Matematika tankönyv 10. osztály

Sokszínű matematika 10. A többszörösen díjazott sorozat 9. osztályos matematika tankönyve MS-2310
MS-2310

Tankönyv

10. évfolyam, 15. kiadás (2018. 06. 14.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 248 oldal
1 990 Ft
Kosárba
Díjak
Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.
Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű matematika  9.  - Az egyik legnépszerűbb matematika feladatgyűjtemény 9. osztályosoknak. Több mint 800 gyakorló és kétszintű érettségire felkészítő feladat. A kötet tartalmazza a feladatok részletes megoldásait MS-2321MS-23212 380 Ft
Sokszínű matematika 9-10. - Az egyik legnépszerűbb matematika feladatgyűjtemény 9-10. osztályosoknak. Több mint 1600 gyakorló és kétszintű érettségire felkészítő feladat, letölthető megoldásokkal MS-2323MS-23233 240 Ft
Sokszínű matematika 10. - Az egyik legnépszerűbb matematika feladatgyűjtemény 10. osztályosoknak. Több mint 800 gyakorló és kétszintű érettségire felkészítő feladat. A kötet tartalmazza a feladatok részletes megoldásait MS-2322MS-23222 380 Ft
Sokszínű matematika. Az analízis elemei  - Emelt szintű feladatgyűjtemény. Sorozatok, függvények, differenciálszámítás, integrálszámítás, valószínűség-számítás MS-2327MS-23271 980 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Gondolkodási módszerek9
1. Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel10
2. A skatulyaelv19
3. Sorba rendezési problémák27
4. Kiválasztási problémák30
A gyökvonás33
1. Racionális számok, irracionális számok34
2. A négyzetgyökvonás azonosságai38
3. A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása42
4. Számok n-edik gyöke48
5. Az n-edik gyökvonás azonosságai51
A másodfokú egyenlet57
1. A másodfokú egyenlet és függvény58
2. A másodfokú egyenlet megoldóképlete62
3. A gyöktényezős alak. Gyökök és együtthatók közötti összefüggés67
4. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek72
5. Másodfokú egyenlőtlenségek78
6. Paraméteres másodfokú egyenletek (emelt szintű tananyag)82
7. Négyzetgyökös egyenletek88
8. A számtani és mértani közép94
9. Szélsőérték-feladatok (emelt szintű tananyag)99
10. Másodfokú egyenletre vezető problémák103
Geometria107
A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése108
1. Emlékeztető108
2. A középponti és kerületi szögek tétele109
3. A kerületi szögek tétele; látószögkörív113
4. A húrnégyszögek tétele117
A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai121
1. Párhuzamos szelők és szelőszakaszok121
2. A szögfelezőtétel127
3. A középpontos hasonlósági transzformáció129
4. A hasonlósági transzformáció133
5. Alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának alapesetei135
6. A hasonlóság néhány alkalmazása139
7. Hasonló síkidomok területének aránya146
8. Hasonló testek térfogatának aránya150
Hegyesszögek szögfüggvényei153
1. Távolságok meghatározása a hasonlóság segítségével153
2. Hegyesszögek szögfüggvényei156
3. Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között160
4. Nevezetes szögek szögfüggvényei164
5. Háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével167
6. Síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével172
Vektorok176
1. A vektor fogalma; vektorok összege, különbsége, szorzása számmal (emlékeztető)176
2. Vektorok felbontása különböző irányú összetevőkre180
3. Vektorok alkalmazása a síkban és a térben186
4. Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái, műveletek koordinátákkal adott vektorokkal191
Szögfüggvények195
1. A szinusz- és koszinuszfüggvény definíciója, egyszerű tulajdonságai196
2. A szinuszfüggvény grafikonja201
3. A koszinuszfüggvény grafikonja, egyenletek, egyenlőtlenségek206
4. A tangens- és kotangensfüggvény213
5. Összetett feladatok és alkalmazások220
6. Geometriai alkalmazások224
Valószínűség-számítás229
1. Események230
2. Műveletek eseményekkel235
3. Kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség240
4. A valószínűség klasszikus modellje243
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A könyv jelrendszere és kiemelései segítenek a tananyag elsajátításában. - A kidolgozott példák gondolatmenete mintát ad a módszerek, eljárások megértéséhez és a további feladatok megoldásához. - A legfontosabb definíciókat és tételeket színes kiemelés jelzi. - A tananyag apró betűvel szedett részei és a bordó színnel megjelölt kidolgozott mintapéldák a mélyebb megértést segítik. Ezek az ismeretek szükségesek az emelt szintű érettségihez. - A margón ábrák, az adott lecke főbb vázlatpontjai, ismétlő, magyarázó részek, valamint matematikatörténeti érdekességek találhatók. A mintapéldák és a kitűzött feladatok nehézségét három különböző színnel jelöltük: Sárga: elemi szintű gyakorló feladatok, amelyek megoldása, begyakorlása nélkülözhetetlen a továbbhaladáshoz. Kék: a középszintű érettséginek megfelelő színvonalú feladatok. Bordó: az emelt szintű érettségire való felkészülést segítő problémák, feladatok. Ezek a színkódok megfelelnek a Mozaik Kiadó Sokszínű matematika feladatgyűjteményeiben alkalmazott jelöléseknek. A feladatgyűjtemény-sorozat több mint 3000, a gyakorláshoz, az órai munkához és az érettségi felkészüléshez is alkalmas feladatot tartalmaz. A kitűzött feladatok végeredményei megtalálhatók a www.mozaik.info.hu honlapon.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil