Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 8.
MS-2111

Tankönyv

8. évfolyam, 18. kiadás (2016. 07. 07.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2111
ára: 780 Ft
méret: B5, 112 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Tartalomjegyzék
Előszó3
Kommunikáció4
1. Mit tudunk a nyelvről és a beszédről?4
2. Mit tudunk a kommunikációról?5
3. A tömegkommunikáció8
4. A tömegkommunikációs műfajok. A nyomtatott sajtó9
5. Elektronikus információhordozók21
6. Amit a kommunikációról és a tömegkommunikációról tanultunk22
Az összetett mondat23
7. Az összetett mondat fogalma és fajtái23
8. Az alárendelő összetett mondat24
9. Az alanyi és az állítmányi alárendelő összetett mondat30
10. A tárgyi alárendelő összetett mondat32
11. A határozói alárendelő összetett mondatok fajtái34
12. A jelzői alárendelő összetett mondatok40
13. Különleges alárendelések43
14. Ha az összetett mondattal másnak a szavait idézzük48
15. A mondatfonetikai eszközök51
16. A mellérendelő összetett mondat fogalma és fajtái53
17. A kapcsolatos mondat54
18. Az ellentétes mondat55
19. A választó mondat56
20. A következtető és a magyarázó mondat57
21. A többszörösen összetett mondatok60
22. A mondat és a szöveg viszonya61
23. Az összetett mondat áttekintése62
Nyelvédesanyánk63
24. Vallomások a nyelvről63
25. Nyelvünk eredete64
26. Nyelvünk története66
27. Anyanyelvünk a világ nyelvei között69
Szókészletünk71
28. A köznyelv71
29. Nyelvjárásaink73
30. A csoportnyelvek74
31. Amit a nyelvtörténetről és a szókészletünkről tanultunk75
Fogalmazzunk!77
32. Az olvasónapló77
33. A hivatalos iratok78
Ismételjünk!84
34. Mit tanultunk a nyelvről, a beszédről és a kommunikációról?84
35. Mit tanultunk nyelvünk életéről?85
36. Mit tanultunk a szövegről és a szövegfajtákról?86
37. Mit tanultunk a mondatról és a mondatfajtákról?87
38. Mit tanultunk a szószerkezetekről és a mondatrészekről?89
39. Mit tanultunk a szavak hangalakjáról és jelentéséről?90
40. Mit tanultunk a szófajokról?91
41. Mit tanultunk a szóalkotás módjairól?93
42. Mit tanultunk a hangokról és a betűkről?94
Függelék96
Kislexikon106

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018