Fizika tankönyv 9. osztály

Fizika 9. A természetről tizenéveseknek c. sorozat kilencedikes fizika tankönyve MS-2615
MS-2615

Mozgások. Energiaváltozások

9. évfolyam, 15. kiadás (2015. 07. 17.)
 
 
kód: MS-2615
ára: 1 690 Ft
méret: B5, 160 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat EXTRÁKKAL elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat EXTRÁKKAL elérhető
Díjak
A tankönyv jellemzői:
  • Az egyes tanórákon feldolgozható egységek a téma lehetőségeihez mérten a tanulók meglévő gyakorlati ismereteiből indulnak ki, kísérletekre, mérésekre alapozva vizsgálják a jelenségeket, tulajdonságokat. Ezekre építve tudatos, gyakran viszszatérő, gondolati ritmust képező lépéseken keresztül, fokozatosan bővítve alkothatók meg a fogalmak és törvények, előbb kvalitatív, majd ha lehetőség van rá, kvantitatív formában.
  • A leckéket követő Megjegyzések részben a fogalmak megértését, tartalmi elmélyítését segítő magyarázatok találhatók.
  • A Gondolkodtató kérdések, Feladatok és Érdekességek a logikus gondolkodást, az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását segítik, valamint fizikatörténeti érdekességekre, a fizika társadalmi és technikai hatására, jelentőségére hívják fel a figyelmet.
  • Az egyéni gyakorlást segíti, hogy a tankönyv végén megtalálhatók a leckékhez kapcsolódó, tanórán vagy házi feladatként használható feladatok eredményei, illetve megoldásai.
A tankönyv színes és szemléletes képanyaga (hangulati rajzok, fotók, ábrák, vázlatok, grafikonok, táblázatok) a tanulói tevékenységekhez is alapanyagot nyújt, jól kiegészíti a szöveget, szemléletessé teszi és segít értelmezni a legfontosabb gondolatokat.
Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
AKCIÓ! A 2019. augusztus 1. és december 31. között aktivált kódokkal most 4 éves DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A testek mozgása10
1. Emlékeztető10
2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás13
3. Változó mozgás21
3.1. A változó mozgást végző test sebessége21
3.2. A gyorsulás fogalma25
3.3. A szabadon eső test mozgása30
3.4. Az egyenletes körmozgás35
3.5. A körmozgás és forgómozgás szögjellemzői41
3.6. A változó forgómozgás (kiegészítő anyag)45
Összefoglalás48
A tömeg és az erő50
1. Emlékeztető50
2. A tehetetlenség törvénye és az inerciarendszer52
3. A tömeg fogalma55
4. A sűrűség58
5. Lendület, lendületmegmaradás60
6. Erőhatás, erő65
6.1. Az erő fogalma65
6.2. Erő-ellenerő. A mechanikai kölcsönhatás71
6.3. Több erőhatás együttes eredménye73
7. Különféle mozgások dinamikai feltétele77
8. Kényszererők és meghatározásuk80
9. Tehetetlenségi erők (kiegészítő anyag)82
10. Különféle erőhatások és erőtörvényeik85
10.1. Rugalmas erő. Lineáris erőtörvény85
10.2. Súrlódás. Közegellenállás88
10.3. A nehézségi erő és a gravitációs erőtörvény94
11. A bolygók mozgása99
12. A forgómozgás dinamikai vizsgálata103
12.1. A tehetetlenségi nyomaték (kiegészítő anyag)103
12.2. A perdület (kiegészítő anyag)106
12.3. A forgatónyomaték109
13. Merev testek egyensúlya114
13.1. A párhuzamos hatásvonalú erők eredője114
13.2. Tömegközéppont és súlypont. Egyensúlyi helyzetek118
Összefoglalás121
Energia, munka124
1. Emlékeztető124
2. Energiaváltozás munkavégzés közben126
2.1. A munka kiszámítása126
2.2. A mozgási energia kiszámítása. A munkatétel131
2.3. Feszítési munka. Rugalmas energia135
2.4. Az emelési munka és a helyzeti (magassági) energia138
2.5. A mechanikai energia fogalma és megmaradási tétele142
3. Teljesítmény, hatásfok145
Összefoglalás148
Megoldások149
Táblázatok157
Fontos fizikai mennyiségek157
Néhány szabályos alakú, homogén test tehetetlenségi nyomatéka157
Időtérkép158
Új szakszavak jegyzéke160

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil