Kémia tankönyv 10. osztály

Kémia 10. A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes kémia tankönyve MS-2620
MS-2620

Szerves kémiai ismeretek

10. évfolyam, 14. kiadás (2017. 06. 09.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 216 oldal
1 860 Ft
Kosárba
Díjak

A Nat 2007-es kerettantervhez készült a tankönyv, de a Nat 2012-es kerettantervi igényeknek is megfeleltethető a szerves kémiai ismeretanyag tekintetében.

A tankönyvhöz munkafüzet is kapcsolódik, melynek feladatai segítik a tananyag megértését, elmélyítését.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 10. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes kémia tankönyve (NAT2012) MS-2620UMS-2620U1 860 Ft
Kémia 10. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete tizedik osztályosoknak MS-2820MS-2820980 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés8
Bevezetés a szerves kémiába9
A szerves kémia kialakulása, tárgya10
A szénatom különleges tulajdonságai, a szénvegyületek nagy száma12
A szénvegyületek csoportosítása14
A szénvegyületek kémiai analízise16
Összefoglalás18
A szénhidrogének19
A szénhidrogének összetétele és csoportosítása20
Telített szénhidrogének21
A metán21
Egyéb telített szénhidrogének25
Az izoméria29
A telített szénhidrogének fizikai és kémiai tulajdonságai31
A földgáz és a kőolaj34
Telítetlen szénhidrogének40
Az etén (etilén)40
Egyéb alkének (olefinek)44
Több kettős kötést tartalmazó szénhidrogének47
A butadién és az izoprén47
A kaucsuk és a gumi50
Az alkinek (acetilén- szénhidrogének)53
Az etin (acetilén)53
Aromás szénhidrogének57
A benzol57
Egyéb aromás szénhidrogének61
Összefoglalás63
Egy funkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek65
Halogéntartalmú szénvegyületek66
A halogéntartalmú szénvegyületek reakciói69
Gyakorlati szempontból fontos halogénezett szénhidrogének71
Oxigéntartalmú szénvegyületek74
Egy oxigénatomos funkciós csoportok74
Az alkoholok76
Az etanol (etil-alkohol)77
Egyéb fontos alkoholok81
A fenolok84
Az éterek87
A dietil-éter ("éter")90
Az aldehidek93
Fontosabb aldehidek96
A ketonok100
Összetett funkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek104
A karbonsavak104
Fontosabb alkánsavak107
Egyéb fontosabb karbonsavak112
Az észterek117
Kis és nagy szénatomszámú észterek120
Gliceridek (zsírok és olajok)123
Mosószerek127
Rendszerezés131
Az oxigéntartalmú szénvegyületek fizikai tulajdonságainak összehasonlítása131
Az oxigéntartalmú szénvegyületek kémiai tulajdonságainak összehasonlítása134
Nitrogéntartalmú szénvegyületek136
Az aminok136
Nitrogéntartalmú heterociklusok140
Az amidok149
Összefoglalás (Nitrogéntartalmú szénvegyületek)153
A legfontosabb természetes szénvegyületek155
Több funkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek156
A szénhidrátok156
A szőlőcukor160
Fontosabb monoszacharidok165
A diszacharidok (kettős szénhidrátok)167
A poliszacharidok172
Az aminosavak177
A fehérjék konstitúciója182
A nukleinsavak187
Összefoglalás191
A műanyagok193
Természetes alapanyagú műanyagok195
Mesterséges alapanyagú műanyagok198
Az új szakszavak jegyzéke205
Összefoglaló táblázatok208
Az atomok periódusos rendszere214

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil