó eredmény eléréséhez továbbra is vedd komolyan a tankönyv útmutatásait (Emlékeztető, Új kérdés, Tanulnivaló stb.), forgasd gyakran a Kislexikont! Előbb mindig a szóbeli leckét tanuld meg, utána végezd el az írásbeli feladatokat, és soha ne hagyd el az önellenőrzést! Légy mindenben igényes, alapos, pontos!

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil