Középszintű angol érettségi felkészítő könyv

Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, középszint A szóbeli vizsga feladattípusaiból összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek a szókincsfejlesztéshez. MS-2378U
MS-2378U
12. évfolyam, 1. kiadás (2021. 03. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 172 oldal
tanterv: NAT 2012
3 690 Ft
2 952 Ft (20% kedvezménnyel)
2 952 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2022.04.01 és 2022.10.15 között.

A kiadvány célja, hogy segítséget nyújtson a középszintû szóbeli angol érettségihez. A szókincs fejlesztésére és a vizsga típusfeladataiban való jártasság megszerzésére egyaránt hangsúlyt fektet.

A kötet két nagy fejezetbôl áll. Az elsô fejezet a középszintû érettségi vizsga feladattípusaiból (társalgás, szerepjáték, önálló témakifejtés) összeállított húsz komplett feladatsort tartalmaz. Az egyes feladatsorok végén betûrendes szószedet található a feladatokban megjelenô témák szókincsével.

A második fejezet középpontjában a szókincsfejlesztés áll. A középszintû érettségi követelményeit húsz témakörben tekinti át. Az egyes témakörökhöz tartozó feladatsorok azonos módon épülnek fel. Minden feladatsor egy word webbel kezdôdik, amelyben a témakör szókincse szerepel. Ezután gyakorlófeladatok következnek, amelyek segítik az elvárt szókincs átismétlését és begyakorlását, valamint a szóbeli érettségi típusfeladataihoz hasonló szóbeli feladatokon keresztül lehetôséget biztosítanak a tanultak szóban történô alkalmazására.

A Mellékletben található azoknak a nyelvi fordulatoknak a gyûjteménye, amelyeket a vizsgázók jól használhatnak a szerepjáték különbözô szituációiban. Itt kaptak helyet azok a mintafeleletek is, amelyek az önálló témakifejtéshez szolgálnak hasznos tanácsokkal. A második fejezet feladatainak megoldásai szintén itt olvashatók.

A kiadványban az egyes témakörökhöz kapcsolódó videók és 3D animációk is találhatók. Ezek a könyv digitális változatában tekinthetôk meg, amely a könyv hátsó borítójának belsejében lévô egyedi kód segítségével válik hozzáférhetôvé.

A könyv egyéni és csoportos, tanórai felkészülésre egyaránt alkalmas. Teret ad az egyéni ötleteknek, megoldásoknak is: a diákok további kifejezésekkel bôvíthetik a szószedeteket és a word webeket.

Kapcsolódó kiadványok
Érettségire készülök - Történelem, középszint, szóbeli - 83 kidolgozott tétel - Kidolgozott tételek a szóbeli vizsgára. 12 fejezetben 36 egyetemes történelmi, 40 magyar történelmi és 7 társadalomismereti témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz. MS-2391UMS-2391U2 872 Ft
Érettségire készülök - Történelem, középszint, írásbeli - Esszéfeladatok - Könyvünk a középszintű történelem érettségihez nyújt segítséget. A legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatokra, rövid és hosszú esszékre helyezi a hangsúlyt. MS-2376UMS-2376U3 590 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377UMS-2377U2 952 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. MS-2379UMS-2379U2 952 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
I. EXAMS6
1. Planning this year’s holiday, travel preparations; Taking the final exam; Reading habits6
2. Describing my room; Cultural programmes in your neighbourhood; Eating out10
3. Summer jobs; Housework; Active and passive free time activities14
4. Seasons; Going to a concert; Types of holiday18
5. Describing the ideal school; Living with animals; Jobs and professions22
6. Travel experiences; A new boyfriend/girlfriend; Advances of modern technology26
7. Hospitals; A poem reciting competition; Our home30
8. Science used in everyday life; Organizing a surprise party; Bad habits34
9. Household machines; Voluntary work; Travel destinations38
10. Eating habits in the family; Checking in at a hotel; Buying food42
11. Your school and your class; Making a complaint; Holidays and celebrations46
12. Choosing a career; Appointment at the dentist’s; Doing sports50
13. Natural disasters; Buying a second-hand bike; Types of families54
14. Childhood memories; Choosing a present; Living in the city or in the countryside58
15. Introducing myself; Lost luggage; Ways of communication62
16. Listening to music; A flashmob for environment protection; Types of schools66
17. The internet and social media; Reserving a table in a restaurant; What do you like wearing?70
19. Traffic and transport in the city/your area; Learning English with a private teacher; Animals in our life78
20. Watching films; What to do with inherited money; Health care82
II. VOCABULARY BUILDING88
1. Family, relationships90
2. Household, housework93
3. Describing people96
4. Holidays and celebrations100
5. Shopping103
6. Clothes and fashion106
7. Home109
8. Our environment112
9. Education115
10. Work118
11. Sports121
12. Health and illness124
13. Food and eating127
14. Culture, entertainment130
15. Traffic and transport133
16. Travel, tourism136
17. Science and technology139
18. Media142
19. Money146
20. Crime and the law149
III. APPENDICES152
Functions154
Individual long turn sample answers156
Key162
Tematikus áttekintés170